www.endelfoisonline.gr

Σάββατο, 19 Μαρτίου 2011

Εγκύκλιος για τις δημόσιες συμβάσεις έργων σε δήμους- περιφέρειες


Εγκύκλιο που διασαφηνίζει θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 νεοσύστατων Δήμων και Περιφερειών του Ν.3852/2010 υπέγραψε ο υφυπουργός Εσωτερικών Γ.Ντόλιος. Η εγκύκλιος (δείτε την αναλυτικά) αναφέρεται σε θέματα προγραμματικών Συμβάσεων, διοίκησης των συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών με Διευθύνουσα Υπηρεσία την καταργηθείσα Τ.Υ.Δ.Κ. Επίσης, για τις συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών που επιβλέπονταν από τις Διευθύνσεις Πολεοδομίας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς και ζητήματα σχετικά με λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων.
Η υπ. αριθμ. Εγκύκλιος 26 που απεστάλη σήμερα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις έχει ως εξής: « Με αφορμή ερωτήματα που έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο μας σχετικά με θέματα δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
1. Προγραμματικές Συμβάσεις.
Α. Του Ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α').
Στις περιπτώσεις προγραμματικών συμβάσεων στο πλαίσιο του Ν.3614/2007, που είχαν συναφθεί μεταξύ φορέων των Ο.Τ.Α. οι οποίοι δεν διέθεταν πιστοποίηση του άρθρου 22 του παραπάνω Νόμου και κρατικών Περιφερειών για την υλοποίηση έργων και στις οποίες συμβάσεις καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας είχαν ανατεθεί στην Τ.Υ.Δ.Κ., η Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία έχει την αρμοδιότητα εκτέλεσης των έργων των τέως κρατικών Περιφερειών έως 30-6-2011 οφείλει ως συμβαλλόμενη στην προγραμματική σύμβαση να ορίσει νέα διευθύνουσα υπηρεσία.
Για τον ορισμό ως διευθύνουσας υπηρεσίας της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του Νομού, όπου έχουν μεταταγεί οι υπάλληλοι της πρώην ΤΥΔΚ, δεν απαιτείται προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010 καθόσον όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των άρθρων 95 και 258 του παραπάνω νόμου η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί την διάδοχο της καταργημένης ΤΥΔΚ.
Β. Του ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α').
Προγραμματικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά από τους διάδοχους φορείς των αντισυμβαλλομένων.
2. Διοίκηση των συνεχιζόμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και υπηρεσιών με Διευθύνουσα Υπηρεσία την καταργηθείσα Τ.Υ.Δ.Κ.
Α. Συνεχιζόμενες δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 Δήμων, που επιβλέπονταν από μηχανικούς τους και είχαν διευθύνουσα υπηρεσία την Τ.Υ.Δ.Κ. εξακολουθούν να επιβλέπονται από τους ίδιους επιβλέποντες, υπαλλήλους των Δήμων, με Διευθύνουσα υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της έδρας του νομού. Για τη διάθεση των παραπάνω επιβλεπόντων δεν απαιτείται να συναφθεί προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του ως άνω νόμου.
Β. Σε συνεχιζόμενες δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/2005 Δήμων, διευθύνουσα υπηρεσία των οποίων ήταν η Τ.Υ.Δ.Κ. και οι οποίοι μετά τη συνένωση αποκτούν τεχνική υπηρεσία με επάρκεια, αυτοί δύνανται να ζητήσουν από το Δήμο της έδρας του Νομού να ολοκληρώσουν τις συμβάσεις αυτές με διευθύνουσα υπηρεσία τη δική τους τεχνική υπηρεσία. Η αλλαγή της διευθύνουσας υπηρεσίας γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου
Δήμου. Η διαδικασία παράδοσης παραλαβής των φακέλων των ανωτέρω συμβάσεων γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου της έδρας του Νομού προς τη τεχνική υπηρεσία του οικείου Δήμου.
Γ. Για τις συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών οι οποίες έχουν ανατεθεί με το καθεστώς του Ν.716/77, καθώς και για τις παραπάνω μελέτες οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου πληρότητας και επικαιροποίησης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (Απόφαση αρ.20554/ΕΥΣ 3430 ΦΕΚ 644 Β') ισχύουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω παράγραφο Β. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις ισχύουν τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο αρ.6/2067/14-1-2011 για τις μελέτες και υπηρεσίες του πεδίου εφαρμογής του ν.3316/2005.
Δ. Όσον αφορά την τοποθέτηση των πρώην προϊσταμένων ΤΥΔΚ σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων (πχ τμημάτων) της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων της έδρας του Νομού και την δυνατότητα της συγκεκριμένης οργανικής μονάδας να είναι διευθύνουσα υπηρεσία των συνεχιζόμενων έργων της πρώην ΤΥΔΚ επισημαίνουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/87 για έργα Δήμων διευθύνουσα υπηρεσία είναι η τεχνική τους υπηρεσία. Από την παραπάνω διατύπωση δεν αποκλείεται η δυνατότητα επιμέρους οργανική μονάδα της τεχνικής υπηρεσίας, όπως το τμήμα, να ασκεί καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας για κατηγορία έργων ή συμβάσεων. Ως εκ τούτου δύναται το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να αναθέτει καθήκοντα διευθύνουσας υπηρεσίας των συνεχιζόμενων έργων της καταργημένης ΤΥΔΚ σε οργανική μονάδα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Ε. Όσον αφορά το υπόλοιπο αρχείο πλην των έργων, μελετών και υπηρεσιών, με μέριμνα του υπαλλήλου που εκτελούσε καθήκοντα προϊσταμένου ΤΥΔΚ έως 31-12-2010, ταξινομείται ανά συνενούμενο Δήμο και σε περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει τεχνική υπηρεσία παραδίδεται στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του νέου Δήμου σε εύλογο χρονικό διάστημα που δεν πρέπει να υπερβεί το δίμηνο. Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία το εν λόγω αρχείο παραδίδεται στον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου της έδρας του Νομού. Για το μεταβατικό στάδιο μέχρι την παράδοση του αρχείου και σε ότι αφορά αιτήματα πολιτών που αφορούν το αρχείο η διοικητική υποστήριξη θα γίνεται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου της έδρας του Νομού (άρθρο 95 παρ.2 του Ν.3852/2010).
3. Συνεχιζόμενες συμβάσεις μελετών που επιβλέπονταν από τις Δνσεις Πολεοδομίας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Α. Για την ομαλή συνέχιση συμβάσεων μελετών με αναθέτουσες αρχές τις πρώην Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και διευθύνουσες υπηρεσίες τις Διευθύνσεις Πολεοδομίας τους, το προσωπικό των οποίων έχει μεταταχθεί στο Δήμο της έδρας του Νομού και στελεχώνει τις αντίστοιχες υπηρεσίες (με την επιφύλαξη της παρ.5 του άρθρου 95 του Ν.3852/2010), καταρτίζεται προγραμματική σύμβαση του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ της διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Περιφέρειας και του Δήμου στις οποίες προβλέπονται ως διευθύνουσες υπηρεσίες των συμβάσεων
οι ανωτέρω υπηρεσίες των Δήμων.
Β. Αντίστοιχες συμβάσεις μελετών στις οποίες αναθέτουσες αρχές ήταν οι Δήμοι και διευθύνουσες υπηρεσίες οι Διευθύνσεις Πολεοδομίας των τέως Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτελούνται και επιβλέπονται από τις αναφερόμενες στην παρ.Α υπηρεσίες πολεοδομίας του Δήμου αυτού στα πλαίσια της διοικητικής υποστήριξης που παρέχει ο εν λόγω δήμος στους λοιπούς δήμους σύμφωνα με τη παρ.2 του άρθρου 95 του ν.3852/2010.
4. Ζητήματα σχετικά με λειτουργία Περιφερειακών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων.
Τα Περιφερειακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων τα οποία λειτουργούσαν στις κρατικές περιφέρειες εξακολουθούν να λειτουργούν στο πλαίσιο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με τοπική αρμοδιότητα στα όρια της Περιφέρειας (πριν κρατικής και τώρα αυτοδιοικητικής) στην οποία το καθένα είχε συγκροτηθεί.
Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε το ταχύτερο δυνατό τη παρούσα στις υπηρεσίες σας, οι οποίες ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, καθώς και στους Ο.Τ.Α. Α' και Β' Βαθμού για ενημέρωση και εφαρμογή».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου