www.endelfoisonline.gr

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Κοινή ερώτηση για τις ΜμΕ κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Τι απάντησε ο Γ. ΠαπακωνσταντίνουΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
ΘΕΜΑ: Έλλειψη ρευστότητας στην αγορά
Από το 2007 βιώνουμε μια παρατεταμένη περίοδο οικονομικής αστάθειας η οποία έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ευημερίας εκατομμυρίων πολιτών ανά τον κόσμο. Αιτία στάθηκε από τη μια πλευρά η αδηφάγος διάθεση ορισμένων επενδυτών για γρήγορα κέρδη και από την άλλη η αδυναμία του πολιτικού συστήματος να θέσει όρια στην κερδοσκοπία.
Μπροστά στον κίνδυνο ενός ντόμινο τραπεζικών καταρρεύσεων οι Κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο στήριξαν με χρηματικές εγγυήσεις όσες τράπεζες εμφάνιζαν σημαντικές επισφάλειες. Στόχος ήταν να επηρεαστεί όσο το δυνατόν λιγότερο η λειτουργία της αγοράς και η πραγματική οικονομία.
Στην χώρα μας παρότι οι τράπεζες δέχτηκαν την κρατική βοήθεια, δεν φρόντισαν να την διοχετεύσουν στην αγορά-τουλάχιστον στον βαθμό που θα έπρεπε-ώστε να ενισχυθούν οι δοκιμαζόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Όσο η πρόσβαση των επιχειρηματιών στον τραπεζικό δανεισμό γινόταν όλο και πιο δύσκολη, τόσο αυξάνονταν τα λουκέτα, οι ακάλυπτες επιταγές, οι απολύσεις προσωπικού ή μείωση του ωραρίου απασχόλησης. Η πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων, Ελλάδας (Ι.Μ.Ε.-Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) δίνει το στίγμα της αγοράς.
Σύμφωνα με τα ευρήματά της, 8 στις 10ν επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας παράλληλα με την γενικότερη επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική απώλεια 100.000 θέσεων εργασίας μέσα στο 2010 αφού 1 στις 4 επιχειρήσεις προχώρησε σε μείωση προσωπικού. Ελπίζουμε, μάλιστα, οι προβλέψεις για το 2011 να μην επαληθευτούν.Κύριοι Υπουργοί,

Η Κυβέρνηση, εδώ και ενάμισι χρόνο καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να ανατρέψει το κλίμα. Ο νέος επενδυτικός νόμος, η μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ σε ΕΤΕΑΝ, τα φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι μερικές μόνο από τις δράσεις που στοχεύουν στην τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματά τους δεν φαίνεται να οδηγούν σε επαρκή ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο είναι ζητούμενο στην προκειμένη φάση.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί:
- Ποιά επιπλέον μέτρα πρόκειται να αναλάβετε το αμέσως επόμενο διάστημα για να ενισχύσετε την ρευστότητα των επιχειρήσεων?
- Ποιά συγκεκριμένα μέτρα θα λάβετε ώστε το νέο πακέτο ενίσχυσης των τραπεζών να μεταφερθεί στην πραγματική οικονομία, διευκολύνοντας την πρόσβαση των επιχειρήσεων στον τραπεζικό δανεισμό?
- Με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις των μεγάλων αστικών κέντρων έχουν σε μεγάλο βαθμό διαφορετικές ανάγκες από τις αντίστοιχες της περιφέρειας, προτίθεστε να λάβετε ειδική μέριμνα για την περαιτέρω ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της περιφέρειας οι οποίες δοκιμάζονται εντονότερα από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης?

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Μίχου Μαρία
Θεοχάρη Μαρία
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Παπουτσής Δημήτρης
Παρασύρης Φραγκίσκος
Τσιαούση Ελένη
Τσόνογλου Βασιλική
Στασινός Παύλος


Αθήνα, 21 Απριλίου 2011
ΑΠ: /Β.729
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ΄

Προς: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κου Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτές:
Κα. Μ. Μίχου
Κα. Μ. Θεοχάρη
Κα. Π. Κουρουμπλή
Κ. Δ. Παπουτσή
Κ. Φ. Παρασύρη
Κα. Ε. Τσιαούση
Κα. Β. Τσόνογλου
Κ. Π. Στασινό

ΘΕΜΑ: Ερώτηση βουλευτών με αριθ.πρωτ. 14070/30.3.2011

Σε απάντηση του ανωτέρω ερωτήματος και σε ότι αφορά τις αρμοδιότητές μας, σας ενημερώνουμε ότι όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία διατίθενται τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο ενίσχυσής τους, οφείλουν να χρησιμοποιούν το προϊόν της ρευστοποίησης των τίτλων για χορήγηση στεγαστικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, η δε παρεχόμενη εγγύηση δύναται να αφορά σε χορηγήσεις προς επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.

Προκειμένου μάλιστα να συντονίζεται η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων αυτών, συστήθηκε Συμβούλιο Εποπτείας, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών. Στο Συμβούλιο συμμετέχουν ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και οι εκπρόσωποι του Δημοσίου στα Διοικητικά Συμβούλια των τραπεζών. Το Συμβούλιο αυτό έχει την αποστολή να συντονίζει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων για την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων και να διασφαλίζει ότι η δημιουργούμενη ρευστότητα θα χρησιμοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.]

Σε περίπτωση παράβασης των προϋποθέσεων και των όρων υπό τους οποίους οι τράπεζες θα υπαχθούν στις διατάξεις σχετικά με την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και η μερική ή ολική ανάκληση των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας που προβλέπονται στον σχετικό νόμο, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
Επιπλέον, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 53796/Β.2320 Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.3723/2008» (ΦΕΚ 1874Β/30.11.2010), εγκρίθηκε η κατανομή ανά πιστωτικό ίδρυμα των εγγυήσεων για την εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.3723/2008, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.3872/2010. Παράλληλα διευκρινίστηκε ότι στο πλαίσιο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη κατά τη συνέχιση εφαρμογής του προγράμματος, η ενίσχυση της ρευστότητας για επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας, με στόχο την επάρκεια αυτής για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπως προβλέπεται στο Σύμφωνο Ρευστότητας. Η δημιουργούμενη ρευστότητα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς όφελος των καταθετών, των δανειοληπτών και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, με επιστολές του Υπουργείου μας προς τις διοικήσεις των τραπεζών, σχετικά με το πρόγραμμα ενίσχυσής τους, ζητείται από τις διοικήσεις τους αναλυτική παρουσίαση του τρόπου αξιοποίησης των μορφών ενίσχυσης.

Πρόσθετα, κατατέθηκε ήδη στη Βουλή Σχέδιο Νόμου, με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις για την επέκταση της εγγυοδοτικής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι «προϋπόθεση για την παροχή του πρόσθετου ποσού ενίσχυσης ύψους 30 δις, αποτελεί η υιοθέτηση και εφαρμογή σχεδίων για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης ανά πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο βεβαιώνεται από της Τράπεζα της Ελλάδος. Η προετοιμασία, η ολοκλήρωση και η εφαρμογή των εν λόγω σχεδίων, τελούν υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος και προϋποθέτουν την έγκριση της ίδιας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.». Στο ίδιο άρθρο επεκτείνονται και οι αρμοδιότητες του Εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να ασκείται αυστηρότερη εποπτεία στο συνολικό πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.Ο Υπουργός


Γ. ΠαπακωνσταντίνουΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου