www.endelfoisonline.gr

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Ολοκληρώθηκε η ημερίδα της ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Ημερίδα ενημέρωσης των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε από την ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ την Τετάρτη 30-3-2011 και ώρα 19.00 στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στη Λαμία. Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σε βάθος για όλες τις παραμέτρους υλοποίησης του Προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και να απαντηθούν σχετικά τους ερωτήματα. Την παρουσίαση του Προγράμματος πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Καράντζαλης Λουκάς , ο Υπεύθυνος Δράσης κ. Αστρακάς Στυλιανός και ο κ. Καργιώτης Ιωάννης. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΑΝ.ΔΙΑ, κ. Τζούφλας Κωνσταντίνος. Η ΑΝ.ΔΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ έχει την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος για ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

1.Το πρόγραμμα διαθέτει το συνολικό ποσό των 100.000.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη-επιχορήγηση).

2. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα, είτε ως συμμέτοχος / εταίρος σε ομαδικό σχήμα, Μεμονωμένες Υφιστάμενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) στους τομείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών, των Υπηρεσιών ΚΑΙ του Εμπορίου και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητα τους πριν την 01-01-2010.

3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €250.000,00 .

4. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής: 1) Ανεξαρτήτως μεγέθους της (μικρομεσαίας) Επιχείρησης, και για μεμονωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια σε 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού για όλη την Επικράτεια. 2) Για την περίπτωση των συνεργασιών 40-50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 3)Επιλέξιμες Δαπάνες-Κατανομή Προϋπολογισμού στο Επιχειρηματικό Σχέδιο Α/Α Κατηγορία Ενέργειας (Δαπάνης) 1 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 2 Δαπάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών 3 Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας 4 Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές - στόχους. 5 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (π.χ. Feasibility Studies) 6 Προστασία ή απόκτηση ή χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας 7 Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων


5. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης (6) παράτασης.


6. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 10-03-2011 μέχρι τις 24-05-2011 μέσω των διαδικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) http://www.efepae.gr/ και της ΑΝ.ΔΙΑ (http://www.andia.gr/) και του ΥΠΟΙΑΝ - http://www.ypoian.gr/, http://www.ggb.gr/, http://www.antagonistikotita.gr/, http://www.espa.gr/, www.ependyseis.gr/mis .


7. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, το Έντυπο Υποβολής όπως και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό Προγράμματος, στους παραπάνω διαδικτυακούς τόπους.


8. Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΑΝ.ΔΙΑ 22310-67498 & 67047, τον ΕΦΕΠΑΕ στα τηλέφωνα 210-6985210 , το γραφείο πληροφόρησης κοινού της ΕΥΔ- ΕΠΑΕ στο τηλ. 8011136300 και τα τοπικά Επιμελητήρια.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας Λουκάς Καράντζαλης Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Ψήφισμα διαμαρτυρίας κατέθεσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Στερεάς Ελλάδας στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


κε Περιφερειάρχη και κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι εμείς, που υπογράφουμε το παρακάτω ψήφισμα, για μεγάλο χρονικό διάστημα είμαστε δέκτες και μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κραυγής αγωνίας των μελών μας για την οικονομική τους κατάσταση. Μιας κραυγής που τον τελευταίο καιρό έχει τα χαρακτηριστικά της αδιέξοδης απελπισίας και της υποβόσκουσας οργής.

§ Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αναστολή των οφειλών από το Ελληνικό Δημόσιο –ανομολόγητη μεν πραγματική δε – σε συνδυασμό με την κλειστή τραπεζική στρόφιγγα έχει οδηγήσει έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του κατασκευαστικού κλάδου αλλά και συναφείς επιχειρήσεις σε πρωτοφανή οικονομική ασφυξία με αποτέλεσμα την πτώχευσή τους και τον οικονομικό τους αφανισμό.

§ Τα παραπάνω συνδυάζονται με μια απίστευτη γραφειοκρατική ατελεσφορία που αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού και της γελοιότητας και με την οποία είμαστε καθημερινά αντιμέτωποι.

§ Τα επακόλουθα, όχι μόνο για τους εργολήπτες αλλά και τις επιχειρήσεις τους, είναι τραγικά και δυσπερίγραπτα. Ανεργία στα ύψη (έχουν χαθεί στον κατασκευαστικό κλάδο 7000 θέσεις εργασίας) αξεπέραστες οικονομικές δυσκολίες, αδυναμία οποιοδήποτε σχεδιασμού για το μέλλον, διάχυτη απαισιοδοξία.

§ Δίνεται η εντύπωση ότι ο «Καλλικράτης» αντί να απλοποιήσει τη Διοικητική μηχανή είναι για την ώρα ένα απίθανο γραφειοκρατικό μόρφωμα με αναβολές, συνεχείς διευκρινήσεις, αδυναμία ορθής χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού και φρένο στις λίγες διαδικασίες, που μέχρι σήμερα είχαν ανεκτή λειτουργία.

§ Η κατάσταση αυτή πρέπει να σταματήσει.

§ Ο νέος θεσμός, στον οποίο όλοι ελπίζουμε να βρει το βηματισμό του, πρέπει να αναλάβει την ευθύνη της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης του πολίτη προς την Πολιτεία και να ενδυναμώσει την φερεγγυότητά της. Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει άλλος τρόπος εκτός από την ουσιαστική ενημέρωση και καθαρή διατύπωση της πραγματικής οικονομικής δυνατότητας, που υπάρχει στα πλαίσια της σημερινής οικονομικής συγκυρίας σε συνδυασμό με κοινή προσπάθεια για την αναπτυξιακή προοπτική σε αληθινή βάση, που θα εξασφαλίζει εργασία και απασχόληση.

Ιδιαίτερα για τον κατασκευαστικό κλάδο και τα συναφή επαγγέλματα: α) θα πρέπει το συντομότερο δυνατό να δρομολογηθεί η αποπληρωμή των έργων, που έχουν εκτελεστεί και των εργασιών που είναι σε εξέλιξη. β) Να υπογραφούν οι συμβάσεις των ήδη δημοπρατημένων έργων και να εξασφαλισθεί η χρηματοδότησή τους. γ) Το συντομότερο δυνατό να δημοπρατηθούν νέα μικρά και μεσαία έργα, που θα ανακουφίσουν τον κλάδο και θα δώσουν οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις και εργαζόμενους και δεν θα είναι προσανατολισμένα μόνο στις 5 γνωστές εταιρείες του κέντρου. Τα παραπάνω θα στηρίξουν άμεσα την πραγματική οικονομία και θα ρίξουν χρήμα στην αγορά λειτουργώντας σωτήρια για το κοινωνικό σύνολο. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι ελπίζουμε στο νέο θεσμό της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, θα είμαστε μαζί στη δύσκολη κατάσταση που διέρχεται η χώρα και δεν πιστεύουμε σε καμιά περίπτωση ότι η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση αποδέχεται βουβά την υφέρπουσα θολή και αβέβαιη οικονομική κατάσταση. Είμαστε μαζί σας απέναντι στο Αθηνοκεντρικό διοικητικό και οικονομικό κράτος. Σας θέλουμε διεκδικητικούς και αποτελεσματικούς. Δεν μπορούμε όμως να μην προειδοποιήσουμε ότι οι ανοχές της κοινωνίας δύσκολα συγκρατούν πλέον την έκρηξη και οι ψίθυροι θα γίνουν κραυγές οργής.


Λαμία 28-3-2011

Οι εκπρόσωποι φορέων ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Στερεάς

Ο Πρόεδρος Απόστολος Καραναστάσης

Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας

Ο Πρόεδρος Χρήστος Κόρκος

ΠΕΣΕΔΕ

Ο Πρόεδρος Νικόλαος Καλτσάς

ΠΕΔΜΕΔΕ

Ο Πρόεδρος Φώτης Ζορμπάς

Δείτε απόσπασμα από την Συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας στο κατάμεστο Δημοτικό θέατρο της Νάουσας


Η Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας, διοργανώνωσε με επιτυχία μουσική βραδιά το Σάββατο στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας. παρουσιάστηκαν κομμάτια ελλήνων και ξένων συνθετών και θα έλαβαν μέρος επίσης στο τραγούδι οι Νίκος Ζιαμπάκας, Αθηνά Πέιου (ΦΕΝ), Κατερίνα Μπάμπου, Βίκυ Δαραβίγκα, Ολεγκ (Δ.Φ.Λ.), στο μπουζούκι ο Κώστας Ζιαμπάκας και στο μπάσο - κιθάρα η Κατερίνα Μυλωνά. Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε απόσπασμα από την Συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Λαμίας στο κατάμεστο Δημοτικό θέατρο της Νάουσας το Σάββατο 26-3-2011 http://www.foninaousis.gr/go.asp?do=news&id=1898

Συνάντηση του ΠΑΣΟΚ της Στερεάς με τις ηγεσίες των Υπουργείων στην Αθήνα


Με τις ηγεσίες των υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού-Τουρισμού, ΠΕΚΑ, Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υγείας θα συναντηθούν τη Δευτέρα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα οι βουλευτές, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Επιτροπής του Κινήματος και των Νομαρχιακών Επιτροπών Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την Εθνική Συνδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου. Προκειμένου τα όργανα του κόμματος στη Στερεά να διαμορφώσουν ένα πρώτο κοινό πλαίσιο συζήτησης συνεδρίασε την Πέμπτη στα γραφεία της Ν. Ε. Βοιωτίας στη Λιβαδειά, η Περιφερειακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ με θέμα : «Οργανωτικό πλαίσιο δράσης προς την Εθνική Προγραμματική Συνδιάσκεψη». Όπως έκαναν γνωστό ο γραμματέας της Π.Ε. Γιάννης Μπούρας και ο γραμματέας της Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Βοιωτίας Γιώργος Σιδέρης κατά την διάρκεια των συναντήσεων με τις ηγεσίες των υπουργείων θα συζητηθούν στο συνολό τους τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν τόσο στην Περιφέρεια όσο και ξεχωριστά την κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Πηγή http://www.tabloid.gr/

Με ειδήσεις ο Παπαγγελής απόψε στα ΣΤΕΡΕΑ ΛΟΓΙΑ


Ανοίγουν οι διαδικασίες στους Δήμους της περιφέρειας για την εκλογή μελών της γενικής συνέλευσης της περιφερειακής ένωσης Δήμων Στερεάς. Η ΠΕΔ Στερεάς θα αποτελείται από 125 συνολικά μέλη εκ των οποίων τα 25 είναι οι Δήμαρχοι και τα υπόλοιπα 100 δημοτικοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν στα δημοτικά συμβούλια το επόμενο διάστημα. Ο Δήμαρχος Λεβαδεών Νίκος Παπαγγελής, στην αποψινή εκπομπή Στέρεα Λόγια αποκαλύπτει τις προθέσεις του για το δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο όργανο της αυτοδιοίκησης ενώ αναλύει και τις δυσκολίες της μετάβασης στο νέο Θεσμό του Καλλικράτη. Η εκπομπή θα μεταδοθεί αμέσως μετά τα αναλυτικά γεγονότα του Star Κεντρικής Ελλάδος.

Για την αποκατάσταση του που υπέστη καθίζηση στο δρόμο Αμφισσα - Αγία Ευθυμία κατέθεσε ερώτηση η Παπαθανάση


Κοινοβουλευτική ΕΡΩΤΗΣΗ κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Φωκίδας κα Αφροδίτη Παπαθανάση, προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Μ. Ρέππα, σχετικά με την Αποκατάσταση του τμήματος του οδοστρώματος 30 περίπου μέτρων που υπέστη καθίζηση στο δρόμο Αμφισσα - Αγία Ευθυμία. Πριν από ένα χρόνο, στο δρόμο Άμφισσα – Αγία Ευθυμία και συγκεκριμένα στη χ.θ. 3+400 (δεξιά), παρουσιάστηκε καθίζηση του οδοστρώματος σε τμήμα μήκους 30 περίπου μέτρων. Ο προϋπολογισμός των εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών στο τμήμα από Άμφισσα έως την διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 €, η σχετική πίστωση για το οποίο ζητήθηκε ήδη από τη Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η Βουλευτής αναφέρει στην ερώτηση της μεταξύ άλλων: «Πέραν από την επιτάχυνση των διαδικασιών για να ξεκινήσει η αποκατάσταση του τμήματος του δρόμου, την οποία έχουμε πολλές φορές ζητήσει από το Υπουργείο και τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, οφείλουμε να εξετάσουμε συνολικά τις παραμέτρους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα έργο που υλοποιήθηκε , πιστοποιήθηκε και παραδόθηκε την τελευταία δεκαετία , παρουσιάζει τέτοιου είδους προβλήματα, η επίλυση των οποίων απαιτεί ένα τόσο μεγάλο χρηματικό ποσό ιδιαίτερα κάτω από τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν». Τα ερωτήματα τα οποία έθεσε η Βουλευτής στον αρμόδιο Υπουργό είναι τα εξής: 1. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση του τμήματος του δρόμου που έχει υποστεί καθίζηση στη χ.θ. 3+400 και ποια μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης θα ληφθούν για το τμήμα πριν την σήραγγα; 2. Που οφείλονται, σε γεωλογικά φαινόμενα ή σε τεχνικές αστοχίες, αυτές οι καταστροφές της οδού; 3. Εκπονήθηκαν οι απαιτούμενες γεωτεχνικές και γεωλογικές μελέτες; 4. Γιατί για ένα έργο υποδομής που κατασκευάστηκε την τελευταία δεκαετία και ως εκ τούτου θα έπρεπε να είναι τεχνικά και λειτουργικά άρτιο πρέπει σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο να καταβάλλει εκ νέου πόρους για την αποκατάσταση του. Πως το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων σκοπεύει να αντιμετωπίσει ανάλογα φαινόμενα κακοτεχνιών και αστοχιών;

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος της Επανάστασης στη Ρούμελη


Με λαμπρότητα αλλά και περίσκεψη από την πολιτική, θρησκευτική και τοπική μας ηγεσία γιορτάστηκε σήμερα στο προπύργιο της Επανάστασης, το βασιλομονάστηρο του Οσίου Λουκά του Στειριώτη, η επέτειος της έναρξης του απελευθερωτικού αγώνα για τη Ρούμελη. Παρουσία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχου Περγαντά, του Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας κ. Γιώργου Μουλκιώτη, του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Θηβών και Λεβαδείας κκ. Γεωργίου και του Ηγουμένου π. Χρύσανθου, δεκάδες επίσημοι προσκεκλημένοι αλλά και πλήθος κόσμου, παρακολούθησαν την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων στον ανδριάντα του Σαλώνων Ισαϊα που βρίσκεται στο προαύλιο χώρο. Με το βλέμμα στα αθάνατα κειμήλια της ιστορικής μορφής του Ισαϊα, ο Περιφερειάρχης Στερεάς ανέγνωσε τον πανηγυρικό της ημέρας με πλείστα κοινωνικα μηνύματα και παραλληλισμούς για την σημερινή πραγματικότητα. Ακολούθως, τοπικά χορευτικά συγκροτήματα απέδωσαν ρουμελιώτικους σκοπούς ενώ υπήρχε κέρασμα στο αρχονταρίκι της Μονής για όλους τους επισκέπτες! Διαβάστε αναλυτικότερα το σχετικό φωτορεπορτάζ στο http://orchomenos-press.blogspot.com/2011/03/blog-post_8948.html

Ανακαλύψτε τους «Λοκρούς στο Δάσος»!


Αγαπητοί φίλοι.

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε τη δημιουργία μιας κίνησης βάσης με όνομα "Λοκροί στο Δάσος". Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να βοηθήσει στην κινητοποίηση του δυναμικού που έχουμε ως άνθρωποι και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που μας προσφέρει το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Η προσπάθεια αυτή είναι ανοιχτή σε ιδέες, προτάσεις και απόψεις. Προσκαλούμε ανοιχτά οποιονδήποτε θέλει να συμβάλει στις δράσεις, να καταθέσει τις προτάσεις του, να συνεργαστεί με άλλους συνανθρώπους του, να διδάξει και να διδαχτεί, για το καλό του τόπου αλλά και για τη χαρά της δημιουργίας και της επικοινωνίας.

Η ηλεκτρονική έδρα της κίνησης είναι το blog μας: http://lokroi-dasos.blogspot.com Περιπλανηθείτε μέσα στο ιστολόγιο και, αν το θέλετε, βοηθήστε μας να το κάνουμε πιο ενεργό και ενδιαφέρον. Ευχόμαστε καλή συνεργασία με όλους!

Εξηγήσεις για τον Εθνικό Δρυμό της Οίτης ζητά από την Κομισιόν ο Μιχ. Τρεμόπουλος


Ελλιπείς κρίνονται οι εξηγήσεις της Κομισιόν σε ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου για την ανεπαρκή οριοθέτηση του Εθνικού Δρυμού της Οίτης. Για το θέμα αυτό, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων επανέρχεται με νέα σχετική ερώτηση, διευρύνοντας ταυτόχρονα τη θεματολογία στις εξορύξεις σε περιοχές Νatura. Ο επίτροπος περιβάλλοντος κ. Potočnik στην απάντησή του είχε αναφέρει ότι η οριοθέτηση του συγκεκριμένου πυρήνα και της περιφερειακής του ζώνης αποτελεί αρμοδιότητα των ελληνικών αρχών, αποφεύγοντας έτσι να τοποθετηθεί επί της ουσίας για την επάρκεια των ήδη θεσμοθετημένων ζωνών προστασίας. Για το γενικότερο θέμα των εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές του δικτύου Νatura 2000, έκανε λόγο για «κατ’ εξαίρεση όρους» και παρέπεμψε σε σχετικές οδηγίες που περιέχονται σε έγγραφο της Επιτροπής. Στη νέα του ερώτηση, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ρωτά την Κομισιόν για τις εξορυκτικές δραστηριότητες ανοικτού τύπου εντός προστατευόμενων περιοχών ή πολύ κοντά στα όριά τους. Θέτει, παράλληλα, ζήτημα διαπλοκής και αδιαφάνειας στο εσωτερικό της ίδιας της Κομισιόν, αφού ο πρώην επίτροπος Φερχόϊγκεν, αφού επεξεργάστηκε και κατάφερε να υιοθετηθεί η ομώνυμη Πρωτοβουλία της Κομισιόν για τις πρώτες ύλες (2008) με την πίεση και των αντίστοιχων λόμπυ ευρωπαϊκών βιομηχανιών, ίδρυσε και ο ίδιος μετά τη θητεία του παρόμοια εταιρεία υπηρεσιών λόμπυ! «Η διαπλοκή δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Θεώρησα απαράδεκτη την υπεκφυγή του Επιτρόπου Ποτότσνικ στην απάντησή του για την Οίτη και γι’ αυτό θέλησα να θέσω το θέμα στις ευρύτερες διαστάσεις του. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις βοούν για την περίφημη πρωτοβουλία Φερχόϊγκεν για τις πρώτες ύλες και τις πιέσεις του βιομηχανικού λόμπυ για περισσότερες εξορυκτικές δραστηριότητες στον Ευρωπαϊκό "Νότο". Κανένα από τα συμφέροντα αυτά δε φαίνεται να νοιάζεται ιδιαίτερα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην Ελλάδα, που είναι αυτή τη στιγμή στριμωγμένη στη γωνία λόγω του χρέους. Η Κομισιόν οφείλει σαφή απάντηση για το αν θα επιμείνει πλήρως στις θεσπισμένες προδιαγραφές της περιβαλλοντικής προστασίας, όπως έχει υποχρέωση, ή αν θα κάνει εκπτώσεις στην προστασία για τα PIGS και την Ανατολική Ευρώπη». Για περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Τρεμόπουλος 6982 689868

Οι γυναίκες στους Μεταξιάτες στέλνουν μηνύματα και παραδείγματα!
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΞΙΑΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το περασμένο Σάββατο, ο Σύλλογος Γυναικών Μεξιατών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας που συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης, 21 Μαρτίου 2011, διοργάνωσε εκδήλωση σε χώρο του Πλατανόδασους Σπερχειού, στα διοικητικά όρια των Μεξιατών. Το θέμα της εκδήλωσης ήταν η δημόσια έκφραση της απαίτησής μας για ένα δάσος απαλλαγμένο από τις απειλές που αντιμετωπίζει και τον συμβολικό καθαρισμό του από τα σκουπίδια και τα φυσίγγια των κυνηγών.

Το σύνθημά μας ήταν: «Υποδεχόμαστε την άνοιξη στο Πλατανόδασος και το θέλουμε ελεύθερο από απειλές». Συμμετείχαν: ο Δήμος Λαμίας, το Δασαρχείο Φθιώτιδας, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κομποτάδων, η ομάδα πολιτών «ΠΑΡΟΝΤΕΣ», ο Όμιλος Φίλων του Δάσους, η Κίνηση «Μαλιακός SOS» και πολλοί κάτοικοι των χωριών της περιοχής. Στο σημείο της εκδήλωσης, ο Δασάρχης Φθιώτιδας κ. Ν. Περδικάκης και ο Αντιδήμαρχος Λαμίας κ. Κ. Μουστάκας έγιναν δέκτες προτάσεων από τους ενεργοποιημένους φορείς και πολίτες, που αφορούν την προστασία της παραποτάμιας περιοχής, μεταξύ των γεφυρών Κομποτάδων και Λουτρών Υπάτης, στην οποία αναπτύσσεται ένα ανεκτίμητης αξίας φυσικό οικοσύστημα. Τα σκουπίδια φορτώθηκαν σε αυτοκίνητο του Δήμου Λαμίας και μεταφέρθηκαν στον νόμιμο σκουπιδότοπο. Πρόθεσή μας είναι να βοηθήσουμε με την εθελοντική παρουσία μας τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας για την προστασία της περιοχής και την ανάδειξή της σε περιαστικό πόλο δασικής αναψυχής, συνδυαζόμενη με πιθανές, συμβατές, ανθρώπινες δραστηριότητες. Μεξιάτες 21 Μαρτίου 2011

Δάσος και Νερό, πηγές ζωής

Η Περιφερειακή Παράταξη ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ –ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ και ο επικεφαλής της Νίκος Στουπής, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση :

«....Οι παγκόσμιες μέρες δασοπονίας και νερού φέρνουν στο προσκήνιο τα πολυτιμότερα φυσικά αγαθά για την ανθρώπινη ζωή, που έχουν μπει στο στόχαστρο των οικονομιών της ελεύθερης αγοράς εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα την καταπάτηση των δασών, την καταστροφή κάθε χρόνο από πυρκαγιές των δασών μας (φθάνοντας σήμερα στην καταστροφή των δασικών εκτάσεων στο 70% περίπου της επιφάνειας της χώρας), τα ελαστικά καθεστώτα προστασίας τους, την έλλειψη διαχείρισης των υδάτων, συστατικά και κεντρικοί άξονες της «ανάπτυξης» διαχρονικά των δικομματικών πολιτικών.
Η σημερινή περιβαλλοντική πολιτική για το ΠΑΣΟΚ περιορίζεται σε προχειρότητες, ελλείψεις και επικίνδυνες επιλογές για το μέλλον του φυσικού πλούτου της χώρας.
Η «εκτός σχεδίου» δόμηση, το τουριστικό real estate κατά την πρόσφατη «εξέγερση» των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στην επιβολή περιορισμών στην δόμηση σε περιοχές Νatura είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα. Το παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης, παρουσιάζει τραγικές ελλείψεις στην τήρηση του θεσμικού πλαισίου, και ανυπαρξία ενιαίας πολιτικής σε θέματα νερού.
Κι όμως προτάσεις για έναν βιώσιμο σχεδιασμό υπάρχουν...Άμεσες και συγκεκριμένες :
• Ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτων.
• Διαχειριστικά σχέδια στις λεκάνες απορροής (εφαρμογή της οδηγίας ΕΟΚ 2000/60).
• Μικρά φράγματα και ήπιες παρεμβάσεις για την άρδευση.
• Το νερό είναι δημόσιο-κοινωνικό αγαθό. Κοινωνική συμμετοχή στη διαχείριση των νερών και προστασία από επικίνδυνες ουσίες. Καμία ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ύδρευσης.
• Σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών.
• Σχεδιασμός δασοπροστασίας για τη φετινή χρονιά, με τρόπο ώστε να καθιστά ενεργό τη συμμετοχή της δασικής υπηρεσίας.
• Εφαρμογή της Συνταγματικής προστασίας όλων των δασικών οικοσυστημάτων...»

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Χωρίς υπουργικές παρουσίες οι παρελάσεις στη Στερεά


Συντάχθηκε απο τον Σπύρο Καρανάσιο
Χωρίς τις καθιερωμένες υπουργικές παρουσίες θα εκπροσωπηθεί η Κυβέρνηση στις παρελάσεις για την 25η Μαρτίου στην Περιφέρεια Στερεάς. Την τιμητική τους φέτος θα έχουν οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, αφού σύμφωνα με πληροφορίες οι υπουργοί δεν εμφανίστηκαν διατεθειμένοι να κάνουν επίσημες εμφανίσεις και να γίνουν αποδέκτες παραπόνων και αντιδράσεων από εξαγριωμένους πολίτες.
Έτσι λοιπόν την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στη Φθιώτιδα ο Αρ. Μπουρδάρας, Ειδικός Γραμματέας του σώματος επιθεωρητών και ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Υπ. Εσωτερικών). Στην Λιβαδειά θα βρεθεί η Γενική Γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Στερεάς- Θεσσαλίας Π. Γερακούδη. Στη Θήβα ο Γενικός Γραμματέας Υγείας Αντ. Δημόπουλος. Στο Καρπενήσι θα βρεθεί ο Θεοδ. Τσέκος, Γενικός Γραμματέας Κοινοτικών και άλλων πόρων (Υπ. Εργασίας). Στη Χαλκίδα την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο Ι. Δρυμούσης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Τέλος εξαίρεση αποτελεί η Άμφισσα αφού παρών στην παρέλαση θα είναι ο Π. Ρήγας, Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Πηγή http://www.lamiastar.gr/

Ματαιώνεται το 35ο Ράλλυ ΕΛΠΑ


Η Οργανωτική Επιτροπή του 35ου Ράλλυ ΕΛΠΑ βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να ανακοινώσει τη ματαίωση του αγώνα. Μετά την απόφαση μη προσμέτρησης του 35ου Ράλλυ ΕΛΠΑ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ράλλυ, η χάραξη του αγώνα προσαρμόστηκε στις προδιαγραφές του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ράλλυ και οι προετοιμασίες έφτασαν στο στάδιο της ολοκλήρωσης, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν οι απαραίτητες αριθμητικά συμμετοχές που θα οδηγούσαν στην τέλεσή του.
Είναι σαφές πως εν μέσω της δεδομένης οικονομικής συγκυρίας η συμμετοχή σε έναν αγώνα του είδους παύει να αποτελεί προτεραιότητα, στοιχείο που γεννά προβληματισμό και, φυσικά, δεν μπορεί να μη ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους Οργανωτές, οι οποίοι οφείλουν πάνω από όλα σεβασμό στους αγωνιζομένους αλλά και στους τοπικούς φορείς, όπως και στους κατοίκους των περιοχών όπου λαμβάνει χώρα το γεγονός.
Η Οργανωτική Επιτροπή του 35ου Ράλλυ ΕΛΠΑ ευχαριστεί θερμά τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, κ. Κλέαρχο Περγαντά, το Δήμαρχο Λαμίας, κ. Γιώργο Κοτρωνιά, τους συνεργάτες του, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, κ. Αλέξανδρο Διαμαντάρα, τον Πρόεδρο της ΠΕΛ, κ. Ιωάννη Γρανίτσα, το κανάλι SΤΑR Κεντρικής Ελλάδας, βασικό χορηγό επικοινωνίας του Ράλλυ, όλους τους αγωνιζόμενους που δήλωσαν συμμετοχή στον αγώνα και βέβαια όσους εργάστηκαν αφιλοκερδώς τους τελευταίους μήνες για τη διοργάνωσή του.
Η εξέλιξη του Πρωταθλήματος Ράλλυ 2011 θα αποφασιστεί την Τρίτη 29 Μαρτίου, σε κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. της ΟΜΑΕ και της Εθ. ΕΠΑ.
Με εκτίμηση και σεβασμό σε όλους τους εμπλεκομένους,


Η Οργανωτική Επιτροπή του 35ου Ράλλυ ΕΛΠΑ

ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ: Κυκλοφορεί εκτάκτως σήμερα...«Είναι ώρα για καθαρές λύσεις»: To μήνυμα των Σωματείων Εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Φθιώτιδας – Ευρυτανίας – Φωκίδας - Βοιωτίας


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tα Σωματεία Εργαζομένων στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» Νομών Φθιώτιδας – Ευρυτανίας – Φωκίδας - Βοιωτίας

Τα Σωματείο Εργαζομένων, «Βοήθεια στο Σπίτι» Περιφέρειας Στερεάς , εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους, για τη νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ΄οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» .Η νέα δράση αντικαθιστά στην ουσία το πρόγραμμα « Βοήθεια στο Σπίτι» , προσπαθώντας να διατηρήσει τις ήδη υπάρχουσες Δομές και κατ΄ επέκταση τους εργαζόμενους, αλλά με διαφορετικές Ομάδες – Στόχου, σύμφωνα με την οποία ως ωφελούμενοι του προγράμματος, ορίζονται πια όχι οι ηλικιωμένοι, αλλά άνεργοι και επαπειλούμενοι από ανεργία, που διατηρούν συγγενική σχέση με τους εξυπηρετούμενους. Με αυτό τον τρόπο αποκλείονται, μοναχικά, ηλικιωμένα άτομα και ΑΜΕΑ, που αποτελούσαν μέχρι τώρα το βασικό κορμό λειτουργίας του προγράμματος.
Η παροχή υπηρεσιών Βοήθειας στο Σπίτι αποτελεί για αυτές τις κατηγορίες πληθυσμού, τη βασική υπηρεσία κοινωνικής φροντίδας, ιδίως σήμερα στη δύσκολη οικονομική εποχή για τη χώρα μας και τους πολίτες της. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ωφελουμένων από 90.000 θα φθάσει στις 30.000.
Τέλος φόρμας
Με την εφαρμογή των νέων κριτηρίων είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσουν οι υπάρχοντες δομές, με συνέπεια τον περιορισμό και την ενδεχόμενη κατάργησή τους.
Τα σωματεία έχουν αποφασίσει στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, στην Πλατεία Ελευθερίας την Τρίτη 29 Μαρτίου και ώρα 10 .
Οι κινητοποίησης θα κλιμακωθούν με την συμμέτοχη των σωματίων Στερεάς Ελλάδας στην πανελλαδική απεργία στις 31 Μαρτίου και 1η Απριλίου στην Αθήνα, με παραμονή των εργαζομένων καθόλη την διάρκεια του 24ωρου στο σημείο συγκέντρωσης που θα είναι η Πλατεία Κλαυθμώνος. «Είναι ώρα για καθαρές λύσεις»

Μήνυμα του Δημάρχου Λαμιέων Γιώργου Κοτρωνιά για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821Την 25η Μαρτίου, ημέρα της Εθνικής μας Επετείου, μαζί με τη λαμπρή θρησκευτική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που συμβολικά ταυτίστηκε με την Επανάσταση, τιμούμε τους αθάνατους αγωνιστές του 1821, οι οποίοι μέσα στους αιώνες της σκλαβιάς διαφύλαξαν άσβεστη τη φλόγα του πατριωτισμού και του αγώνα, απελευθέρωσαν την πατρίδα μας και άνοιξαν τον δρόμο για τη δημιουργία του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.

Η Ελληνική Επανάσταση, αποτελεί κορυφαίο γεγονός της σύγχρονης Ελληνικής ιστορίας και μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία των επαναστατικών κινημάτων αφού απέδειξε ότι, η αγωνιστικότητα και η ισχυρή θέληση ενός λαού μπορούν να αλλάξουν την ιστορική του μοίρα, με την πίστη στα ιδανικά του Ελληνισμού, με την αυταπάρνηση και με τη θυσία όλων εκείνων που παρ’ ότι λίγοι, αδύναμοι και άοπλοι δίδαξαν με τις πράξεις τους πώς πρέπει να διασφαλίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, διατηρώντας ζωντανό το όραμα της ελεύθερης πατρίδας και συνεχίζοντας τη γενναία παράδοση του Ελληνικού γένους.
Σήμερα, 190 χρόνια μετά, το 1821 στέκει μπροστά, οδηγός αυταπάρνησης, ηρωισμού και έμπνευσης και συμβολίζει με τον πιο αυθεντικό τρόπο την Εθνική μας Αναγέννηση, στέλνοντας το διαχρονικό του μήνυμα σε όλους τους Έλληνες, αλλά και σε όλο τον κόσμο αφού ο αγώνας και η αποφασιστικότητα έκαναν δυνατά αυτά που φαίνονταν αδύνατα.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της ΚΕΔΚΕ ο Κοτρωνιάς.. .

Κι` άλλη αναβάθμιση για τον Κοτρωνιά! Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Στερεάς Ελλάδας (του άρθρου 4,του Π.Δ.131/1998 στο πλαίσιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης), ορίζεται τακτικός εκπρόσωπος ο Δήμαρχος Λαμιέων Γιώργος Κοτρωνιάς με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Ευαγγελίου Αντιδήμαρχο Λαμιέων.

H Επιτροπή της Λοκρίδας συμμετέχει στο Πανελλαδικό άνοιγμα των διοδίων στις 27 Μαρτίου


Στο πανελλαδικό άνοιγμα διοδίων η επιτροπή Λοκρίδας συμμετέχει και ανοίγει τα διόδια Τραγάνας την Κυριακή 27 Μαρτίου και ώρα 4 με 6 το απόγευμα.
Προσυγκέντρωση στον κόμβο Τραγάνας στις 3:45.

http://fthiotidaoxidiodia.blogspot.com/2011/03/blog-post_24.html

Συνάντηση με τον Δήμαρχο Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου


Λαμία, 24.3.2011
Συνεχίζοντας τις συναντήσεις με τους δημάρχους των δήμων, που έχουν άμεση σχέση με τον Μαλιακό κόλπο, η Κίνηση Πολιτών ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS, συναντήθηκε χθες Τετάρτη στα Καμένα Βούρλα με τον κ Τετριμίδα, Δήμαρχο του Δήμου Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση των αστικών λυμάτων των παραθαλάσσιων οικισμών του Δήμου, των λυμάτων των ελαιοτριβείων και τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Ο κ Δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη της Γραμματείας της ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS για τη λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού Καμένων Βούρλων, την δημοπράτηση μέχρι το καλοκαίρι του Βιολογικού του Μώλου με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α και τη δημοπράτηση επίσης Μελέτης για τα λύματα του Αγίου Κωνσταντίνου με την πρόθεση να μεταφερθούν αυτά στον ΒΙΟΚΑ των Καμένων Βούρλων

Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, έγινε ανταλλαγή απόψεων για την καλύτερη αξιοποίηση της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης, την προσεκτικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος της διάθεσης των οικοδομικών μπαζών, το καθάρισμα της παράκτιας περιοχής μεταξύ Αγίου Σεραφείμ και Σκάρφειας και την αποκατάσταση των παλιών χωματερών της περιοχής.

Ζητήσαμε τέλος από τον κ Δήμαρχο να ανοίξει το φάκελο των λυμάτων των ελαιοτριβείων συζητώντας σε πρώτη φάση με τους ίδιους τους ελαιοτριβείς και φυσικά με τις αρμόδιες αρχές, την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη.

“ΜΑΛΙΑΚΟΣ SOS”
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
http://maliakos-sos.blogspot.com
maliakos-sos@gmail.com

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Στις 27 Μαρτίου ο Εορτασμός Επετείου της «Κήρυξης της Επανάστασης στη Ρούμελη» (27-3-1821) στον Όσιο Λουκά τον ΣτειριώτηΕκδήλωση προς τιμήν των αδελφών Ανδρεόπουλου στο Μουσείο Δελφών


Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση προς τιμήν των δύο δωρητριών της μελέτης αναστήλωσης του Αρχαίου Θεάτρου Δελφών, κων Θεοδώρας και Πολυτίμης Ανδρεοπούλου, την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 19:00 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δελφών.
ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Παναγιώτα Γαζή, Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας: «Η χαρά και η ευθύνη για την ανάδειξη ενός μεγάλου μνημείου»
Νικόλαος Φουσέκης, Δήμαρχος Δελφών: «Πραγματοποιείται ένα όνειρο που χρόνια περιμέναμε»
Αθανασία Ψάλτη, Προϊσταμένη Ι’ Εφορείας Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων: «Η ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου των Δελφών. Από το εθνικό όραμα στην ατομική πρωτοβουλία»
Σταύρος Μπένος, Πρόεδρος του «Διαζώματος»: «Μια σπουδαία χειρονομία για ένα σπουδαίο μνημείο»
Στις 10:30-12:00 της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στο μνημείο και εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το επιστημονικό προσωπικό της Ι’ ΕΠΚΑ στο Βαρβάκειο Πειραματικό Γυμνάσιο που έχει υιοθετήσει το Αρχαίο Θέατρο Δελφών.

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας


Παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημ. Συμβουλίου Λαμίας, Αινιάνων 8, την 28η Μαρτίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ. προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση Πρακτικών Περιφερειακού Συμβουλίου 2 / 24-2-2011.
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: : Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπέτσιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2011, Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π., και του συνοπτικού τριετή Π/Υ 2011-2012-2013.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Μπουραντάς Αθανάσιος.
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση απαλλοτριώσεων για την κατασκευή του έργου: «ΟΔΟΣ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ – ΑΓΡΑΦΑ – Ν.Α. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.
ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Leader της «Τριχωνίδα Α.Ε.».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλης.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση στελέχωσης της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Δωρίδας για την υλοποίηση της πράξης «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου Δήμου Λιδωρικίου.
Εισηγητής: Η Αντιπεριφερειάρχης κ. Γαζή Γιώτα.
ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Αντικατάστασης μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου « Μελέτη για τη ζύμωση του φυσικά ώριμου ελαιοκάρπου ποικιλίας Κονσερβολιά σε άλμη χαμηλής περιεκτικότητας και συντήρηση του τελικού προϊόντος με καινοτόμες μεθόδους».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ. Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Αντικατάστασης μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Στήριξη του κελυφωτού φιστικιού Φθιώτιδας μέσα από μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του μύκητα Camarosporium και του προβλήματος των μυκοτοξινών».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής, κ.Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Αντικατάστασης μελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Καταγραφή της ενδημικής σπάνιας και κινδυνεύουσας χλωρίδας της Οίτης.
- 2 -Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ. Τσελάς Σταύρος.
ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 68 του Π.Δ 30/1996.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου ενός έτους.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στο Δ.Σ. του Φο. ΔΣΑ Λοκρίδας.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Λοκρών κ. Λιόλιος Νικόλαος.
ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός Εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας για την τροποποίηση απόφασης η οποία αφορά τη σύσταση Πειθαρχικού Συμβουλίου του Π.Δ.170/2003.
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας κ.
Σταματάκη Ελένη.
ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση ανάθεσης έργου πληρωμής επιδόματος νεφροπαθών και
μεταμοσχευμένων.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, κ. Δημόπουλος Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας λόγω κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Εύβοιας, κ. Δημόπουλος Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Στυλίδας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση της πράξης: «Διαχείριση λυμάτων ευρύτερης παραλιακής ζώνης Καραβομύλου – Ραχών.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας Νομού του κ. Περιφερειάρχη των Αντιπεριφερειαρχών και των Π. Συμβούλων από 25/2/2011 μέχρι σήμερα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.
ΤΙΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόταση για σύσταση «Κοινωνικού Παντοπωλείου» από τον Δημοτικό Σύμβουλο Λαμιέων κ. Παναγιώτη Στασινό


Με αφορμή την γενικότερη συρρίκνωση των εισοδημάτων των Πολιτών, ο Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Λαμιέων με πρότασή του προς τον Πρόεδρο του ΔΣ, επισημαίνει την ανάγκη να αναβαθμίσει ο Δήμος τον κοινωνικό του ρόλο και προτείνει να συσταθεί ένα «Κοινωνικό Παντοπωλείο» με πρωτοβουλία του Δήμου. Ακολουθεί η επιστολή του:
«Κύριε πρόεδρε, είναι προφανές πως στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και στη μικρή μας κοινωνία με την πρωτοφανή για τη χώρα μας οικονομική κρίση (απολύσεις, ανεργία, φτώχεια) όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας οδηγούνται σε συνθήκες οικονομικής δυσπραγίας και αδυναμίας να επιβιώσουν. Η Αυτοδιοίκηση έχει το ηθικό και κοινωνικό καθήκον να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην οικονομική εξαθλίωση και να βοηθήσει να σταθεί «όρθιο» το κοινωνικό κράτος της πρόνοιας. Οι δήμοι, όντας οι πιο κοντινές στον πολίτη δομές, οφείλουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες και κοινωνικά προγράμματα που θα συντηρούν και θα δυναμώνουν την κοινωνική συνοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, αλλά και τη δηλωμένη από όλες τις παρατάξεις ανάγκη να αναβαθμίσει ο Δήμος τον κοινωνικό του ρόλο, προτείνουμε να συσταθεί ένα «Κοινωνικό Παντοπωλείο» με πρωτοβουλία του Δήμου. Ο θεσμός του κοινωνικού παντοπωλείου άρχισε να λειτουργεί στη Γαλλία κατά την δεκαετία του 1990 ως ένα μέσο προστασίας εκείνων των πολιτών, που αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη είδη διατροφής. Στην Ελλάδα ο θεσμός ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια (με την συμβολή κυρίως του ιδιωτικού τομέα) στην Αθήνα, αλλά γρήγορα εξαπλώθηκε σε πολλές πόλεις της Ελλάδας. Αυτήν την στιγμή λειτουργούν κοινωνικά παντοπωλεία σε πάνω από δεκαπέντε δήμους. Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι να προσφέρει σε πολύ φτωχές οικογένειες ένα ελάχιστο καλάθι τροφίμων κάθε μήνα. Το καλάθι θα έχει είδη βασικής διατροφής και αυξημένης θρεπτικής αξίας. Η επιλογή των πολιτών που θα έχουν πρόσβαση στο κοινωνικό παντοπωλείο θα γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, που θα καθοριστούν εξαρχής και θα ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Από μία πρόχειρη έρευνα που κάναμε στα κοινωνικά παντοπωλεία της χώρας υπάρχουν διάφορα μοντέλα λειτουργίας:
1. Το κόστος αρχικής εγκατάστασης και λειτουργίας του παντοπωλείου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δήμο και οι προμηθευτές των προϊόντων επιλέγονται μετά από διαγωνισμό.
2. Το δεύτερο μοντέλο στηρίζεται στην προσφορά ιδιωτών. Επιχειρήσεις καταστήματα κ.α προσφέρουν προϊόντα. Η διαχείριση (προσωπικό, στέγη κ.α) παραμένει στο δήμο, ενώ σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή εθελοντικών ομάδων.
3. Μεικτό σύστημα, όπου έναν ελάχιστο αριθμό προϊόντων καλύπτει ο δήμος με δική του δαπάνη και ένα άλλο κομμάτι από προσφορές ιδιωτών. Και εδώ μπορεί να είναι σημαντική η συμβολή εθελοντικών ομάδων, ενώ η δαπάνη προσωπικού βαρύνει το δήμο.
4. Κυρίως ιδιωτικό σύστημα, όπου τα super markets διαθέτουν σε μια «κοινωνική γωνία» ορισμένα τρόφιμα σε φτωχές οικογένειες που υποδεικνύει ο δήμος.
5. Το παντοπωλείο έχει μορφή «κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης». Σχετικό νομοσχέδιο που περιγράφει τους όρους και τα κίνητρα για τη σύσταση τέτοιων επιχειρήσεων (ή αλλιώς «Φορέων κοινωνικής οικονομίας») επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας και θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Το μοντέλο αυτό ίσως είναι πιο βιώσιμο αν συμμετάσχει και ο Δήμος στο συνεταιριστικό σχήμα Θα λειτουργεί ως σύμπραξη δυο-τριών ανέργων νέων (που θα υποστηριχτούν από το πρόγραμμα ως μικρομέτοχοι) και του Δήμου που θα συμμετάσχει στο αρχικό κεφάλαιο και στη διοίκηση.
Καλό είναι, πριν ξεκινήσουμε μια τέτοια προσπάθεια, να επισκεφθούμε «Κοινωνικά Παντοπωλεία» σε κοντινές πόλεις, όπως η Λάρισα ή ο Βόλος και να δούμε τον τρόπο που λειτουργούν παίρνοντας και τη δική τους εμπειρία
Γνωρίζοντας τις δυσκολίες που περνά αυτή την περίοδο ο Δήμος με τη μεγάλη οικονομική στενότητα, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε πρόταση που επιβαρύνει με νέα έξοδα θέλει ιδιαίτερη τεκμηρίωση και μελέτη. Από την άλλη η οξεία οικονομική κρίση, η οποία προβλέπεται να έχει μεγάλη διάρκεια, μας αναγκάζει να επανα-ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητές μας ρίχνοντας περισσότερο βάρος στον κοινωνικό ρόλο της Αυτοδιοίκησης.
Θεωρούμε λοιπόν πως το «Κοινωνικό Παντοπωλείο» πρέπει να είναι μέσα στις άμεσες πρωτοβουλίες για τον Δήμο Λαμίας. Μια τέτοια κίνηση μπορεί να ενεργοποιήσει κοινωνικές δυνάμεις της περιοχής, να πολλαπλασιάσει τις προσφορές τροφίμων αλλά και λοιπών ειδών από τους πολίτες, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Εμείς είμαστε διαθέσιμοι να συμβάλουμε σ’ αυτό αν και εφόσον αποφασιστεί μέσα από μια διαπαραταξιακή επιτροπή εθελοντών
Πρωτοβουλία Ενεργών Πολιτών Λαμίας»

H ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μόνη διέξοδος στα αδιέξοδα της ύφεσης


Του Λουκά Αν. Καράντζαλη*

«Το καλώς ορισμένο πρόβλημα, μας δίνει τη λύση» διδάσκει ο Δημ. Μπουραντάς Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δηλαδή εάν δεν κατανοήσουμε ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να αναζητήσουμε και τελικά να διαμορφώσουμε λύση στο πρόβλημα που απασχολεί την οικονομία της χώρας , της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μας και της τελικά της απασχόλησης και της ανεργίας, που τόσο οξυμένα ταλανίζουν την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Από την μελέτη των στοιχείων της ελληνικής οικονομίας, αβίαστα θα καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι στο έλλειμα του εμπορικού ισοζυγίου πρέπει να αναζητήσουμε την ευθύνη, αλλά και την λύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό του πληθυσμού της χώρας μας , που απασχολείται στην παραγωγή ανταγωνιστικών αγαθών, τα οποία μπορούν να εξαχθούν σε νέες αγορές, ή τα οποία μπορούν να υποκαταστήσουν προιόντα που σήμερα εισάγουμε. Θα πρέπει να πάψει η ελληνική οικονομία να είναι μεταπρατική, όπως έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια και να αρχίσει και πάλι να παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά αγαθά και υπηρεσίες, που θέλουν τόσο η ελληνική αγορά, όσο και οι διεθνείς αγορές. Ποιος θα κάνει τις εξαγωγές που χρειαζόμαστε , για να ξαναμπεί σε τροχιά ανάπτυξης η οικονομία; Ποιος θα παράγει τα αγαθά που θα αντικαταστήσουν τα αγαθά που εισάγουμε, και τα οποία μπορούμε να παράγουμε στη χώρα μας και δεν τα παράγουμε σήμερα στις ποσότητες που χρειαζόμαστε; Οι επιχειρήσεις, είναι αμέσως η απάντηση. Ποιες επιχειρήσεις; Αυτές που έχουν τεχνογνωσία και αποτελεσματική οργάνωση. Και είναι πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν και οργάνωση και τεχνογνωσία. Ας στραφούμε όμως με μεγαλύτερη ένταση σε αυτή την κατεύθυνση. Ας αξιοποιήσουμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν. Ενα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο, είναι το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» το οποίο χρηματοδοτεί τις αναγκαίες παρεμβάσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ που έχει ανάγκη μια επιχείρηση, τόσο στην τυποποίηση, την συσκευασία και την πιστοποίηση των προιόντων που παράγει η επιχείρηση, όσο και στην αναγκαία προβολή τους στις διεθνείς αγορές . Το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» είναι σε εξέλιξη και δέχεται επενδυτικά σχέδια μέχρι 24-5-2011, με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr/ και για την Στερεά Ελλάδα την ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας http://www.andia.gr/. Ας αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις του, για μια δυναμική και οργανωμένη εξαγωγική συμπεριφορά των επιχειρήσεων μας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες που διαμορφώνονται σήμερα από την τεχνολογία , για τη βελτίωση της εξωστρεφούς λειτουργίας των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της καινοτομίας , είτε μεμονωμένα κάθε επιχείρηση είτε μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων. Η οικονομία της χώρας μας μικραίνει λόγω της ύφεσης, η μεγέθυνσής της περνάει υποχρεωτικά μέσα από την ανάπτυξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων και μέσα από την παραγωγή ανταγωνιστικών προιόντων που θα υποκαταστήσουν τα αντίστοιχα εισαγόμενα.

* Ο Λουκάς Αν Καράντζαλης είναι Οικονομολόγος, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας.

Στο ΕΒΕ Φθιώτιδας συνεδρίασε το ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας
Στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και συγκεκριμένα στις 14 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας στην οποία παραβρέθηκε και παρακολούθησε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μετά από πρόσκληση του Συνδέσμου . Συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν κατά κύριο λόγο τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα του κλάδου της μεταποίησης στην Κεντρική Ελλάδα.

Εκ μέρους του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας προτάθηκε μάλιστα η από κοινού κατάθεση πρότασης στον πόλο καινοτομίας και από τις δύο Περιφέρειες για την καλύτερη και εγκαιρότερη επιτυχία της πρότασης ενώ επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία των δύο Συμβουλίων και η συνέχιση αυτής με περισσότερες δράσεις για το καλό των επιχειρήσεων μελών των. Στην συνεδρίαση εκ μέρους του Συνδέσμου παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Ευρυπίδης Δοντάς, ο Πρόεδρος Ε.Ε. κ. Απόστολος Παπαδούλης, ο Αντιπρόεδρος Λεωνίδας Μωλιώτης, ο Έφορος κ. Ιωάννης Καναπίτσας και μέλη του Δ.Σ, ενώ από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου μας ο Πρόεδρος κ. Αλέξανδρος Διαμαντάρας, ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Ψειρόπουλος, ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Γεώργιος Λάμπρου, ο Γενικός Γραμματέας κ. Ιωάννης Λούκας, ο Οικονομικός Επόπτης κ. Παναγιώτης Φλιώκας, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Αβδίκος Αθ.. κ .Ποντίκας Γ. κ. Κωνσταντίνος Γιώτας, κα Λεμονιά Καραναστάση, κα Χαρίκλεια Μανώλη και ο κ. Βασίλειος Πασλής.

Γ. Κοτρωνιάς: Μείνετε στον δήμο Λαμίας για την απογραφή!


Συντάχθηκε απο τον Αργύρη Μπλόντζο
Να απογραφούν στον δήμο Λαμίας κάλεσε τους Λαμιώτες ο δήμαρχος της πόλης Γιώργος Κοτρωνιάς. Η απογραφή των πολιτών θα αρχίσει στις αρχές Μαΐου και ο κύριος Κοτρωνιάς, στην αρχή της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόνισε ότι η χρηματοδότηση των ΟΤΑ γίνεται με πληθυσμιακά κριτήρια.
Θα είναι σημαντικό για το μέλλον του δήμου επεσήμανε ο δήμαρχος και ζήτησε την βοήθεια των επικεφαλής των παρατάξεων προκειμένου να πειστούν οι πολίτες. Πηγή www.lamiastar.gr

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Ημερίδα της ΔΑΣΤΑ του Πανεπιστημίου Στερεάς την Πέμπτη 24 Μαρτίου
"Χειμωνιάζει" πάλι από Κυριακή...Συντάχθηκε απο την Όλγα Λαθύρη
Συνεχίζει με Φθινοπωρινή έως και Χειμωνιάτικη διάθεση ο Μάρτιος το επόμενο 10ήμερο, με βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα βουνά της Κεντρικής Ελλάδας. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Τάσο Αρνιακό, ξαναβγάζουμε τα χειμωνιάτικα από τις ντουλάπες μετά τις ηλιόλουστες ημέρες που ζήσαμε τελευταία. Πάντως, ο Μάρτιος αποδεικνύεται "πολύμορφος" , αφού μετά το Χειμωνιάτικο και το Ανοιξιάτικο σκηνικό, σειρά έχει τώρα το Φθινοπωρινό του πρόσωπο. Πηγή http://www.lamiastar.gr/

Όταν η … «Πράσινη Χημεία» συναντά την σύγχρονη επιχειρηματικότητα!


Το ΕΠΒ φιλοξένησε την εσπερίδα αφιερωμένη στο Ετήσιο Έτος Χημείας

Με αφορμή τον φετινό Παγκόσμιο Έτος Χημείας, η Ένωση Ελλήνων Χημικών Π.Τ. Στερεάς Ελλάδας – Ευρυτανίας – Εύβοιας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, η Αναπτυξιακή Διαχειριστική Στερεάς Ελλάδας (ΑΝΔΙΑ) και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λιβαδειάς διοργάνωσαν το βράδυ της Τετάρτης, 16 Μαρτίου 2011, μια πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα με θέμα την «Πράσινη Χημεία – Μια πρόκληση για το Περιβάλλον, την Υγεία και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Τμήματος Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών και Συντονιστής του Ελληνικού Δικτύου Πράσινης Χημείας κ. Κωνσταντίνος Πούλος και χορηγός Επικοινωνίας η «Εν Δελφοίς».

Κατά γενική ομολογία, η εσπερίδα – που συντόνισε ως Χορηγός Επικοινωνίας ο Διευθυντής της εφημερίδας «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ» κ. Λάμπρος Ρόδης – κατάφερε όχι απλά να ενημερώσει το ακροατήριο για τις εφαρμογές της πράσινης χημείας στην βιομηχανία και τη γεωργία σήμερα, αλλά να δώσει και πολλές απαντήσεις γύρω από τις περιβαλλοντικές ανησυχίες μας που ολοένα και αυξάνουν τόσο από φυσικά πρόσωπα όσο και από περιβαλλοντικές οργανώσεις, κοινωνικούς φορείς αλλά και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ο κ. Πούλος υποστήριξε πως η πράσινη χημεία «μπορεί να σώσει τον πλανήτη» καθώς διαμορφώνει μια «νέα κουλτούρα που αναφέρεται στην πηγή του προβλήματος πριν φτάσουμε στην αντιμετώπισή του» όπως είπε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του. Θυμίζουμε πως το Δίκτυο Πράσινης Χημείας (http://www.chemistry.upatras.gr/) δημιουργήθηκε με στόχο την προώθηση της Πράσινης Χημείας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, στην έρευνα, στην βιομηχανία και την κοινωνία. Την εσπερίδα τίμησαν με την παρουσία του εκπρόσωποι από την τοπικοί κοινωνία, τον επιχειρηματικό και αγροτικό κόσμο, τους συλλογικούς φορείς, κ.α., όπως ο Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Νίκος Παπαγγελής, ο οποίος και απεύθυνε σχετικό χαιρετισμό, ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. Κώστας Ξηρογιάννης, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δήμου Λεβαδέων κα Γιώτα Πούλου, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι. Η εσπερίδα ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις του κοινού προς τον κ. Κωνσταντίνο Πούλο πάνω στις εφαρμογές της Πράσινης Χημείας στην Βιομηχανία και τη Γεωργία.

Νέες ρυθμίσεις Ραγκούση για τα Επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ


Απόφαση τροποποίησης του περιεχομένου, της δομής και του τρόπου υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' βαθμού, που περιλαμβάνονται σε προηγούμενη απόφασή του, υπέγραψε (δείτε την αναλυτικά), ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης. Προβλέπει τη χρονική αύξηση των προγραμμάτων κατά ένα χρόνο και με λήξη υποβολής φέτος, τις 30 Σεπτεμβρίου, θέτει την υποχρέωση «τιμή- στόχος» για κάθε δράση των δεικτών, ορίζει ότι τα επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο και λαμβάνει ειδική μέριμνα για πώς θα συντάξουν επιχειρησιακά προγράμματα, πολύ μικροί δήμοι.Δείτε αναλυτικά στο http://www.eklogika.gr/

Εγκύκλιος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων σε δήμους- περιφέρειες


Εγκύκλιο που διασαφηνίζει θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 νεοσύστατων Δήμων και Περιφερειών του Ν.3852/2010 υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ.Ντόλιος. Η εγκύκλιος (δείτε την αναλυτικά) αναφέρεται σε θέματα προγραμματικών Συμβάσεων, διοίκησης των συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών με Διευθύνουσα Υπηρεσία την καταργηθείσα Τ.Υ.Δ.Κ. Επίσης, για τις συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών που επιβλέπονταν από τις Διευθύνσεις Πολεοδομίας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ζητήματα σχετικά με λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων.
Η υπ. αριθμ. Εγκύκλιος 26 που απεστάλη σήμερα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις έχει ως εξής: « Με αφορμή ερωτήματα που έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο μας σχετικά με θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
1. Προγραμματικές Συμβάσεις.
Α. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α').
Στις περιπτώσεις προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο του Ν.3614/2007, που είχαν συναφθεί μεταξύ φορέων των Ο.Τ.Α. οι οποίοι δεν διέθεταν πιστοποίηση του άρθρου 22 του παραπάνω Νόμου και κρατικών Περιφερειών για την υλοποίηση έργων και στις οποίες συμβάσεις καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας είχαν ανατεθεί στην Τ.Υ.Δ.Κ., η Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης των έργων των τέως κρατικών Περιφερειών έως 30-6-2011 οφείλει ως συμβαλλόμενη στην προγραμματική σύμβαση να ορίσει νέα διευθύνουσα υπηρεσία.
Για τον ορισμό ως διευθύνουσας υπηρεσίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του Νομού, όπου έχουν μεταταγεί οι υπάλληλοι της πρώην ΤΥΔΚ, δεν απαιτείται προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 καθόσον όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 95 και 258 του παραπάνω νόμου η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί την διάδοχο της καταργημένης ΤΥΔΚ.
Β. Του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α').
Προγραμματικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά από τους διάδοχους φορείς των αντισυμβαλλομένων.
2. Διοίκηση των συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών με Διευθύνουσα Υπηρεσία την καταργηθείσα Τ.Υ.Δ.Κ.
Α. Συνεχιζόμενες δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 Δήμων, που επιβλέπονταν από μηχανικούς τους και είχαν διευθύνουσα υπηρεσία την Τ.Υ.Δ.Κ. εξακολουθούν να επιβλέπονται από τους ίδιους επιβλέποντες, υπαλλήλους των Δήμων, με Διευθύνουσα υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της έδρας του νομού. Για τη διάθεση των παραπάνω επιβλεπόντων δεν απαιτείται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ως άνω νόμου.
Β. Σε συνεχιζόμενες δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 Δήμων, διευθύνουσα υπηρεσία των οποίων ήταν η Τ.Υ.Δ.Κ. και οι οποίοι μετά τη συνένωση αποκτούν τεχνική υπηρεσία με επάρκεια, αυτοί δύνανται να ζητήσουν από το Δήμο της έδρας του Νομού να ολοκληρώσουν τις συμβάσεις αυτές με διευθύνουσα υπηρεσία τη δική τους τεχνική υπηρεσία. Η αλλαγή της διευθύνουσας υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου
Δήμου. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των φακέλων των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της έδρας του Νομού προς τη τεχνική υπηρεσία του οικείου Δήμου.
Γ. Για τις συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών οι οποίες έχουν ανατεθεί με το καθεστώς του Ν.716/77, καθώς και για τις παραπάνω μελέτες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου πληρότητας και επικαιροποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Απόφαση αρ.20554/ΕΥΣ 3430 ΦΕΚ 644 Β') ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω παράγραφο Β. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο αρ.6/2067/14-1-2011 για τις μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του ν.3316/2005.
Δ. Όσον αφορά την τοποθέτηση των πρώην προϊσταμένων ΤΥΔΚ σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων (πχ τμημάτων) της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων της έδρας του Νομού και την δυνατότητα της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας να είναι διευθύνουσα υπηρεσία των συνεχιζόμενων έργων της πρώην ΤΥΔΚ επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/87 για έργα Δήμων διευθύνουσα υπηρεσία είναι η τεχνική τους υπηρεσία. Από την παραπάνω διατύπωση δεν αποκλείεται η δυνατότητα επιμέρους οργανική μονάδα της τεχνικής υπηρεσίας, όπως το τμήμα, να ασκεί καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας για κατηγορία έργων ή συμβάσεων. Ως εκ τούτου δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέτει καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας των συνεχιζόμενων έργων της καταργημένης ΤΥΔΚ σε οργανική μονάδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ε. Όσον αφορά το υπόλοιπο αρχείο πλην των έργων, μελετών και υπηρεσιών, με μέριμνα του υπαλλήλου που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου ΤΥΔΚ έως 31-12-2010, ταξινομείται ανά συνενούμενο Δήμο και σε περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει τεχνική υπηρεσία παραδίδεται στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του νέου Δήμου σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβεί το δίμηνο. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία το εν λόγω αρχείο παραδίδεται στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του Νομού. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την παράδοση του αρχείου και σε ότι αφορά αιτήματα πολιτών που αφορούν το αρχείο η διοικητική υποστήριξη θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου της έδρας του Νομού (άρθρο 95 παρ.2 του Ν.3852/2010).
3. Συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών που επιβλέπονταν από τις Δνσεις Πολεοδομίας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Α. Για την ομαλή συνέχιση συμβάσεων μελετών με αναθέτουσες αρχές τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και διευθύνουσες υπηρεσίες τις Διευθύνσεις Πολεοδομίας τους, το προσωπικό των οποίων έχει μεταταχθεί στο Δήμο της έδρας του Νομού και στελεχώνει τις αντίστοιχες υπηρεσίες (με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010), καταρτίζεται προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας και του Δήμου στις οποίες προβλέπονται ως διευθύνουσες υπηρεσίες των συμβάσεων
οι ανωτέρω υπηρεσίες των Δήμων.
Β. Αντίστοιχες συμβάσεις μελετών στις οποίες αναθέτουσες αρχές ήταν οι Δήμοι και διευθύνουσες υπηρεσίες οι Διευθύνσεις Πολεοδομίας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτελούνται και επιβλέπονται από τις αναφερόμενες στην παρ.Α υπηρεσίες πολεοδομίας του Δήμου αυτού στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης που παρέχει ο εν λόγω δήμος στους λοιπούς δήμους σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 95 του ν.3852/2010.
4. Ζητήματα σχετικά με λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων.
Τα Περιφερειακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων τα οποία λειτουργούσαν στις κρατικές περιφέρειες εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της Περιφέρειας (πριν κρατικής και τώρα αυτοδιοικητικής) στην οποία το καθένα είχε συγκροτηθεί.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο δυνατό τη παρούσα στις υπηρεσίες σας, οι οποίες ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, καθώς και στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού για ενημέρωση και εφαρμογή».

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λαμιέων με 49 θέματα!


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 23η του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 23 / 03 / 2011
ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 18157 /17-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(Άρθρο 67, Ν.3852/10)
Θέμα 1 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Θέμα 2 : Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 3 : Ενημέρωση και συζήτηση ενόψει της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης για το Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 4 : Ορισμός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Ν. 1566/85
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 5 : Σύσταση Επιτροπής Κυκλοφοριακού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 6 : Σύσταση Επιτροπής Μουσείων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 7 : Σύσταση Επιτροπής Πνευματικών Κέντρων (Σταυρού, Αγ. Παρασκευής, Κωσταλεξίου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 8 : Σύσταση Επιτροπής Φιλαρμονικής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 9 : Σύσταση Επιτροπής Ωδείου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 10 : Σύσταση Επιτροπής ΚΑΠΗ
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 11 : Σύσταση Επιτροπής Εμπορίου (υπαίθριου πλανόδιου & στάσιμου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 12 : Σύσταση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 13 : Σύσταση Επιτροπής για σύνταξη Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών λόγω ανωτέρας βίας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 14 : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου «Κομητεία του Ναού» για τη διαχείριση των Ιερών Ναών των Κοιμητηρίων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 15 : Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου των διαφημιστικών Ταμπλό και πινακίδων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 16 : Σύσταση Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών και πλατειών
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 17 : Σύσταση Επιτροπής Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Ανάπτυξης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 18 : Σύσταση Επιτροπής Πρόνοιας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 19 : Σύσταση Επιτροπής Εκπαίδευσης
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 20 : Σύσταση Επιτροπής Πολεοδομίας – Χωροταξίας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 21 : Σύσταση Επιτροπής Περιβάλλοντος
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 22 : Σύσταση Επιτροπής Πολιτιστικών – Νεολαίας – Αθλητισμού
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 23 : Σύσταση Επιτροπής Θεσμών και Συνοικιακών Συμβουλίων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 24 : Σύσταση Επιτροπής Οργάνωσης – Διοίκησης -Οικονομικών -Δημοτικής Περιουσίας Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 25 : Ορισμός εκπροσώπων στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και χωριών της Ελλάδας περιόδου ’40 – ‘45
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 26 : Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 27 : Ειδική σύμβαση Εργασίας για την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 28 : Περί μετακίνησης υπαλλήλων του Δήμου μας για συμμετοχή τους σε σεμινάρια, συνέδρια και ημερίδες
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 29 : Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης 430.000,00 € για την υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης Μερικής Απασχόλησης
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 30 : Έγκριση Απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ.
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 31 : Περί μετατόπισης , αλλαγής κατεύθυνσης κα ανάδειξης του αγάλματος του Βασιλέως Λεωνίδου και του συνόλου των μνημείων στις Θερμοπύλες
Εισηγητής : κ. ΣΑΓΙΑΣ
Θέμα 32 : Χορήγηση ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος ( Προσφορά υπηρεσιών Διαδικτύου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Θέμα 33 : Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών έτους 2011 στις σχολικές Επιτροπές
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 34 : Ανασυγκρότηση Σχολικής Επιτροπής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 35 : Έγκριση απολογιστικών στοιχείων έτους 2010 των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 36 : Μίσθωση Ακινήτων στο Δ.Δ. Λιανοκλαδίου
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 37 : Εκμίσθωση Ακινήτου (Κυλικείο Νεκροταφείου)
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 38 : Εκμισθώσεις Αδειών Περιπτέρων
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 39 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εκτελεστικής Επιτροπής
Εισηγητής : κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Θέμα 40 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΗΣ
Θέμα 41 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ
Θέμα 42 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων
Εισηγητής : κ. ΜΩΡΗΣ
Θέμα 43 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Ροδίτσας
Εισηγητής : κ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Θέμα 44 : Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Κοινότητας Σταυρού
Εισηγητής : κ. ΜΟΣΧΟΣ
Θέμα 45 : Περί αίτησης διάλυσης εργολαβίας του έργου «ΑΔΡΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΥΠΑΤΗΣ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 46 : Τρόπος εκτέλεσης έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 47 : Έγκριση πρωτοκόλλων Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής Έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 48 : Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών Έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ
Θέμα 49 : Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης Εκτέλεσης Έργων
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ

Κλειστή για εργασίες η Χειμάρας και Κορυτσάς στη Λαμία τη Δευτέρα


Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Β΄ Γραφείο Οδοποιίας) του Δήμου Λαμιέων, σας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο της εργολαβίας ΄΄ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ & ΟΔΟΥ ΚΟΡΥΤΣΑΣ΄΄, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σκυροδέτησης την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2011 . Για την υλοποίηση των εργασιών του έργου, απαιτείται η διακοπή κυκλοφορίας της οδού Εκκλησιών, από ώρα 12:00 το μεσημέρι έως ώρα 15:00μμ.
Παρακαλούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία των δημοτών που χρησιμοποιούν την συγκεκριμένη οδό για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών .

Απόψε στη Γλύφα Χαλκίδας η συνεστίαση της ΝΟΔΕ Εύβοιας με κεντρικό ομιλιτή τον Κ. Τασούλα


Σας ενημερώνουμε, ότι το Σαββάτο 19 Μαρτίου 2011, ώρα 20:00, στο κέντρο «Κτήμα Ναούμ» στη Γλύφα Χαλκίδας, διοργανώνουμε την ετήσια Συνεστίαση της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν.Ευβοίας. Κεντρικός Ομιλητής στην εκδήλωση της ΝΟ.Δ.Ε. Ν.Ευβοίας, θα είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, Βουλευτής του Ν. Ιωαννίνων κ. Κώστας Τασούλας.

Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά.
Με εκτίμηση
Βασίλης Δεμερτζής Πρόεδρος ΝΟ.Δ.Ε Ευβοίας
Κώστας Μάλλιρης Γεν.Γραμματέας ΝΟ.Δ.Ε Ευβοίας

Σήμερα η κηδεία του Χρήστου Τσάγκα


Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο συντοπίτης μας ο φίλος μας ,ο συγγενής μας ηθοποιός Χρήστος Τσάγκας. Σπούδασε στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου και συνεργάστηκε με σημαντικούς Έλληνες ηθοποιούς όπως οι Χορν, Παπαμιχαήλ, Μυράτ, Ζουμπουλάκη, Παξινού, Μερκούρη, Συνοδινού κ.ά. Πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε περισσότερα από 40 θεατρικά έργα. Ως συνιδρυτής του «Παλκοσένικου» και του θεάτρου Κνωσός, παρουσίασε επιλεγμένα έργα κλασικού ρεπερτορίου ενώ ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. όπου ανέβασε επιλεγμένα έργα κλασικού ρεπερτορίου. Στο θέατρο έπαιξε στις παραστάσεις Αγριόπαπια (1977), Η παρεξήγηση (1988), Κρουαζιέρα (1976), Μια νύχτα άνω κάτω (1987), Ο θείος Βάνιας (1986), Ο λάκκος και η φάβα (1976), Ο μικρός Έιολφ (1978), Οι εξόριστοι (1979), Ρήγας Βελεστινλής (1977), Το πρωινό άστρο (1990), Το χρυσό αγόρι (1981), ενώ στην τηλεόραση έλαβε μέρος σε 21 σειρές. Πρωταγωνίστησε σε περισσότερες από 25 ταινίες μεταξύ των οποίων τα Safe sex (1999), Ένα γελαστό απόγευμα (1979), Αλιόσα (2000), Δονούσα (1992), Εφήμερη πόλη (2000), Η κάθοδος των εννιά (1984), Η φωτογραφία (1986), Ιφιγένεια (1977), Κόκκινος δράκος (1998), Ο τοίχος (1977), Παραγγελιά (1980), Φτάσαμεε! (2004). Η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο 19 Μαρτίου στη 1:00 το μεσημέρι στην ιδιαίτερη πατρίδα του, Ανάληψη Λειβαδιά. Πηγή http://viwtika.blogspot.com/

Μαθητές προχώρησαν σε απεργία πείνας


Απεργία πείνας άρχισαν 15 μαθητές από τους 45 του λυκείου Τσαριτσάνης Λάρισας, αντιδρώντας στη συνένωσή του. Οι μαθητές έχουν στήσει αντίσκηνο στο προαύλιο του λυκείου. Σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα που εξέδωσαν και μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα τους, που είναι η ανάκληση της απόφασης για κατάργηση του λυκείου Τσαριτσάνης - το μοναδικό λύκειο στο νομό Λάρισας που καταργείται - θα επιμείνουν σε άρνηση τροφής, από «αγνή αγάπη» για το σχολείο τους, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Το λύκειο στεγάζεται στην ιστορική «Οικονόμειο Σχολή», που είναι ένα από τα πρώτα σχολεία στη Θεσσαλία. Λειτουργεί από το 1670 και σε αυτήν δίδαξαν μεγάλες μορφές του Ελληνισμού, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Κωνσταντίνος Κούμας, ο Κων. Οικονόμος εξ Οικονόμων και άλλοι. Οι μαθητές έχουν στήσει αντίσκηνο στο προαύλιο του λυκείου, όπου και δηλώνουν ότι θα παραμείνουν μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα. Πηγή http://www.skai.gr/

Αν.Λιάσκος: Το πρωί στο ΛΑΟΣ, το απόγευμα στη Ν.Δ.


Συντάχθηκε απο την Λένα Παρασκευά
Στο «μαντρί» επέστρεψε ο πρώην βουλευτής Ευβοίας και υφυπουργός Τουρισμού της κυβέρνησης Καραμανλή, Αναστάσιος Λιάσκος, λίγες μόνον ώρες μετά την ανακοίνωση της προσχώρησής του στο ΛΑΟΣ. Το πρωί ανακοινώθηκε ότι το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας συναντήθηκε χθες με το Γιώργο Καρατζαφέρη και συμφώνησε να μεταπηδήσει στο ΛΑΟΣ.
Το απόγευμα ανακοίνωσε, όμως, ότι παραμένει στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παραδέχτηκε τη συνάντηση με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ και υποστήριξε ότι δέχτηκε "τιμητική" πρόταση συνεργασίας, αλλά την αρνήθηκε. Άμεση ήταν η αντίδραση του γραφείο τύπου του ΛΑΟΣ, σύμφωνα με το οποίο υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι είχε δώσει τα χέρια με τον Γ. Καρατζαφέρη. "Ο κ. Λιάσκος υπαναχώρησε. Αντιλαμβανόμαστε τους εκβιασμούς που εδέχθη. Λυπούμεθα για την αδυναμία του αυτή και τον καλούμε να παραλάβει την ηχογραφημένη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του κόμματος, όπως και τις φωτογραφίες της προσχώρησης με τα πλατιά χαμόγελα", αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος. Πηγή http://www.lamiastar.gr/

Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Στις 16 Απριλίου 2011 στη Λαμία «θα χτυπήσει η καρδιά» των ΜμΕ γράφει η «ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ»


Την πόλη της Λαμίας και το δραστήριο Επιμελητήριο της Φθιώτιδας πρόκειται να τιμήσει την άνοιξη του 2011 η Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων της χώρας με απόφαση της Διοικούσας , διοργανώνοντας την επόμενη Γενική της Συνέλευση σε κεντρικό, προφανώς, ξενοδοχείο της πόλης.


Διαβάστε στην "ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ" που κυκλόφορεί
κάθε Παρασκευή σε όλα τα περίπτερα της Στερεάς ΕλλάδαςΞεκίνησε η προετοιμασία

της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας!

Παράλληλα, να θυμίσουμε πως ήδη μέσω των Δικτύων των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχει ξεκινήσει η ενημέρωση όσον αφορά την 45η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας που θα διεξαχθεί στην Φθιωτική πρωτεύουσα από τις 14 έως τις 22 Μαϊου 2011. Με σύνθημα τη φράση «Δυναμικά Μπροστά», το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία της ενώ με επιστολή που απέστειλε σε επιχειρηματίες της περιφέρειας Στερεάς και τους δήμους, τους ενημερώνει «για τις δυνατότητες και όλα τα θετικά που τους προσφέρει η έκθεση, ώστε να επιλέξουν να συμμετέχουν στην φετινή διοργάνωση».Atalanti Hills : Γιατί φεύγουν οι επενδυτές από τη Στερεά Ελλάδα;

Τελευταία προσπάθεια η επιστολή στον Πρωθυπουργό που στέλνουν οι διαχειριστές του μεγαλύτερου τουριστικού project της Στερεάς Ελλάδας

Σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, καθώς βρίσκεται στα πρόθυρα της δημοσιονομικής κατάρρευσης, έχει πάψει να είναι ανταγωνιστική, δεν είναι ελκυστική σε νέες ιδιωτικές επενδύσεις και εμφανίζει σημαντικό πρόβλημα αναπτυξιακής στόχευσης, την ώρα που χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί τον τελευταίο χρόνο και οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας είναι δυσοίωνες, η ευθυνοφοβία των δημοσίων λειτουργών, η ατολμία των πολιτικών εξαιτίας του πολιτικού κόστους και η παραπληροφόρηση έχουν δημιουργήσει στη χώρα επενδυτικό τέλμα. Χαρακτηριστική περίπτωση μιας ακόμη ώριμης επένδυσης που κινδυνεύει να χαθεί είναι το Atalanti Hills! Το έργο φέρει την ιστορική ονομασία «ΗΩΣ» και κατευθύνεται από την εταιρεία Λοκρός Μονοπρόσωπη ΕΠΕ ενώ συντελείται από τις εταιρείες Prufrock Investments και Europa Capita (από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες στην Ευρώπη) και θα πραγματοποιηθεί στη περιοχή του Εξάρχου, του τέως Δήμου Αταλάντης του Νομού Φθιώτιδας. Το θέμα έφερε στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα η εφημερίδα της Κεντρικής Ελλάδας "ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ"

Οριακά πλέον είναι τα χρονικά περιθώρια που δίνουν, ύστερα από 46 μήνες γραφειοκρατικής παραζάλης, οι διαχειριστές της τουριστικής επένδυσης στην Αταλάντη ύψους 2 δισ. ευρώ, λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων! «Σε τρεις μήνες αποχωρούμε», προειδοποίησε ο εκπρόσωπος της εταιρίας Λοκρός Γ. Σαββίδης, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του οικολογικού project τουριστικής ανάπτυξης Atalanti Hills, ενώ την πρόθεσή της να εγκαταλείψει την επένδυση έχει ανακοινώσει η εταιρία τόσο στον πρωθυπουργό όσο και στην επιτροπή του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου, που είναι αρμόδια για την υλοποίηση σχετικών δράσεων. Όπως σημειώνεται σε σχετική επιστολή του κ. Σαββίδη, η εταιρία βρίσκεται στον 46ο μήνα της επένδυσης!
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αγροτουριστική επένδυση στον Έξαρχο Αταλάντης, ελληνοβρετανικών κεφαλαίων, η οποία σκοπεύει να κατασκευάσει υποδομές υψηλού επιπέδου (2 ξενοδοχεία 5 αστέρων, παραθεριστικές κατοικίες, κ.α. ) και να αναπτύξει δραστηριότητες που μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες στην περιοχή (γκολφ, αγροτουρισμός, μονοπάτια – πεζοπορία κλπ). Το μέγεθος της επένδυσης είναι τέτοιο που από μόνο του μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την ευρύτερη ανάπτυξη της περιοχής, η οποία σήμερα εξαιτίας της κάμψης της τιμής των αγροτικών προϊόντων και των επιδοτήσεων βρίσκεται σε αναζήτηση προσανατολισμού.
Απογοητευμένοι, λοιπόν, από την 46μηνη γραφειοκρατική παραζάλη, ως μια ύστατη προσπάθεια ο εκπρόσωπος της εκπρόσωπος της εταιρίας Λοκρός Γιώργος Σαββίδης, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του οικολογικού project τουριστικής ανάπτυξης Atalanti Hills, προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα μια επί τόπου επίσκεψη των δημοσιογράφων εθνικών και περιφερειακών εντύπων στην περιοχή της επένδυσης. Παρόντες ήταν και αρκετά μέλη της τοπικής κοινωνίας που εξ` αρχής στήριξαν το έργο, όπως ο τ. Αντιδήμαρχος Αταλάντης κ. Αντώνης Κωνσταντίνου, κ.α. , οι οποίοι μας ξενάγησαν στην περιοχή, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να δούμε «ιδίοις ώμασι» που είναι «το δάσος» και που η «ελληνική γραφειοκρατία»!
Στην συνέχεια ο κ. Σαββίδης μας παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο με όλη τη σχετική αλληλογραφία του τελευταίου 46μήνου, ο οποίος «κλείνει» με την πρόσφατη επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό κ. Γιώργο Παπανδρέου και στην επιτροπή του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης Θ. Πάγκαλου, σύμφωνα με την οποία, του δηλώνουν πως είναι ζήτημα πλέον ημερών η οριστική απόφασή τους να εγκαταλείψουν το project και την περιοχή, ζητώντας του να συμβάλλει στην υλοποίηση της επένδυσης για το καλό της τοπικής και εθνικής οικονομίας.
Τέσσερα χρόνια μετά… 11 επίκαιρες απαντήσεις για το Atalanti Hills

Δύο χρόνια ύστερα από τις πρώτες ανακοινώσεις και άλλα δύο ύστερα από τις επίσημες ανακοινώσεις στην Αθήνα, σε συνέντευξη Τύπου για το μέλλον της επένδυσης στη Στερεά Ελλάδα, , η πολυεθνική LOKRIS S.a.r.l με έδρα το Λουξεμβούργο και μετόχους της Prufrock Investments και Europa Capital ετοιμάζεται να μας πει «Good Bay»! Η «Εν Δελφοις» σε μια προσπάθεια ουσιαστικής ενημέρωσης του κοινού, δημοσιεύει 11 Απαντήσεις για το Atalanti Hills , 11 απαντήσεις για να μη χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τη Στερεά Ελλάδα:
1. Ποια είναι η έκταση στην οποία θα αναπτυχθεί το Έργο;
Το Atalanti Hills θα αναπτυχθεί σε μια αναμφισβήτητη και αμιγώς ιδιωτική έκταση. Την ιδιοκτησία της έκτασης επιβεβαιώνουν σειρά επίσημων διοικητικών και δικαστικών αποφάσεων.
2. Ποιες είναι οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την απόκτηση της έκτασης;
Οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί για την απόκτηση της έκτασης είναι οι απαιτούμενες για την αγορά εκτάσεων αυτού του μεγέθους και είναι και οι ακόλουθες:§ Παραλαβή τίτλων των πωλητών και έλεγχος στο υποθηκοφυλακείο§ Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος§ Σύγκριση τοπογραφικών με αρχεία χαρτών απαλλοτρίωσης της Νομαρχίας και επιβεβαίωση των ορίων της ιδιοκτησίας§ Βεβαίωση από το Δασαρχείο§ Βεβαίωση από την Αρχαιολογική υπηρεσία§ Άδεια του Νομάρχη και δημοσίευση της απόφασης σε εφημερίδα.
3. Είναι δυνατό μια τόσο μεγάλη έκταση να μην είναι δασική;
Ο χαρακτήρας της έκτασης πιστοποιείται από σειρά επίσημων διοικητικών εγγράφων και πράξεων. Συγκεκριμένα, η έκταση χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακός βοσκότοπος ένα μέρος του οποίου είναι καλλιεργούμενο.
4. Με τι κριτήρια επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιοχή για την εκπόνηση του Atalanti Hills;
Κριτήρια για την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής ήταν κατά κύριο λόγο το ιδανικό ανάγλυφο του εδάφους, το ιδανικό μέγεθος, η κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα, αλλά και το γεγονός ότι βρίσκεται μακριά από δάση και προστατευόμενες περιοχές.
5. Είναι το Έργο οικονομικά βιώσιμο;
Η οικονομική βιωσιμότητα του Έργου έχει πιστοποιηθεί τόσο από δικές μας μελέτες, όσο και από μελέτες και έρευνες της διεθνούς εμβέλειας εταιρείας οικονομικών συμβούλων ERA (Economic Research Associates).
6. Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός τέτοιου έργου; Ποια είναι τα μέτρα που έχετε λάβει για την ελαχιστοποίηση τους;
Οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Έργου αφορούν στην κατανάλωση νερού, την κατανάλωση ενέργειας και τη δημιουργία αποβλήτων. Ωστόσο, έχουν ληφθεί μέτρα για την ελαχιστοποίηση τους, μεταξύ των οποίων είναι η στρατηγική συλλογής ομβρίων υδάτων, η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός, η καύση αποβλήτων και η κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων.
7. Πως θα εξασφαλιστεί η υδροδότηση στο Έργο;
Επαρκούν οι ποσότητες νερού στην περιοχή;Η υδροδότηση του Έργου εξασφαλίζεται μέσω ανακύκλωσης των υγρών αποβλήτων, τεχνικών ποτίσματος που περιορίζουν την άρδευση στις απολύτως αναγκαίες ποσότητες, τεχνικών και εκπαιδευτικών μεθόδων του προσωπικού και των πελατών για μείωση της ποσότητας ύδρευσης και τέλος, μέσω κατακράτησης των ομβρύων υδάτων με δεξαμενές εμπλουτισμού, ώστε να μη διαφεύγουν προς τη θάλασσα. Αν στις σημερινές ανάγκες προστεθούν και οι ανάγκες του Έργου, αυτές αναλογούν στο 25%-30% των ανανεώσιμων υδάτινων πόρων, συνεπώς οι ποσότητες νερού είναι επαρκείς.
8. Πώς μια επένδυση τέτοιου μεγέθους μπορεί να θεωρηθεί ήπιας ανάπτυξης;
Τα κτίρια καλύπτουν ~ 3% της έκτασης ενώ ο συντελεστής δόμησης είναι 7%.Το 60% της έκτασης παραμένει ως έχει ή καλλιεργείται, ενώ το συνολικό πράσινο ανέρχεται στο 90% της έκτασηςΤα κτίρια είναι συγκεντρωμένα σε οικισμούς, γεγονός που διευκολύνει τη δημιουργία σημαντικής έκτασης αυτόνομων οικολογικών θυλάκων.Το ίδιο το μέγεθος του έργου αποτρέπει και προστατεύει από φαινόμενα άναρχης & εκτός σχεδίου δόμησης
9. Ποιες είναι οι ενεργειακές ανάγκες του Έργου; Πως καλύπτονται αυτές και πώς επιβαρύνουν το δίκτυο της περιοχής;
Στις ενεργειακές ανάγκες του Έργου περιλαμβάνονται η θέρμανση των χώρων, το ζεστό νερό χρήσης και η ψύξη των ξενοδοχείων και των άλλων εγκαταστάσεων. Η ικανοποίηση των αναγκών αυτών θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό στη χρήση ηλιακής ενέργειας, ενώ εξετάζεται σοβαρά η λύση της καύσης των αποβλήτων και η γεωθερμία.
10. Πως θα διαφυλαχθεί η αρμονική ένταξη των εγκαταστάσεων στο τοπίο της περιοχής;
Τελικός στόχος του σχεδιασμού είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων, αρμονικά ενταγμένων στο τοπίο. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του έργου, πραγματοποιείται με απόλυτο σεβασμό στον τοπικό χαρακτήρα της περιοχής. Επίσης, με τα χαμηλά ποσοστά κάλυψης και δόμησης διατηρείται ο χαρακτήρας του ελληνικού τοπίου, ενώ αποφεύγονται τα προβλήματα της άναρχης και της εκτός σχεδίου δόμησης. Οι τοποθεσίες για όλες τις εγκαταστάσεις επελέγησαν με γνώμονα το χαρακτήρα του τοπίου και την μορφολογία του εδάφους, που αντίστοιχα ενέπνευσαν διαφορετικές σχεδιαστικές λύσεις.
11. Ποια θα είναι τα οφέλη για την τοπική κοινωνία;
Το έργο δημιουργεί ευκαιρίες μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και ευημερίας. Το Atalanti Hills θα δημιουργήσει συνολικά περίπου 7.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Μέχρι το 2010 θα έχουν δημιουργηθεί 600 θέσεις εργασίας και μέχρι το 2012, 4800 επιπλέον θέσεις εργασίας σε όλα τα επίπεδα, τόσο ανειδίκευτων εργαζομένων όσο και ειδικευμένων.Το έργο θα φέρει αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας, της έμμεσης απασχόλησης, αύξηση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες και τόνωση της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγοράς.Παράλληλα, η ανάπτυξη θα επιφέρει και την αύξηση των αξιών γης και ακινήτων, ενώ άρρηκτα συνδεδεμένες με το έργο είναι και οι βελτιώσεις των υποδομών κοινής ωφελείας.Το Αtalanti Hills θα λειτουργεί κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αποτελεί έναν «ανοιχτό» τουριστικό προορισμό. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες των ξενοδοχείων και οι κάτοικοι των κατοικιών θα μένουν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και θα επισκέπτονται την ευρύτερη περιοχή τακτικά για πλήθος δραστηριοτήτων.Η τοπική κοινωνία ενημερώνεται για την εξέλιξη του έργου και είμαστε σε ανοιχτό διάλογο με τους κατοίκους της περιοχής και τους τοπικούς φορείς.

Μ` άλλα λόγια, το Atalanti Hills είναι μια ώριμη επένδυση που κινδυνεύει να χαθεί και αυτό παρόλο που το οικονομικό ισοζύγιο της επένδυσης είναι θετικό και οι περιβαλλοντικές αντιδράσεις δεν βασίζονται σε μελέτες αλλά σε προσωπικές εκτιμήσεις!

Άρθρο του Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Δελφών κ. Λουκά Αναγνωστόπουλου


Ο τέως Δήμος Δελφών (σημερινή Δημοτική Ενότητα Δελφών) επειδή δεν είχε δημιουργήσει Ταμειακή Υπηρεσία, χρησιμοποιούσε υπηρεσίες υπαλλήλου της ΔΟΥ Αμφίσσης προκειμένου να ανταποκριθεί στην είσπραξη των ανταποδοτικών τελών (όπως είναι τέλη υδρεύσεως, αποχετεύσεως).

Δυστυχώς και ενώ έχουν περάσει σχεδόν τρεις μήνες απο την δημιουργία του νέου Καλλικράτειου Δήμου Δελφών και αντί η νέα Δημοτική Αρχή να σχεδιάσει την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας, πόσο μάλλον σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, οι δημότες της Δημοτικής Ενότητας δεν μπορούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους μιάς και ο εισπράκτορας έχει πλέον εξαφανιστεί!

Απορίας άξιο είναι λοιπόν με ποιούς τρόπους θα εξευρεθούν λύσεις στα οξυμένα οικονομικά προβλήματα του Δήμου όταν ο ίδιος ο Δήμος Δελφών δεν μπορεί να εισπράξει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ οι κάτοικοι απελπισμένα αναζητούν λύσεις προκειμένου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.

Ο νέος Δήμαρχος κος Ν.Φουσέκης είχε υποσχεθεί ότι ο σημαντικότερος στόχος της νέας δημοτικής αρχής θα είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών του νέου Δήμου. Βεβαίως κανένας δεν μπορεί να διαφωνήσει.

Πως όμως θα οργανωθεί αποτελεσματικά ο Δήμος Δελφών όταν βρισκόμαστε προς τα τέλη Μαρτίου και ακόμη και σήμερα δεν έχουμε στα χέρια μας την Απογραφή των διαθέσιμων χρηματικών μέσων όπως ορίζει ο νόμος; (Μέχρι 28 Φεβρουαρίου όφειλαν να είχαν ολοκληρώσει την απογραφή, άρθρο 267/3852). Πώς θα οργανωθεί αποτελεσματικά ο Δήμος χωρίς να γνωρίζουν οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι - Δημοτικοί Σύμβουλοι - το ύψος του ελλείμματος του νέου Δήμου; (Αντιδήμαρχοι γνωστοποιούν στοιχεία στον ημερήσιο τύπο, αλλά αδυνατούν να ενημερώσουν τους Συμβούλους!)

Πώς θα προχωρήσουμε χωρίς Προϋπολογισμό και Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ μέχρι 31 Μαρτίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν; (Τα Τοπικά Συμβούλια δεν έχουν αποστείλλει τις εισηγήσεις τους αναφορικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα προς την Οικονομική Επιτροπή, άρθρο 86/3852).

Τι απάντηση θα δώσουμε στους εργαζόμενους σχετικά με την καθυστέρηση των αποδοχών τους;

Όπως έχει επανειλλημμένα τονίσει ο επικεφαλής της παρατάξεως κος Απόστολος Καραχάλιος η ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου επ' αυτών των θεμάτων θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων. Δυστυχώς η νέα διοίκηση ακολουθεί παρελκυστική πολιτική, επικαλούμενη οργανωτικές αδυναμίες του σχεδίου Καλλικράτης, αλλά στην ουσία προσπαθεί να καλύψει τις δικές της αδυναμίες και την αναποτελεσματικότητα της στην άσκηση διοικήσεως.

Λουκάς Αναγνωστόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Δελφών