www.endelfoisonline.gr

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2011

Τα αποτελέσματα του 12ου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς ΕλλάδαςΣυνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο της Στερεάς Ελλάδας, με κεντρικά θέματα : Τροποποίηση Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων, διευθέτηση προγραμματικών συμβάσεων με Δήμους, συμμετοχή σε πρόγραμμα προώθησης πολιτισμού και τουρισμού και επίλυση του ζητήματος της μεταφοράς των μαθητών τη νέα σχολική χρονιά.


Συνεδρίασε στη Λαμία, στις 31 Αυγούστου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, με 10 θέματα στην ημερήσια διάταξη, και κεντρικό σημείο αναφοράς τροποποιήσεις του Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Σε σχέση με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο Περιφερειάρχης κ. Περγαντάς, τόνισε πως με συστηματικές παρεμβάσεις, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει διασφαλίσει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ χωρίς απώλεια πόρων λόγω μείωσης της εθνικής συμμετοχής, καθώς και την χρηματοδοτική ροή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος της ΣΑΕΠ 766. Επιπλέον με συστηματικές ενέργειες, εξομαλύνονται οι πληρωμές των αναδόχων των έργων, ενώ επιπλέον καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσουν να υλοποιούνται τα έργα των προγραμμάτων.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκαν τροποποιήσεις προγραμμάτων από πιστώσεις : Ιδίων Πόρων, Επιχορηγήσεις διαφόρων φορέων, Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και ΣΑΕ 047/6 (ΟΣΚ). Οι τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις κατάρτισης των προγραμμάτων, δηλαδή με τον εξορθολογισμό τους και την οριοθέτηση των αναγκών σε έργα μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων της Περιφέρειας.

Οι κατευθύνσεις αυτές, αποτελούν μια στρατηγική στην οποία έχει επικεντρώσει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς, με στόχο – υπό τις σημερινές συνθήκες της κρίσιμης οικονομικής συγκυρίας - να περιοριστούν οι οφειλές της Περιφέρειας και να ιεραρχηθούν τα απολύτως αναγκαία έργα σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Παράλληλα στο Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήθηκε και αποφασίστηκε η λύση Προγραμματικών Συμβάσεων Έργων που είχαν συναφθεί μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων που δεν πληρούσαν τα κριτήρια της διαχειριστικής επάρκειας. Οι νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν πλέον με την εφαρμογή του Καλλικράτη και η απόκτηση διαχειριστικής επάρκειας από Δήμους, επιβάλλει πλέον την υλοποίηση των έργων από τους ίδιους και επομένως αίρονται οι λόγοι σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.
Πρόκειται για μια διαδικασία που επισφραγίζει την άριστη συνεργασία της Περιφέρειας με την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και παράλληλα αποφορτίζει τις Περιφερειακές Υπηρεσίες, οι οποίες έχουν αποδειχτεί πάντα διαθέσιμες για να συνδράμουν το έργο των Δήμων, όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.

Επιπλέον το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και Αναπτυξιακής Εύβοιας, για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο «Μεσογειακή διαδρομή Τουρισμού και Πολιτισμού». Στο Πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται εξ ολόκληρου από την Ευρωπαϊκη Ένωση με προϋπολογισμό 450.000 € για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η οποία είναι ο Συντονιστής του εταιρικού σχήματος, συμμετέχουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ιορδανία και η Ιταλία. Οι δράσεις του προγράμματος έχουν ως στόχο την προώθηση του πολιτιστικού και άλλων εναλλακτικών μορφών τουρισμού σε περιοχές της Μεσογείου.

Τέλος, το Περιφερειακό συμβούλιο, ασχολήθηκε με το κρίσιμο θέμα της εύρυθμης μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία τη νέα σχολική χρονιά, αρμοδιότητα που σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του Καλλικράτη έχει περιέλθει στους Δήμους από την 1η Ιουλίου. Ωστόσο λόγω της ανεπάρκειας του χρόνου για τη διενέργεια διαγωνισμών για τη μεταφορά των μαθητών σε πολλούς Δήμους, το Περιφερειακό Συμβούλιο, με βάση το πρόσφατο θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφάσισε την παράταση των συμβάσεων μεταφοράς των μαθητών, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα τη νέα σχολική χρονιά. Οι συμβάσεις παρατείνονται με τους ίδιους όρους, αλλά με μικρότερο κόστος, μετά από διαπραγμάτευση και σύμφωνα με τις παραδοχές του νέου θεσμικού πλαισίου.

Την ικανοποίησή του από τις εργασίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς, επισημαίνοντας : «Ολοκληρώσαμε μια εποικοδομητική και ουσιαστική συνεδρίαση, ρυθμίζοντας θέματα προγραμμάτων και έργων, με κεντρικό γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών της Περιφέρειας, τις ανάγκες έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων και την εξομάλυνση του φόρτου εργασίας των Υπηρεσιών μας σε συνάρτηση με τις νέες αρμοδιότητες και δυνατότητες της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.
Παραμένουμε πάντα συνεπείς προγραμματίζοντας στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μας δυνατοτήτων, προσπαθώντας με συνετή και χρηστή διαχείριση να ικανοποιήσουμε ιεραρχημένες ανάγκες της Στερεάς Ελλάδας.
Τακτοποιούμε τις συνεργασίες μας με τους ΟΤΑ Α΄βαθμού, παραμένοντας πάντα ανοιχτοί και διαθέσιμοι όταν απαιτείται.
Επίσης φροντίζουμε έγκαιρα να ρυθμίσουμε το κρίσιμο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών, με λογικό κόστος, έτσι ώστε η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες, να μην σκιαστεί με προβλήματα και δυσλειτουργίες.
Η καλή λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί, είναι ο θεμέλιος λίθος για να δουλέψουμε πιο καλά και αποδοτικά, για να μεγιστοποιήσουμε το αποτέλεσμα για τη Στερεά Ελλάδα».


ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πέμπτη, 25 Αυγούστου 2011

Πρωτοβουλία για την Ίδρυση Παγκόσμιου Συμβουλίου ΡουμελιωτώνΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Απόδημοι Ρουμελιώτες που αφήσαμε τα χωριά μας για καλύτερη ζωή , νοσταλγόντας το ένδοξο παρελθόν των προγόνων μας, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις φωνές των απανταχού της Γής Ρουμελιωτών. Το εγχειρημά μας σίγουρα δύσκολο ,και μάλιστα στις πολύ δύσκολες μέρες που βιώνει η Πατρίδα μας. Αλλά η λεβεντογέννα Ρούμελη αξίζει κάθε θυσία.Εμείς κάνουμε την αρχή, αλλά χωρίς εσάς δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε το όνειρο μας πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό ,θα είναι χαρά μας να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 6984319476 η στο e-mail roymeliotes@yahoo.gr, προκειμένου να δημιουργήσουμε την προσωρινή επιτροπή που θα κάνει τα διαδικαστικά της συγκέντρωσης των υπογραφών των ιδρυτικών μελών ,για να προωθήσουμε για έγκριση το καταστατικό στο Πρωτοδικείο Λαμίας όπου και η έδρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ρουμελιωτών. Δημιουργήσαμε και blog http://www.roymeliotes.blogspot.com/ για τη καλύτερη επικοινωνία μας.

«ΘΕΡΜΟΠΥΛΙΑ 2011»: Από 2 έως 4 Σεπτέμβρη στην ιστορική πόλη της ΦθιώτιδαςΞεκινούν στην επόμενη Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011 και για ένα 4ήμερο οι ετήσιες εκδηλώσεις «ΘΕΡΜΟΠΥΛΙΑ 2011» που διοργανώνει ο Δήμος Λαμιέων έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2011.

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
2Η ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΝΕΩΝ ώρα 10:30 (Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών)
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
2) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ-ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ-ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ/ Σ.Κ.Ε.Τ.Κ.Ε. ώρα 21:00 (Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών)
Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας συμμετέχει στις εκδηλώσεις «Θερμοπύλια 2011» με έκθεση έργων από 46 Καλλιτέχνες μέλη του ΣΚΕΤΚΕ, μεγάλων διαστάσεων, ζωγραφικής, γλυπτικής και μικτών υλικών με τίτλο: «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ 2500 ΧΡΟΝΙΑ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ», από 2 έως 20/9/2011 στο Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών.
Οι 46 καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση επιχείρησαν να συλλάβουν και να αποτυπώσουν τον πλούτο των έντονων εικόνων που απορρέουν από την αφήγηση του ιστορικού γεγονότος που διαδραματίστηκε στα βάθη των αιώνων στην περιοχή των Θερμοπυλών. Ο κάθε καλλιτέχνης απέδωσε με τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, το προσωπικό άγγιγμα μιας πραγματικής ιστορίας με μυθικές διαστάσεις. Μπόρεσαν να φανερώσουν τα θαμμένα σύμβολα και να φωτίσουν με χρώμα τη μάχη και τη συγκλονιστική θυσία των λίγων πολεμιστών για την ελευθερία. Η έκθεση συνδιοργανώνεται από τον Σύλλογο Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδας (ΣΚΕΤΚΕ), το Δήμο Λαμιέων και τη ΙΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

Σάββατο 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΙΔ΄ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ώρα 20:00 (Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών)
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ:
«ΟΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Από την Προϊσταμένη της ΙΔ΄ Εφορείας κα Μαρία-Φωτεινή Παπακωσταντίνου
«Η ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ»
Από τον Επίκουρο Καθηγητή Φυσικής Γεωγραφίας του Α.Π.Θ. κο Κων/νο Γουβαλίδη
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του κου Αριστείδη ΠΙΠΕΛΙΑ με Θέμα: “ ΣΥΝΝΕΦΑ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ ” ώρα 21:00 (Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών)
Μια Ατομική Συμμετοχή με Έκθεση Φωτογραφίας στις Εκδηλώσεις “ΘΕΡΜΟΠΥΛΙΑ 2011” από 2 έως 4 /9/2011 στο Καινοτομικό Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών στην Αίθουσα “ΛΕΩΝΙΔΑΣ” με τον τίτλο: ’’Σύννεφα στις Θερμοπύλες’’ που αποτελούν μέρος του Φωτογραφικού Λευκώματος: «ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ – ΑΛΑΜΑΝΑ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ- Ο Τόπος μας – Η Ιστορία μας- Το Ιστορικό Τρίγωνο της Λαμίας»
Ένα φωτογραφικό λεύκωμα που περιλαμβάνει φωτογραφίες του κου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΠΙΠΕΛΙΑ που από το φθινόπωρο του 1998 και για περίπου πέντε μήνες, (αρχές του 1999) φωτογράφισε τους τρεις Ιστορικούς χώρους της περιοχής μας(τις Θερμοπύλες, την Αλαμάνα και τον Γοργοπόταμο) όμως οι φωτογραφίες αυτές έμειναν για αρκετά χρόνια αχρησιμοποίητες. Απ’ το 2007, με την συγγραφή τριών κειμένων από τον κο Βασίλη Μάστορη για τις Θερμοπύλες, τον κο Γιώργο Σταυρόπουλο για την Αλαμάνα και την κα Βασιλική Λάζου για τον Γοργοπόταμο και με οδηγό την προγενέστερη φωτογραφική δουλειά, διαμορφώθηκε η μακέτα του Φωτογραφικού Λευκώματος.

Κυριακή 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ώρα 21:00 στο λόφο του Κολωνού στις Θερμοπύλες (ΕΙΣΟΔΟΣ 10€)

Ο Σταμάτης Σπανουδάκης, τέσσερα χρόνια μετά τις τελευταίες συναυλίες του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, θα εμφανιστεί σε λίγα μέρη Πανελλαδικά : στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στην Καβάλα (31/8), στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη (1/9), στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Βόλου (2/9), στο λόφο του Κολωνού στις Θερμοπύλες (4/9) και στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού στην Αθήνα (9/9).
Στην συναυλία θα ακουστούν κομμάτια από τον τελευταίο δίσκο του «Θέλω να ‘μαι πάντα μαζί σου», αλλά και μερικά ακυκλοφόρητα ακόμη από τον δίσκο πού τώρα ετοιμάζει. Καινούργιες μελωδίες και ενορχηστρώσεις, με τον ίδιο στις κιθάρες, την Ιροντίνα, τραγουδίστρια στις «Νύφες», τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη να ηγείται με το δυνατό βιολί του της 12μελούς καινούργιας ορχήστρας εγχόρδων, τον Τσίκο στα τύμπανα και τον Στέφανο Λαρεντζάκη στα κρουστά, τον Νίκο Χατζόπουλο στο κοντραμπάσσο, και τον Δημήτρη Γιαννακάκη στα πλήκτρα, να πλαισιώνουν αυτό το νέο μουσικό - ενορχηστρωτικό οικοδόμημα.

Εισιτήρια για την συναυλία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από τα γραφεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης (Υψηλάντη 17, τηλ:22310-33325) καθημερινά από 25 Αυγούστου και το απόγευμα από 18:00 έως 20:00. Τιμή εισιτηρίου: 10 ΕΥΡΩ

Συνεδριάζει την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς ΕλλάδαςΠαρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, την 31η Αυγούστου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών Περιφερειακών Συμβουλίων 7/2-6-2011 και 8/16-6-2011.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και
Παράταση συμβατικής προθεσμίας της μελέτης του έργου: Γεωτεχνική μελέτη επέκτασης
Αλιευτικών Καταφυγίων Καραβομύλου –Γλύφας και Δήμου Καμμένων Βούρλων».
Αναδόχου Δ. Γάζελα.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων από πιστώσεις Ιδίων Πόρων, έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση 1ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων από πιστώσεις Επιχορηγήσεων Διαφόρων Φορέων, έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.), έτους 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 2ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων από πιστώσεις ΣΑΕ 047/6 (Ο.Σ.Κ.Α.Ε.), για το έτος 2011.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση για λύσεις Προγραμματικών Συμβάσεων του Ν.3614/2007 σχεδίων
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτών Πόλεων (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση λύσεων Προγραμματικών Συμβάσεων Έργων.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας κ. Αντωνόπουλος Αντώνης.
ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην προγραμματική
σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και
Αναπτυξιακής Εύβοιας Α.Ε. για την υλοποίηση των προβλεπομένων δράσεων στα πλαίσια
του προγράμματος GROSS BORDER COOPERATION IN THE MEDITERRANEAN –
MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME ( ENPI CBC MED).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 10ο : Μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2011-2012 Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Καρπέτας Ευάγγελος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ