www.endelfoisonline.gr

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

ΟΜΙΛΙΑ Γ.Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ


Στην Ημερίδα με θέμα «Καλλικράτης ανάπτυξη και ασφάλεια» συμμετείχε χθες Δευτέρα 25-10-2010 η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου.

Η κ. Διαμαντοπούλου στην ομιλία της τόνισε μεταξύ άλλων:
«Βρισκόμαστε δυο εβδομάδες πριν από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, πριν από μία εκλογική μάχη πρωτόγνωρη, με μια κρισιμότητα και σημασία που δεν είχαν μέχρι τώρα οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Το εγχείρημα του Καλλικράτη που έχει χρωματίσει αυτές τις εκλογές δεν είναι ένας απλός νόμος. Είναι κάτι πολύ σημαντικότερο, κάτι πολύ βαθύτερο. Είναι η μεγαλύτερη μεταφορά πολιτικής ισχύος που ποτέ μετακινήθηκε και μεταφέρθηκε από το κεντρικό πολιτικό κράτος, από το εθνικό κεντρικό κράτος, στις τοπικές κοινωνίες. Είναι με άλλα λόγια η μεγαλύτερη, η πιο ισχυρή πράξη εμπιστοσύνης της πολιτείας και μιας κυβέρνησης σε όλους τους Έλληνες σε όλες τις Έλληνιδες. Γιατί με τον Καλλικράτη είναι τέτοια η μεταφορά των αρμοδιοτήτων, τέτοια η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και στο δεύτερο βαθμό και στο επίπεδο των δήμων, που προηγούμενο της δεν υπάρχει. Ο Καλλικράτης δημιουργεί από την πρώτη Ιανουαρίου του 2011 ένα ριζικά διαφορετικό τοπίο, το οποίο και εξυπηρέτηση στον πολίτη θα παρέχει και εξοικονόμηση των χρημάτων του, αλλά και παραγωγική αξιοποίηση των πόρων, είτε έρχονται από τους Έλληνες φορολογούμενους είτε από τα κοινοτικά κονδύλια. Ο Καλλικράτης δεν είναι απλώς ένας νόμος. Είναι οι αρχές και οι αξίες μιας άλλου τύπου διακυβέρνησης. Μιας διακυβέρνησης που λέει ότι πρέπει να σταματήσει το κεντρικό γραφειοκρατικό πελατειακό αδιαφανές και εν πολλοίς διεφθαρμένο Αθηναϊκό κράτος, να αποφασίζει στο όνομα εκατομμυρίων Ελλήνων
Ο «Καλλικράτης» θεμελιώνει ένα εντελώς διαφορετικό οικοδόμημα:
Ισχυρούς δήμους με ουσιαστικές αρμοδιότητες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη
Αιρετές περιφέρειες που σχεδιάζουν την ανάπτυξη
Αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση επιτελικού χαρακτήρα
Αναλυτικά
Συνολική ετήσια εξοικονόμηση 1.185.000.000 ευρώ από τον περιορισμό λειτουργικών δαπανών και την ορθολογική αξιοποίηση υπαρχόντων πόρων. Επιπλέον εξοικονόμηση 75.000.000 ευρώ ανά εκλογική περίοδο λόγω της σύμπτωσης με τις ευρωεκλογές. Για παράδειγμα, ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων από 16.150 που είναι σήμερα περιορίζεται στους μισούς περίπου. Οι 195 θέσεις Αντινομαρχών αντικαθίστανται από τις μισές Αντιπεριφερειαρχών και οι 1.496 νομαρχιακοί σύμβουλοι αντικαθίστανται από 703 περιφερειακούς συμβούλους. Συνολικά οι περισσότερες από 50.000 θέσεις πολιτικού προσωπικού μειώνονται σε 25.000 θέσεις. Μόνο από τη μείωση αυτών των θέσεων πραγματοποιείται εξοικονόμηση της τάξης του 60%.
· Τα 6.000 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και επιχειρήσεις των Δήμων που υπάρχουν σήμερα περιορίζονται σε λιγότερα από 2.000 . Τα 60.000 περίπου μέλη των διοικήσεων μειώνονται κατά 40.000 σε 20.000 μέλη Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών επιχειρήσεων. Δημιουργείται ένα πλαίσιο διαφανούς και ορθολογικής λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου αντίστοιχα.
Οι εκλογές πλέον γίνονται κάθε (5) χρόνια μαζί με τις ευρωεκλογές, . Δίνεται περισσότερος ωφέλιμος χρόνος σε κάθε αυτοδιοικητική αρχή να εφαρμόσει τις πολιτικές της.
· Μεταφέρεται στην Περιφέρεια το σύνολο των αρμοδιοτήτων, που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό. Οι αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες γίνονται το θεσμικό όχημα της πράσινης ανάπτυξης.
· Οι Δήμοι αποκτούν αρμοδιότητες που σχετίζονται με τοπικά ζητήματα όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια και επαγγελματικές άδειες. Οι πολίτες εξυπηρετούνται άμεσα για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους.
· Οι Περιφέρειες αποκτούν ευρύτατες αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται από υπουργεία, όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η Δημόσια Υγεία και η κατασκευή έργων.
· Τίθενται προϋποθέσεις και διαδικασίες για τη λήψη δανείου από τους ΟΤΑ. . Για να μην υπάρξουν στο μέλλον ξανά περιπτώσεις υπερδανεισμένων Δήμων καθιερώνονται αυστηρά όρια και κριτήρια δανεισμού.
· Θεσμοθετείται ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης στο οποίο υπάγονται οι υπερχρεωμένοι Δήμοι.
· Οι δαπάνες όλων των δήμων και των περιφερειών, όλων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων τους υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για να μην ξοδεύεται ούτε ένα ευρώ με αδιαφανείς διαδικασίες.
· Το Ελεγκτικό Συνέδριο πραγματοποιεί γενικευμένο προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις άνω των 100.000 ευρώ που συνάπτουν οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα καθώς και οι επιχειρήσεις τους.
· Ο ελεγκτής νομιμότητας, που προΐσταται της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α., είναι ανώτατος υπάλληλος με πενταετή θητεία. Η επιλογή του γίνεται από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Μέχρι σήμερα τον έλεγχο νομιμότητας ασκούσε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, μετακλητός υπάλληλος δηλαδή, διορισμένος από την εκάστοτε κυβέρνηση.
· Κάθε αρμοδιότητα, κάθε εξουσία πλησιάζει τον πολίτη στο εγγύτερο δυνατό σημείο. Σε κάθε συνενούμενο δήμο παραμένει το σύνολο των υπηρεσιών ενώ προβλέπεται αντιδήμαρχος που θα μεριμνά για τις τοπικές υποθέσεις. Θεσμοθετούνται αντιδήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες με τοπική αρμοδιότητα.
· Συστήνονται παντού Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες που αντικαθιστούν τα σημερινά Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα. Γιατί η Κοινότητα, Δημοτική και Τοπική, είναι το κύτταρο των νέων ισχυρών Δήμων που αναζωογονεί ο «Καλλικράτης». Επιπλέον ενισχύεται η ενδοδημοτική αποκέντρωση με την απόδοση ενισχυμένων αρμοδιοτήτων στις κοινότητες.
· Oι νέοι μπορούν να εκλέγονται και να συμμετέχουν ενεργά στα κοινά από 18 ετών. Αίρεται το ελάχιστο του 21ου έτους για συμμετοχή στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στόχος να δώσουμε στους νέους από 18 ετών την ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον του τόπου τους.
· Καθιερώνεται ο θεσμός του «Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης» σε κάθε Δήμο και Περιφέρεια με αποστολή την έγκαιρη καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, τη διασφάλιση της αμεροληψίας των αυτοδιοικητικών αρχών, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και την αποσυμφόρηση αιρετών οργάνων του δήμου και της περιφέρειας από τη συσσώρευση αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών.
· Στους Δήμους και τις Περιφέρειες συστήνεται Επιτροπή Διαβούλευσης. Η Επιτροπή Διαβούλευσης προσφέρει για πρώτη φορά τη δυνατότητα συγκροτημένης, θεσμοποιημένης και ανοικτής συμμετοχής και ανταλλαγής επιχειρημάτων με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας.
· Δημιουργούνται δίπλα στα σημερινά 1.000 ΚΕΠ άλλα 1.200 επιπλέον «Δημοτικά ηλεκτρονικά ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρέτησης, με τα οποία παρέχονται διοικητικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν εγγύτερα στο πολίτη.
· Συστήνεται αρμόδια υπηρεσία υπεύθυνη για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στους δήμους ή στα ΚΕΠ, για όλους τους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν ή να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα δημοτικά ηλεκτρονικά ΚΕΠ.
· Εισάγεται η έξυπνη «κάρτα του Δημότη», ξεκινά η υλοποίηση της «κάρτας του πολίτη». Για την άμεση ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη και έκδοση πιστοποιητικών αλλά και για συμμετοχή σε τοπικά δημοψηφίσματα.
· Για κάθε όργανο των Δήμων, και όλων των Νομικών Προσώπων τους εισάγεται υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασής τους στο διαδίκτυο, προκειμένου αυτή να είναι εκτελεστή. Πλήρης διαφάνεια σε όλες τις αποφάσεις, ίση πρόσβαση στην πληροφορία για όλους τους πολίτες. Για να γνωρίζει ο πολίτης πού πηγαίνει κάθε ευρώ από τη φορολόγησή του.
Κυρίες και κύριοι:
Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Νοεμβρίου αναμετρώνται δυο δυνάμεις, δυο Ελλάδες, δυο απόψεις, δυο αντιλήψεις για την Ελλάδα. Η μια, που θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί η αυτοδιοίκηση, το κράτος, η οικονομία, η χώρα, με λογικές πελατειακές, αναξιοκρατικές, αδιαφανείς, και μια άλλη αντίληψη, η οποία ήδη έχει πάρει το πολιτικό κόστος να κάνει όλες εκείνες τις αλλαγές ώστε να μπορεί η Ελλάδα να αναπνεύσει να φύγει από την υπανάπτυξη, να βγει στο φως της διαφάνειας της αξιοκρατίας της αντικειμενικότητας.»
Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Γ. Γ. του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κ. Γρηγόρης Τασούλας, ενώ στο πάνελ ομιλητών συμμετείχαν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπος Κουταλάκης, ο πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.Α κ. Μιχάλης Τσινισιζέλης, ο πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Μ. κ. Παναγιώτης Κουτσουμπέλης και ο δημοσιογράφος Κώστας Τσαούσης

«Στη λύση των προβλημάτων θα πρωτοστατήσω προσωπικά με όλες μου τις δυνάμεις…»

Συναντήσεις με φορείς και πολίτες στην Ιστιαία και τους Ωρεούς
της Βόρειας Εύβοιας για το Θανάση Χειμάρα

Συνάντηση με την κίνηση Πολιτών Βόρειας Εύβοιας για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Ιστιαίας είχε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Θανάσης Χειμάρας στη διάρκεια της παρουσίας του στην Βόρεια Εύβοια. Το πρωί της Τρίτης 26 Οκτωβρίου 2010, μετά τη συνάντηση με το Δήμαρχο Ιστιαίας ο κ. Χειμάρας πληροφορούμενος την αναβολή της προγραμματισμένης εκδήλωσης λόγω της απουσίας της Διοικητού του Γ.Ν. Χαλκίδας, ζήτησε παρ’ όλα αυτά, να συναντηθεί με τα μέλη της Κίνησης προκειμένου να ενημερωθεί για τον αγώνα τους.
Οι πολίτες του περιέγραψαν τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στη Βόρεια Εύβοια σε θέματα παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Για το υποστελεχωμένο και με ελλειπή εξοπλισμό Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, αλλά και τη δυσκολία πρόσβασης στα πλησιέστερο Νοσοκομείο, το Νοσοκομείο Χαλκίδας, λόγω του κάκιστου Οδικού Δικτύου της Εύβοιας.
Ο κ. Χειμάρας δήλωσε αλληλέγγυος στο πρόβλημά τους, και δεσμεύθηκε ενώπιον όλων ότι μετά την εκλογή του στη θέση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, όχι μόνο θα κάνει κάθε δυνατή ενέργεια για την επίλυσή του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, αλλά και ότι θα πρωτοστατήσει στις πρωτοβουλίες διεκδίκησης μόνιμης και οριστικής λύσης στο θέμα της παροχής Υπηρεσιών Υγείας στη Βόρεια Εύβοια.
Στη συνέχεια ο κ. Χειμάρας συναντήθηκε με το Δήμαρχο Ωρεών στο Δημαρχείο της πόλης και συναντήθηκε με επαγγελματίες της τοπικής αγοράς από τους οποίους άκουσε σχόλια και προτάσεις για τα μεγάλα ζητήματα της Βόρειας Εύβοιας.
Ο κ. Χειμάρας σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι η Φθιώτιδα αναπτύχθηκε σε βάρος της Εύβοιας και ότι θεωρείται υπεύθυνος λόγω της «Λαμιοκεντρικής Περιφέρειας» για την οπισθοδρόμηση της Εύβοιας, απάντησε:
«Να σας θυμίσω ότι αυτές τις δυο τετραετίες ήμουν Νομάρχης Φθιώτιδας. Με κατηγορείτε δηλαδή ότι έκανα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο τη δουλειά μου, οδηγώντας τη Φθιώτιδα στην ανάπτυξη και την πρόοδο; Αυτό έγινε και χαίρομαι που το παραδέχεστε, αλλά όχι σε βάρος άλλων Νομών της Περιφέρειας. Εγώ ήμουν υπεύθυνος για τη Φθιώτιδα και νομίζω ότι φέρνοντάς την στην πρώτη τριάδα των Νομών της Ελλάδας σε Νομαρχιακά Έργα το αποτέλεσμα με δικαίωσε.
Τις ευθύνες για την εγκατάλειψη της Εύβοιας πρέπει να τις αναζητήσετε σε όσους αδράνησαν, σε όσους δεν κατάφεραν να προετοιμάσουν ώριμες μελέτες, προκειμένου να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις είτε από εθνικούς Πόρους είτε από Προγράμματα της Ε.Ε. Σε όσους χωρίς σχέδιο και μέθοδο κινήθηκαν με μόνη «τακτική» να αναδεικνύουν τις ευθύνες των άλλων και ποτέ τις δικές τους.
Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι ποτέ δεν καταψήφισα στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρόταση για χρηματοδότηση έργου από άλλο Νομό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πολύ περισσότερο δε πρόταση της Εύβοιας που ήταν και τόσα σπάνια.
Τώρα, με τα νέα δεδομένα, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ανάγκη κάποιον που με την εμπειρία και την διεκδικητικότητά του θα αποκομίσει τα περισσότερα οφέλη και θα την οδηγήσει με σχέδιο και μεθοδικότητα στην ανάπτυξη. Τώρα, πλέον, θα με κρίνετε για τις σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές, σε θέμα υγείας και περιβάλλοντος για τη λύση των οποίων θα πρωτοστατήσω προσωπικά με όλες μου τις δυνάμεις…»

Στις υπηρεσίες της Λαμίας ο Κλέαρχος Περγαντάς

Tη Λαμία επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, Τρίτη 26 Οκτωβρίου, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς όπου μαζί με τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Θωμά Στάικο και υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους, παρακολούθησαν την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στην οποία χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδας κκ. Νικόλαος.

Στη συνέχεια ο κ. Περγαντάς επισκέφθηκε Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς επίσης Υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου. Πιο συγκεκριμένα επισκέφθηκε τον ΕΛΓΑ, όπου συζήτησε για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τα καιρικά φαινόμενα και ζήτησε την άμεση αντιμετώπισή τους, τη ΔΕΣΕ, την Πολεοδομία, την Αγροφυλακή τη Διεύθυνση Δασών, τη Διεύθυνση Υδάτων, τη Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης.
Ο κ. Περγαντάς συζήτησε με τους εργαζόμενους των υπηρεσιών θέματα σχετικά με την καθημερινότητα αλλά και θέματα σχετικά με το μέλλον της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την ανάπτυξή της. Έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες αναδιαρθρώνονται και στο ευρύτερο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης άλλες θα υπαχθούν στην αιρετή Περιφέρεια και άλλες στους ισχυρούς δήμους που δημιουργούνται.
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης τόνισε ότι θα πρέπει το προσωπικό ανάλογα με τις ικανότητες και τις δυνατότητές του να προσφέρει από κατάλληλες θέσεις στο πλαίσιο της μεγάλης διοικητικής αλλαγής. Επίσης ένα σημαντικό ζήτημα τέθηκε στον κ. Περγαντά κατά την επίσκεψή του στο Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο (ΠΕΚ) που αφορά στην επιμόρφωση των αδιόριστων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που αναπτύχθηκε, αναδείχθηκε η ανάγκη στελέχωσης του ΠΕΚ με εκπαιδευτές προκειμένου να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά οι ανάγκες, αφού η επιμόρφωση αποτελεί συστατικό στοιχείο της παρερχόμενης ποιοτικής εκπαίδευσης.
Ο κ. Περγαντάς αναφερόμενος στο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών επεσήμανε ότι είναι αξιόλογο αλλά έχει την ανάγκη στήριξης κάτι που ο ίδιος δεσμεύτηκε να κάνει.
Μετά τις επισκέψεις στις υπηρεσίες ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς συναντήθηκε με πολίτες στο κέντρο της Λαμίας οι οποίοι αφενός ζήτησαν να ενημερωθούν για τον θεσμό και τη λειτουργία της αιρετής Περιφέρειας αφετέρου του ευχήθηκαν καλή επιτυχία στην μάχη των εκλογών, μεταφέροντας παράλληλα το κλίμα αισιοδοξίας που υπάρχει στη Φθιώτιδα για νίκη από την πρώτη Κυριακή.

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Ημερίδα με θέμα «Καλλικράτης : Ανάπτυξη & Ασφάλεια».


Η Διοικητική Μεταρρύθμιση «Καλλικράτης» και η νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οικοδομούν νέα θεμέλια στη λειτουργία και τη δομή της Πολιτείας, συγκροτούν αυτοδύναμους και ισχυρούς ΟΤΑ και δημιουργούν νέα δεδομένα για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών αλλά και την ασφάλεια των Πολιτών.
Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (Ε.Κ.Ε.Μ.) και το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), διοργανώνουν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ημερίδα με θέμα «Καλλικράτης : Ανάπτυξη & Ασφάλεια», που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 17:30 στο Ξενοδοχείο ΣΑΜΑΡΑΣ, Αθ. Διάκου στη Λαμία.
Το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) ιδρύθηκε το 1988. Είναι Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κύρια αποστολή του ΕΚΕΜ είναι η προαγωγή της μελέτης των ευρωπαϊκών θεμάτων. Το Κέντρο αποτελεί συμβουλευτικό βραχίονα του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς και φορέα παραγωγής καινοτόμων ιδεών και ρεαλιστικών προτάσεων στην προσπάθεια διαμόρφωσης και εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης και συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής στη χώρα μας. Το ΕΚΕΜ είναι, επίσης, επιφορτισμένο με την ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών σχετικά με τη λειτουργία και τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ΚΕ.ΜΕ.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, λειτουργεί προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος και εποπτεύεται από τον Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αποτελεί ένα επιστημονικό, ερευνητικό και συμβουλευτικό φορέας που σκοπός του είναι η διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η εκπόνηση μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν την πολιτική ασφάλειας, καθώς και η παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί και θα μιλήσουν η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κα. Κατερίνα Διαμαντοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Προστασίας του Πολίτη, κ. Γρηγόρης Τασούλας (φωτογραφία) , ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΜΕ.Α. κ. Μιχάλης Τσινισιζέλης, ο Πρόεδρός του Ε.Κ.Ε.Μ., κ. Χαράλαμπος Κουταλάκης ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος κ. Κώστας Τσαούσης από την εφημερίδα Καθημερινή.

Παρουσίαση των υποψηφίων και του προγράμματος των νομών Φθιώτιδας και Βοιωτίας


Το πρόγραμμα και τους υποψήφιους/ες στους νομούς Φθιώτιδας και Βοιωτίας θα παρουσιάσει το «Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς: Με αγώνες και αλληλεγγύη απέναντι στην κρίση» (υπ. περιφερειάρχισσα η Δέσποινα Σπανούδη), σε συνεντεύξεις τύπου και εκδηλώσεις που έχουν προγραμματισθεί ως εξής:
Φθιώτιδα
Παρασκευή 22/10/2010, Λαμία, 7μμ, Όμιλος Φίλων Θεάτρου, Στοά Μουσάτου, 3ος Όροφος
Βοιωτία
Σάββατο 23/10/2010, Λειβαδιά, 12 το μεσημέρι, Εκλογικό Κέντρο, Μπουφίδου 39 (στην πάροδο)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΟΙΝΟΦΥΤΑ


Στα Οινόφυτα βρέθηκε χθες (20-10-2010) η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου όπου συμμετείχε στην ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που πραγματοποίησε η καθηγήτρια Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Αθηνά Λινού και οι συνεργάτες της .
Η κ. Διαμαντοπούλου στο χαιρετισμό της τόνισε μεταξύ άλλων: «Βρίσκομαι σήμερα εδώ κοντά σας προκειμένου να σηματοδοτήσουμε, για άλλη μια φορά, ότι η Πολιτεία δεν κωφεύει πια. Αντίθετα είμαστε εδώ για να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα της Επιδημιολογικής μελέτης, μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας της καθηγήτριας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών κ. Αθηνάς Λινού και της ομάδας της. Μιας προσπάθειας που πρέπει να αποτελέσει την αρχή για τέτοιες θαρραλέες πρωτοβουλίες όπου υπάρχει ανάγκη στη χώρα. Ευτυχώς έχουν παρέλθει πια οι εποχές που τα προβλήματα κρύβονταν κάτω από το χαλί. Αυτό, βέβαια, δεν οφείλεται μόνο στην τόλμη της Κυβέρνησης αλλά κυρίως στις άοκνες προσπάθειες κάποιων θαρραλέων πολιτών που έφεραν το πρόβλημα στο προσκήνιο όταν κάποιοι το κρατούσαν επί χρόνια πίσω από κλειστές κουρτίνες.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι σε συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος για να είμαστε, όσο το δυνατόν, πιο αποτελεσματικοί. Σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ έχουμε ήδη δρομολογήσει λύσεις για να αναβαθμιστεί και επεκταθεί το διυλιστήριο νερού Οινοφύτων-Σχηματαρίου με τροφοδοσία του από τον Μόρνο καθώς και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων δικτύων ύδρευσης στον Ελαιώνα και στο Νεοχωράκι. Θεωρούμε τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως πρώτη προτεραιότητα για τη Στερεά Ελλάδα. Ξέρουμε δε, ότι η λύση τους έπρεπε να έχει δοθεί χθες. Δυστυχώς τα μεγάλα προβλήματα προϋποθέτουν πολύπλοκες λύσεις. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω, κοιτώντας σας στα μάτια, είναι ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία.»
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν ακόμα τα νέα μέτρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Αντώνη Δημόπουλο και τον Υποδιευθυντή Κλινικής Φροντίδας της Πολυκλινικής του Ολυμπιακού Χωριού κ. Φώτη Σερέτη.

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2010

Περιοδεία Χειμάρα στην Εύβοια (Χαλκίδα-Δροσιά)


Στην Ευβοϊκή πρωτεύουσα περιόδευσε ο Θανάσης Χειμάρας, υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, την Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010. Στη Χαλκίδα ο κ. Χειμάρας συναντήθηκε με φορείς και πολίτες, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Σταμάτης Γκάβαλης και τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους του Συνδυασμού «ΜΑΖΙ για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης» στην Εύβοια.
Στην οδό Αβάντων, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της Χαλκίδας, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης επισκέφθηκε όλα τα καταστήματα, συζήτησε με τους επιχειρηματίες για τη γενική κρίση που αντιμετωπίζει το εμπόριο σήμερα αλλά και τα ειδικά προβλήματα των Χαλκιδαίων εμπόρων. Στην πορεία του αυτή συνάντησε και πολλούς πολίτες από τους οποίους είχε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει τα όσα γνωρίζει ήδη για τα προβλήματα της Εύβοιας, όπως – όμως - τα βιώνουν οι πολίτες, αυτή τη φορά.
Αφού ολοκλήρωσε την επίσκεψη στην αγορά της Χαλκίδας ο κ. Χειμάρας επισκέφθηκε το Δικηγορικό Σύλλογο Εύβοιας, όπου τον υποδέχθηκε το προεδρείο του Δ.Σ. με επικεφαλής τον πρόεδρό του κ. Λάμπρο Γκάνη. Στη διάρκεια της συνάντησης ετέθησαν στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας τα προβλήματα του κλάδου με κορυφαίο αίτημα αυτό της ίδρυσης Εφετείου στη Χαλκίδα. Ο κ. Χειμάρας αφού τους ανέλυσε τα σχέδιά του για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Εύβοια ειδικότερα, δήλωσε σύμφωνος στο αίτημά τους και δεσμεύθηκε να συμπαρασταθεί στον αγώνα για τη διεκδίκηση του.
Στη συνέχεια επισκέφθηκε τη Δροσιά, συναντήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Ανθηδώνος με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου όπου τον υποδέχθηκε ο Δήμαρχος κ. Γιώργος Σανιδάς, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με πολλούς δημότες από τους οποίους άκουσε προβλήματα και σχόλια που αφορούν την περιοχή τους και την Εύβοια γενικότερα
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας επικεντρώθηκε σε ζητήματα επιχειρηματικότητας της Εύβοιας, σε επίσημη συνάντηση με το προεδρείο του Επιμελητηρίου Εύβοιας και το προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας.
Στο Επιμελητήριο Εύβοιας τον υποδέχθηκε ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Σίμωσης και το Δ.Σ. του Ε.Β.Ε. Ο κ. Σίμωσης, αφού τον καλωσόρισε, του έθεσε υπ’ όψιν του τα μεγάλα προβλήματα της Εύβοιας που, κατά την άποψη του ΕΒΕ, εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, όπως η έλλειψη υποδομών, λιμένων, οδικού δικτύου, πρόσβασης στην Εύβοια, οι ανυπέρβλητες γραφειοκρατικές δυσκολίες που διέπουν τις διαδικασίες ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας επιχειρήσεων και η έλλειψη χωροταξικού Σχεδιασμού και Κανονισμού Χρήσεων Γης.
Ανταπαντώντας του ο κ. Χειμάρας παραδέχθηκε ότι η Εύβοια είναι ο Νομός της Στερεάς Ελλάδας με τα μεγαλύτερα προβλήματα και δεσμεύθηκε να ρίξει ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και πρωτίστως στην κάλυψη του αναπτυξιακού ελλείμματος του Νομού. Τόνισε δε ότι τουλάχιστον για την πρώτη περίοδο, μέχρι να ξεκινήσει η υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομής, θα βρίσκεται πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου του στην Εύβοια, προκειμένου να βοηθήσει με την παρουσία και την εμπειρία του σε αυτή την κατεύθυνση.
Το προεδρείο του Εμπορικού Συλλόγου με επικεφαλής τον πρόεδρό του κ. Βασίλη Αρμόνη έθεσε προβλήματα ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του κλάδου τους υπ’ όψιν του κ. Χειμάρα όπως η αναγκαιότητα ανάπτυξης του λιμένος Χαλκίδος, το απηρχαιωμένο οδικό Δίκτυο, το παρεμπόριο και ειδικά τοπικά ζητήματα, όπως της Λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στη Χαλκίδα.
Ο κ. Χειμάρας άκουσε με προσοχή και απάντησε ότι θα χρειαστεί τη βοήθεια του Εμπορικού Συλλόγου και τη στενή συνεργασία του, στην προσπάθεια που ξεκινά για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ενώ τόνισε την απόφασή του να κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κάλυψη του αναπτυξιακού ελλείμματος της Εύβοιας.

Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Ο Στάθης Αγγελούσης ενώνει όλα τα στελέχη


Ο Στάθης Αγγελούσης ενώνει όλα τα στελέχη ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για τον νεοσύστατο δήμο Λοκρών. Ο πρώην βουλευτής της ΝΔ στην Φθιώτιδας μπρος το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, έθεσε τον εαυτόν του στην υπηρεσία των πολιτών και ανάλαβε να οδηγήσει τον συνδυασμό σε νικηφόρο αποτέλεσμα.Αξίζει να σημειωθεί ότι στον συνδυασμό υπάρχουν πρώην δήμαρχοι και πρώην και νυν δημοτικοί σύμβουλοι.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ
Κέντρο πολιτισμού για τη Λαμία, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Ρούμελης αποτελεί το Δημοτικό Θέατρο, στο οποίο στεγάζεται το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης. Το θέατρο ανακαινίστηκε εκ βάθρων εσωτερικά και εγκαινιάζεται την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου, από το Δήμαρχο Λαμιέων κ. Γεώργιο Κοτρωνιά.


Η θεατρική αίθουσα μεταβλήθηκε σ ένα χώρο υψηλής αισθητικής, που ακολουθεί τις σύγχρονες προδιαγραφές λειτουργίας των μεγάλων θεάτρων, τον οποίο θα χαρεί το κοινό της πόλης. Το ανακαινισμένο Δημοτικό Θέατρο διαθέτει συγκεκριμένα στην πλατεία του, που είναι αμφιθεατρικά δομημένη, ώστε όλοι οι θεατές να έχουν άριστη οπτική στη σκηνή του, 540 καθίσματα (306 στην πλατεία και 234 στον εξώστη). Διαθέτει επίσης σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα, περιστρεφόμενη κυκλική σκηνή, την τελευταία λέξη στον εξοπλισμό που αφορά στην σκηνή και στα παρασκήνια, ώστε να διασφαλίζεται η άρτια παρουσίαση των έργων που θα παρουσιάζονται.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν με επισημότητα στο νέο ανακαινισμένο κτίριο στις 20 Οκτωβρίου (7.00 μ.μ.) με εκδήλωση, στην οποία θα τιμηθεί ο Λαμιώτης θεατρολόγος, επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου κ. Κώστας Γεωργουσόπουλος, εξέχουσα θεατρική δύναμη του τόπου στον οποίο και θα απονεμηθεί τιμητική διάκριση για την προσφορά του στο ελληνικό θέατρο. Ο ίδιος θα μιλήσει με θέμα «Η Λαμία και οι ρίζες μου».
Η τελετή των εγκαινίων θα ξεκινήσει με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Λαμιώτη ηθοποιού Θάνου Λειβαδίτη στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου.
Η τελετή περιλαμβάνει οπτικοακουστική παρουσίαση της ιστορίας του ΔΗΠΕΘΕ με προβολή υλικού από τις σπουδαιότερες παραστάσεις του θεάτρου. Η αυλαία θα πέσει με μουσικοθεατρική αναδρομή και μια ξεχωριστή συνάντηση επί σκηνής της ερμηνεύτριας Μαργαρίτας Ζορμπαλά και του πιανίστα Θοδωρή Οικονόμου. Συντονισμός-παρουσίαση εκδήλωσης: Κωστής Κούκιος-Μαρία Γίτσα.

Η ιστορία του ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης
Η ιστορία του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας, αρχίζει πολύ πιο πριν, με τη δημιουργία του κτιρίου του Θεάτρου του Δήμου, στα 1959. Αξιολογότατα θεατρικά σχήματα φιλοξενήθηκαν κατά καιρούς σ' αυτό: Δ. Ροντήρης, Σ. Καραντινός, Α. Μινωτής κ.α. Η δραστηριότητα του «Ομίλου Φίλων Θεάτρου» της πόλης, άφησε έντονα τα σημάδια, μιας γόνιμης θεατρικής περιόδου, στην πόλη. Ακολούθησε η δημιουργία του ημικρατικού θεάτρου Λαμίας, με τον Χρ. Τσάγκα επικεφαλής. Τέλος του 1983 συστήθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης και αποτελούσε ξεχωριστό νομικό πρόσωπο του Δήμου και ήταν Δημοσίου Δικαίου. Στη συνέχεια στις 21/7/88 γίνεται η σύσταση της Δημοτικής Επιχείρησης ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης ενώ σήμερα το ΔΗΠΕΘΕ λειτουργεί ως Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση.Στην Κεντρική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ ανέβηκαν έργα των: Καμπανέλη, Κεχαίδη, Χαβιαρά, Ντάριο Φο, Φρ. Γκαρθία, Κ. Γκολντόνι, Αριστοφάνη, Μ. Κορρέ, Γρ. Ξενόπουλου, Κ. Μουρσελά-Μ, Ποντίκα, Σαίξπηρ, Αλ. Σακελάριου, Γ. Σκούρτη, Ευριπίδη, Ν. Καζατζάκη, Δ. Ψαθά, Μ. Χουρμούζη, Χ. Λέοναρντ, Μολιέρου, Δ.Κ. Μισιτζή, Μαίρη Τσαίης, Μποστ, Άρθουρ Μίλλερ, Μπεν Τζόνσον, Αλέκου Γιαννακόπουλου, Αισχύλου, Βασ. Μαυρογεργίου, Διονυσίου Σολωμού από καταξιωμένους στο χώρο σκηνοθέτες.Στην Παιδική Σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ ανέβηκαν έργα των: Κ. Τσιάνου, Λ. Τριβιζά, Β. Μητσάκη, Ελπ. Μπραουδάκη, Ξ. Καλογεροπούλου, Γ. Ταιπλιάδη, Μπωμαρσαί-Ροσίνι, Αριστοφάνη, Π. Τσαρούχα, Άννας Φρανκ Μπάουμ, Παν. Μέντη, Μιχ.Χατζάκη, Μαρκ Τουαίν, Κάρμεν Ρουγγέρη, Μάικ Κένι, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα και Bryan Way. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί και Πειραματική Σκηνή ανεβάζοντας έργα σύγχρονου ρεπερτορίου και παρουσίασε έργα των: Μπάμπη Τσικληρόπουλου, Ρομπέρ Τομά, Ούρσουλα Ράνι Σάρμα, Ντέιαν Ντουκόφσκι, Νηλ Λάμπιουτ και Φίλιπ Ρίντλεϊ.
Στην ερασιτεχνική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ ανέβηκαν έργα των: Αλέξανδρο Κασσόνα, Αριστοφάνη, Κ.Πρετεντέρη, Δημ. Ψαθά, Σπ.Παπαδογιώργου, Μολιέρου, Παντ. Χορν, Δημ. Κεχαίδη, Γρηγ.Ξενόπουλου, Γ.Σουρή, Ασημάκη Γιαλαμά, Δημ. Γιαννουκάκη, Αλ.Σακελάριου-Χρ. Γιαννακόπουλου.
Ενώ το ΔΗΠΕΘΕ αναπτύσσει κάθε χρόνο σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων. Αυτή η ιστορία συνεχίζεται στο ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης υπό τη νέα καλλιτεχνική διεύθυνση της Ελένης Δουνδουλάκη, η οποία σύντομα θα ανακοινώσει το ολοκληρωμένο ρεπερτόριο του θεάτρου για τη φετινή περίοδο.
ΔΗΠΕΘΕ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 17, Τ.Κ. 35100 ΛΑΜΙΑ ΤΗΛ. 2231033325, ΦΑΞ. 2231032215 e-mail: dipether@otenet.gr - www.dipetheroumelis.gr

Στην Εύβοια όλη την εβδομάδα ο ΠεργαντάςΤην Αμάρυνθο, το Αλιβέρι και την Κύμη επισκέφθηκε σήμερα ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος Κλέαρχος Περγαντάς ο οποίος καθ’ όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας θα παραμείνει στην Εύβοια συνεχίζοντας τις επισκέψεις σε όλο το νομό.

ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ

Συνοδευόμενος από υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους της περιοχής ο κ. Περγαντάς στις 11 το πρωί συναντήθηκε με το Δήμαρχο Αμαρυνθίων Παναγιώτη Μιχαήλ στο δημαρχείο Αμαρύνθου.
Ο δήμαρχος έθεσε τις βασικές προτεραιότητες του δήμου που είναι ο Βιολογικός Καθαρισμός (έχει δημοπρατηθεί με προϋπ. 15 εκ. ευρώ), η Παράκαμψη Αμαρύνθου (βρίσκεται στο στάδιο των απαλλοτριώσεων και η διαπλάτυνση της Γέφυρας στην εκβολή του Σαρανταπόταμου (η Νομαρχία έχει αναθέσει μελέτη διευθέτησης).
Ο κ Περγαντάς τόνισε ότι γνωρίζει τα προβλήματα της περιοχής από τη συμμετοχή του στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς και δεσμεύτηκε ότι ως αιρετός Περιφερειάρχης θα αγωνιστεί για την επιτάχυνση των έργων που έχουν αποφασισθεί για την Αμάρυνθο όπως επίσης και για τη βελτίωση του οδικού δικτύου.

ΑΛΙΒΕΡΙ

Στο Αλιβέρι ο κ Περγαντάς επισκέφθηκε τα εμπορικά καταστήματα και συνομίλησε με πολίτες από τους οποίους έτυχε εγκάρδιας υποδοχής.
Εν συνεχεία επισκέφθηκε το εργοστάσιο του ΑΗΣ Αλιβερίου όπου συναντήθηκε με τον Αν. Διευθυντή, τον Γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων , τον εκπρόσωπο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και εργαζόμενους της επιχείρησης στους χώρους δουλειάς του εργοστασίου.
Αμέσως μετά είχε συνάντηση με το διευθυντή του εργοστασίου της ΑΓΕΤ Αλιβερίου, τον Πρόεδρο και τα μέλη του σωματείου της ΑΓΕΤ από του οποίους ενημερώθηκε για τα προβλήματα της επιχείρησης.
Από την πλευρά των Εργαζομένων τέθηκαν τα ζητήματα της μείωσης παραγωγής κατά 50% που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση προσωπικού και την αύξηση της ανεργίας.
Οι δυσκολίες επιδεινώνονται από το εισαγόμενο τσιμέντο που καταλαμβάνει πλέον μεγάλο μέρος της αγοράς.
Ο κ Περγαντάς δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει σχέση και συνεργασία με επιχειρήσεις και εργαζόμενους ε για τη στήριξη και διασφάλιση των θέσεων εργασίας

ΚΥΜΗ

Στην Κύμη ο κ. Περγαντάς επισκέφθηκε το εργοστάσιο της Ηλεκτρομηχανικής και το Νοσοκομείο Κύμης.
Στην Ηλεκτρομηχανική είχε συνάντηση με το Διευθυντή την πρόεδρο εργαζομένων και των σύνολο των εργαζομένων τους οποίους διαβεβαίωσε ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το εργοστάσιο της Κύμης να παραμείνει ανοιχτό.
Στο Νοσοκομείο ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην έλλειψη προσωπικού-κυρίως νοσηλευτικού- η οποία δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος αλλά και στη μονάδα τεχνητού νεφρού η οποία ενώ μπορεί να καλύψει 30 ασθενείς περιορίζεται στους εννέα.


Αύριο Τετάρτη 20 Οκτωβρίου ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς συνεχίζοντας την περιοδεία του στην Εύβοια θα επισκεφθεί τα Νέα Στύρα, τα Στύρα, το Μαρμάρι και την Κάρυστο.

Ο Γ. Καράμπελας υποψήφιος με τον Χειμάρα


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O Θανάσης Χειμάρας, επικεφαλής του Συνδυασμού «ΜΑΖΙ για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης», σε συνάντησή του με τον κ. Γιάννη Καράμπελα, του ζήτησε τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού στη Βοιωτία.Ο κ. Καράμπελας αποδέχθηκε άμεσα την πρόταση και με τη συμμετοχή του ολοκληρώνεται η συγκρότηση του Ψηφοδελτίου του Συνδυασμού στη Βοιωτία.

Η παρουσίαση του ψηφοδελτίου Χειμάρα στη Βοιωτία και 26 φωτογραφίες


Η βάση ήταν εκεί, η βάση ακολούθησε στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου Χειμάρα στη Βοιωτία και αυτό κάνει αισιοδόξους τους επιτελείς του για τη νίκη στις τοπικές εκλογές. Ολες οι μετρήσεις και οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι για την Περιφέρεια Στερεάς θα χρειαστεί και η 14η Νοεμβρίου ενώ το γεγονός ότι έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνεται κλίμα συναίνεσης μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Βοιωτίας βαραίνει στην πλάστιγγα υπέρ του συνδυασμού Χειμάρα. Διαβάστε περισσότερα στο http://www.viotia.blogspot.com/

Επίσκεψη για τον Ευαγγελιστή Λουκά του Κλέαρχου Περγαντά στη Λαμία


Τη Λαμία επισκέφθηκε τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς με την ευκαιρία του εορτασμού της πόλης. Ο κ. Περγαντάς συμμετείχε στις θρησκευτικές εκδηλώσεις και τη Λιτάνευση της εικόνας του Πολιούχου Ευαγγελιστή Λουκά. Στη συνέχεια συνομίλησε με πολίτες της Λαμίας ακούγοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, τις αγωνίες και τις απόψεις τους σχετικά με τη διοικητική μεταρρύθμιση και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.
Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς αφού επεσήμανε πως η καθιέρωση της αιρετής Περιφέρειας, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στην άσκηση της αποκεντρωμένης διοίκησης, αναφέρθηκε στις αρχές και τους στόχους του συνδυασμού του που έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη της Στερεάς Ελλάδας. Ακολούθησε μια γόνιμη συνεργασία με τους βουλευτές Νίκο Τσώνη, Τόνια Αντωνίου και Κατερίνα Μπατζελή για καίρια θέματα που αφορούν στο νομό. «Το πολιτικό κλίμα στη Λαμία και τη Φθιώτιδα είναι ιδιαίτερα καλό για τον συνδυασμό μας. Αυτό αποτελεί ένα μήνυμα της κοινωνίας, ελπιδοφόρο και νικηφόρο», δήλωσε ο κ. Περγαντάς.

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Στην Λαμία την Τρίτη ο Α.ΤσίπραςΣυντάχθηκε απο την Μαρία Τσατζαλή
Θα επισκεφθεί αρχικά το ΙΚΑ Λαμίας στις 10.30 το πρωί, στις 11.15 θα επισκεφθεί το Νοσοκομείο της πόλης, στις 12:00 θα βρεθεί στην Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του Ν.Φθιώτιδας και θα κλείσει την επίσκεψή του περπατώντας στο κέντρο της πόλης.
Τον πρόεδρο του Συνασπισμού θα συνοδεύει ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Νίκος Στουπής, επικεφαλής της παράταξης «Ριζοσπαστική και Οικολογική Συνεργασία για την Στερεά/Πολίτες ενάντια στο μνημόνιο.» Πηγή http://www.starlamia.gr/

Οι Συνδυασμοί σε Ευρυτανία και Φωκίδα


Συντάχθηκε απο τον Γιώργο Σιμόπουλο


Στο πρωτοδικείο Καρπενησίου κατέθεσαν τους συνδυασμούς τους απόψε οι υποψήφιοι δήμαρχοι Καρπενησίου. Στις 8 το βράδυ ο Ευάγγελος Καρφής που προέρχεται από το χώρο του ΠΑΣΟΚ με τον συνδυασμό Δημοτική Ενωτική Κίνηση. Τον συνδυασμό του Δύναμη Ανανέωσης κατέθεσε ο Κώστας Μπακογιάννης που κατεβαίνει ανεξάρτητος, έχοντας και την στήριξη της τοπικής Ν.Δ. Ο Νίκος Σερετάκης με την στήριξη του ΚΚΕ και το συνδυασμό Λαική Συσπείρωση και ο Ντίνος Μπομποτσιάρης με την Ανεξάρτητη Δημοτική συνεργασία. Για τον δήμο Αγράφων κατέθεσαν υποψηφιότητα ο Δημήτρης Τάτσης που έχει την στήριξη της Ν.Δ και ο Θεόδωρος Μπαμπαλής που έχει το χρίσμα από το ΠΑΣΟΚ.
Επιπλέον, πέντε συνδυασμοί κατέθεσαν ψηφοδέλτιο στο πρωτοδικείο Άμφισσας για τον Δήμο Δελφών και τρεις για τον δήμο Δωρίδας στη Φωκίδα. Στο δήμο Δελφών δεν αποφεύγεται ο εμφύλιος στην Νέα Δημοκρατία αφού κατέθεσαν συνδυασμό τόσο ο νομάρχης Φωκίδας Νίκος Φουσέκης όσο και ο δήμαρχος Ιτέας και πρόεδρος της ΤΕΔΚ Αριστείδης Παπαλάιος. Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τον συνδυασμό του ο πρώην νομάρχης Απόστολος Καραχάλιος, με τη Λαϊκή Συσπείρωση του ΚΚΕ ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Γιώργος Ιωσηφίδης και υποστηριζόμενος από κινήσεις πολιτών ο Ηλίας Καλύβας . Για τον δήμο Δωρίδας κατέθεσαν υποψηφιότητα οι Αναστάσιος Παγώνης με στήριξη της ΝΔ, Γιώργος Καπετσώνης ανεξάρτητος και Χρήστος Τριανταφύλλου με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

Ποιοι κατέθεσαν στη ΒοιωτίαΣυντάχθηκε απο την Ευγενία Βενιζέλου

Μέχρι στιγμής έχουν καταθέσει την υποψηφιότητά τους για τις δημοτικές εκλογές του Νοεμβρίου στα πρωτοδικεία Θήβας και Λιβαδειάς για τους έξι Δήμους της Βοιωτίας οι :
Δήμος Ορχομενού: Λ. Υπερήφανος, Κ. Ξηρογιάννης
Δήμος Λιβαδειάς: Ν. Παπαγγελής, Ν. Κοτσικώνας, Δ. Τσιφής , Γ. Πούλου
Δήμος Θήβας: Ν.Σβίγγος, Σπ.Νικολάου, Στ.Χαλβατζής, Αν. Τουλουμάκος, Νίκος Τούτουζας
Δήμος Τανάγρας: Ε. Γεωργίου, Ε. Ξένος, Π.Κυριάκου, Λ. Μαυράκης
Δήμος Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας: Ι. Πατσαντάρας, Ε. Γρανιτσιώτη
Δήμος Αλιάρτου: Αλ.Βίτσηςμ, Χρ. Πελώνης
Αξίζει να σημειωθεί μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής που αλλάζει τους συσχετισμούς στον Καλλικρατικό Δήμο Θηβαίων, αφού σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο συνδυασμός του Μίμη Αγγέλου προσχωρεί στο συνδυασμό του Σταμάτη Χαλβατζή.

Οι υποψήφιοι δήμαρχοι στην Φθιώτιδα


Συντάχθηκε απο τονΑργύρης Μπλόντζος

Μαραθώνια ήταν η διαδικασία για την κατάθεση των συνδυασμών της Φθιώτιδας ενόψει των δημοτικών εκλογών, αφού οι περισσότεροι υποψήφιοι εμφανίστηκαν την τελευταία στιγμή. Για τον Δήμο Λαμίας κατέθεσαν υποψηφιότητα οι συνδυασμοί με επικεφαλής τους: Κώστα Μπασδέκη, Βασίλη Κυριακάκη, Παναγιώτη Στασινό, Γιώργο Κοτρωνιά, Τζένη Οικονόμου και Γιώργο Κοτσάνο.
Για τον δήμο Στυλίδας οι: Χρήστος Οικονόμου, Αλέκα Σχορετσιανίτη, Απόστολος Γκλέτσος, Νίκος Παπαδής και Δημήτρης Κατσικονούρης.
Για τον δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου οι: Γιώργος Τσαπάρας, Βαγγέλης Τετριμήδας, Μάκης Αντωνίου και Κώστας Παταργιάς
Για τον δήμο Λοκρών οι: Γιώργος Ρούσσης, Δημήτρης Σουλτανόπουλος, Νίκος Λιόλιος και Στάθης Αγγελούσης. Δεν κατάφερε να συγκροτήσει συνδυασμό ο Δημήτρης Ανέστης που είχε το χρίσμα της Ν.Δ.
Για τον δήμο Δομοκού οι: Αθανάσιος Καϊδατζής, Δημήτρης Τσόγκας Στέλιος Σύρρος και Δημήτρης Τζιαχρήστας
Για τον δήμο Μακρακώμης οι: Παναγιώτης Ράμμος, Νίκος Τζιβελέκας, Κώστας Κρητικός και Θύμιος Παπαευθυμίου
Για τον δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας οι: Νίκος Κεφάλας, Γιάννης Γρίβας, Νίκος Καράφλας, Θοδωρής Ντούρος και Γιώργος Γώγος

Ανακοίνωση υποψηφιότητας Σταύρου Μυλωνά

Αγαπητοί φίλοι και φίλες,


Θα ήθελα να σας ανακοινώσω προσωπικά την πρόθεση μου να είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον ανεξάρτητο συνδυασμό του «Aυτοδιοικητικού Κινήματος Περιφέρειας Στερεάς».


Τα τελευταία χρόνια είμαι ενεργό μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Περιβάλλον και Πολιτισμός του δήμου Κηρέως, kireas.org. Μέσα από το kireas.org δώσαμε την μάχη ενάντια στο λιθάνθρακα και στην πορεία άλλες μικρότερες μάχες σε μια σειρά από θέματα. Με το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς» με ενώνουν κοινοί αγώνες σε περιβαλλοντικά θέματα και η νικηφόρα μάχη ενάντια στο λιθάνθρακα μέσω της «κίνησης των πολιτών ενάντια του λιθάνθρακα» αλλά και ένα κοινό όραμα για έξυπνη και αειφόρο ανάπτυξη.


Βρισκόμαστε αναμφίβολα σε μια κρίσιμη οικονομική καμπή της ιστορίας μας και οι μεταρρυθμίσεις του Καλλικράτη δημιουργούν πολλές ευκαιρίες αλλά και πολλές προκλήσεις. Ο Καλλικράτης δίνει αρκετές εξουσίες και οικονομικούς πόρους στην περιφέρεια, που μπορεί να επηρεάσουν άμεσα την αναπτυξιακή προοπτική και την ποιότητα ζωής των ουσιαστικά ανίσχυρων, λόγω υπερχρέωσης, δήμων μας. Σαν ο ορισμένος διαχειριστής σημαντικών κοινοτικών πόρων, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να ενισχύσει τις βασικές για την ανάπτυξη των δήμων υποδομές , να τονώσει την απασχόληση, να εξομαλύνει ανισότητες σε επίπεδο περιφέρειας και νομού, να προστατεύσει το περιβάλλον και να αναζωογονήσει τα χωριά και τις πόλεις μας.


Η οικονομική κρίση εκτός από την ανεργία και την μείωση των εισοδημάτων, έφερε στην επιφάνεια κάποιες θεμελιώδεις αλήθειες για τις προκλήσεις που αρνούμασταν να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τόσα χρόνια. Η κρίση πέρα από τα προβλήματά της είναι ένα «ξυπνητήρι» ότι ο δρόμος που είχαμε πάρει δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Αν δεν αλλάξουμε πορεία , στρατηγική και νοοτροπία είμαστε καταδικασμένοι να μην βγούμε από το τέλμα και σταδιακά να κατρακυλήσουμε σε ακόμη χειρότερο μαρασμό. Τώρα είναι η ώρα της αλήθειας και η στιγμή να γίνουμε πιο τολμηροί και πιο φιλόδοξοι στις επιδιώξεις μας και τις στρατηγικές μας. Βέβαια, βραχυπρόθεσμα, η κύρια προτεραιότητα θα πρέπει να είναι το πώς θα βγούμε από την κρίση. Αυτό θα είναι δύσκολο για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε την απελπισία και τον πανικό να γίνουν οι οδηγοί μας και να αντικαταστήσουν τον ορθολογισμό και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό.


Για να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον, δεν θα πρέπει να καταναλωθούμε κοντόφθαλμα μόνο στα σημερινά κρίσιμα προβλήματα, θα πρέπει να έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας και να σχεδιάσουμε και για το μακρύτερο μέλλον. Ο κύριος στόχος θα πρέπει να είναι οι περισσότερες θέσεις εργασίας και η καλύτερη ποιότητα ζωής. Χρειαζόμαστε μια ανάπτυξη που να είναι έξυπνη και μακροπρόθεσμα διατηρήσιμη . Μια περιφερειακή ανάπτυξη που θα στηρίζεται στην γνώση , την καινοτομία και στην πιο αποδοτική χρήση των πόρων, και που παράλληλα θα είναι πιο πράσινη και πιο ανταγωνιστική. Τούτο απαιτεί την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσής μας, την προώθηση της καινοτομίας , την πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών έτσι ώστε να έλθει η ανάπτυξη που δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας. Μόνο μια τέτοια στρατηγική προσέγγιση θα βοηθήσει την Στερεά Ελλάδα να αναπτυχτεί μέσα σε ένα οικονομικό περιβάλλον με περιορισμένους πόρους, και ταυτόχρονα θα εμποδίσει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την απώλεια της βιοποικιλότητας και την μη αειφόρο χρήση των πόρων.


Θα χρειαστεί να εκσυγχρονίσουμε και να ενισχύσουμε τους τομείς της εκπαίδευσης και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας με αύξηση της απασχόλησης και μείωση της διαρθρωτικής ανεργίας. Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ανέργους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να προσαρμοστούν στις νέες οικονομικές συνθήκες και στο ενδεχόμενο αλλαγής καριέρας.
Τα ευχολόγια, τα ξόρκια και οι γενικόλογες μεγαλοστομίες δεν έλυσαν ποτέ κανένα πρόβλημα. Ας σταματήσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν παραταξιοκοπημένοι οπαδοί και ας αντιμετωπίσουμε ψύχραιμα και με σχέδιο το πρόβλημα . Μπορούμε να διδαχτούμε από άλλες περιφέρειες σε άλλες χώρες πως έλυσαν παρόμοια προβλήματα καταστρώνοντας ένα δικό μας ολοκληρωμένο σχέδιο έξυπνης και αειφόρου ανάπτυξης. Θα πρέπει να διδαχτούμε πώς η περιφέρεια του Ζεμγάλ (Zemgale) στην χρεωκοπημένη Λετονία μείωσε την ανεργία προωθώντας την επιχειρηματικότητα και την αυτό-απασχόληση. Θα πρέπει να μάθουμε από το στρατηγικό σχέδιο «Λάτσιο 2020» στην ομώνυμη περιφέρεια της Ιταλίας που ενίσχυσε την αγορά εργασίας και αύξησε σημαντικά την απασχόληση. Θα πρέπει να δούμε πώς η καινοτομία και ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός βοήθησε την ανάπτυξη νέων τουριστικών περιοχών και αύξησε την προστιθέμενη άξια και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος στην περιφέρεια Μούρθια της Ισπανίας. Θα πρέπει να δούμε πώς η πράσινη καινοτομία βοήθησε την οικονομική ανάπτυξη στην περιφέρεια της Ανατολικής Αγγλίας στην Βρετανία. Θα πρέπει να συνεργαστούμε στενότερα και να ανταλλάξουμε αναπτυξιακές εμπειρίες με τα άλλα μέλη της «Συνέλευσης Ευρωπαϊκών Περιφερειών», την μεγαλύτερη ένωση περιφερειών της ΕΕ, της οποίας είναι μέλος η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.


Αυτές οι εκλογές δεν θα πρέπει να γίνουν άλλο ένα πεδίο άγονης κομματικής αντιπαράθεσης για την τιμωρία ή την επιβράβευση κάποιων πολιτικών επιλογών σε εθνικό επίπεδο. Πιστεύω ότι τώρα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πρέπει να είναι οι πραγματικοί ενεργοί πολίτες και όχι οι εκλεκτοί των κομμάτων που θα αναλάβουν την διαχείριση της περιφέρειας. Με δημιουργικότητα, δυναμισμό και σύστημα, επιθυμώ και θα επιδιώξω μια στενή συνεργασία με όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και άλλους φορείς από όλη την περιφέρεια έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε πλήρως τις πραγματικές δυνατότητες της Στερεάς Ελλάδας και να προχωρήσουμε μπροστά.


Αγαπητοί συμπολίτες, ανυπομονώ να ακούσω τις ιδέες σας και τις απόψεις σας και να εργαστώ μαζί σας για να προωθήσουμε μια έξυπνη και αειφόρα ανάπτυξη για την Στερεά Ελλάδα και την περιοχής μας.

Σταύρος Μυλωνάς
Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και στέλεχος του kireas.org.
Μαντούδι Ευβοίας 34004
http://stavrosmylonas.blogspot.com/
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: stavros.mylona@gmail.com
Τηλ. 6976862531

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ:


Στην τελική ευθεία των περιφερειακών εκλογών, η απήχηση του «Αυτοδιοικητικού Κινήματος Περιφέρειας Στερεάς» στηρίζεται στη συγκρότησή του από πολίτες που αποφασίζουν για όλα με ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Η έμπρακτη αντίστασή τους όλο το προηγούμενο διάστημα σε καταστροφικές επιλογές και η θετική τους παρέμβαση στις τοπικές κοινωνίες είναι αυτό που τους συνδέει και ταυτόχρονα προδιαγράφει τη μελλοντική τους δράση. Το «Αυτοδιοικητικό Κίνημα» προτείνει έναν άλλο δρόμο, μέσα από την κοινή δράση και τη σύνθεση των απόψεων και ως αποτέλεσμα συγκεντρώνει, ήδη, ευρεία υποστήριξη από ανένταχτους αλλά ενεργούς πολίτες, κόμματα, οργανώσεις, κινήσεις πολιτών και άλλους φορείς (στην ιστοσελίδα http://periferiastereas.blogspot.com/ ανακοινώνονται συνεχώς κόμματα και συλλογικότητες που δηλώνουν ότι βλέπουν θετικά ή υποστηρίζουν το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς).

Στο ψηφοδέλτιο του Αυτοδιοικητικού κινήματος περιλαμβάνονται γυναίκες και άνδρες που πρωτοστατούν στα μεγάλα κοινωνικά μέτωπα στις περιοχές μας και διαμορφώνουν την απάντηση των τοπικών κοινωνιών σε όσους ευθύνονται για την κρίση. Υποψήφια περιφερειάρχισσα είναι η Δέσποινα Σπανούδη του Κωνσταντίνου, η μοναδική γυναίκα υποψήφια για τη θέση του περιφερειάρχη στη Στερεά (μία από τις τρεις μόνο γυναίκες υποψήφιες για τη θέση του περιφερειάρχη σε όλη την Ελλάδα, σε σύνολο 80 περίπου υποψηφίων περιφερειαρχών). Στους δύο μεγαλύτερους πληθυσμιακά νομούς της περιφέρειας, υπάρχουν δύο γυναίκες ως υποψήφιες αντιπεριφερειάρχισσες, ενώ γυναίκες καταλαμβάνουν τις 24 από τις 66 θέσεις του ψηφοδελτίου.

Πιο συγκεκριμένα, η σύνθεση του ψηφοδελτίου, ανά νομό, είναι:


Στη Βοιωτία: υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ο Κωνσταντίνος Κουρκούτης του Σπύρου. Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Βοιωτίας:

1
Αγραφιώτης Γεώργιος του Λουκά
2
Βελιτζέλου Ακτίνα του Παναγιώτη
3
Δελβενακιώτης – Γεωργόπουλος Ιωάννης του Δημήτρη
4
Ηλίας Ιωάννης του Κωνσταντίνου
5
Καρακικές Σεραφείμ του Μιχαήλ
6
Κατσίκη Παγώνα του Παναγιώτη
7
Κοβάνη Αλκμήνη του Σεραφείμ
8
Κουρκούτης Ανδρέας του Σάββα
9
Κωστίκος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
10
Λαγός Δημήτριος του Ιωάννη
11
Μαυρίκη Πηνελόπη του Γεωργίου
12
Οικονόμου Κωνσταντίνος (Τάκης) του Αντωνίου
13
Πούλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
14
Σοφίας Χαράλαμπος του Παναγιώτη
15
Χαλλιορή Ιουλία του Δημητρίου
16
Χατζημιχάλη Ελένη του Ιωάννη

Στην Εύβοια: υποψήφια αντιπεριφερειάρχισσα η Δέσποινα Μαρίνου του Ιωάννη.
Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Εύβοιας:

1
Αρβανίτης Νικόλαος του Aναστασίου
2
Βασιλείου Ανδρέας του Βασιλείου
3
Βουκούτης Ιωάννης του Χρήστου
4
Γκιβίσης Δημήτριος του Παναγιώτη
5
Δαύλιας Κωνσταντίνος του Αθανασίου
6
Καρύγιαννης Καρούτζος Τρύφων του Κωνσταντίνου
7
Λεοντής Ιωάννης του Δημητρίου
8
Mαρίνου Ελένη του Ιωάννη
9
Μάστορης Βασίλειος του Αναστασίου
10
Μπαχάρας Ιωάννης του Προκοπίου
11
Μπόκαρη Ελένη του Κωνσταντίνου
12
Μυλωνάς Σταύρος του Αθανασίου
13
Πολάτογλου Γεώργιος του Χαραλάμπους
14
Σπύρου Ελευθερία του Σταματίου
15
Τσούμαρη Αθηνά του Δημητρίου
16
Φραντζής Νικόλαος του Ιωάννη
17
Χαϊνά Χρυσάνθη (Χρύσα) του Κωνσταντίνου
18
Χαραλαμπίδου Σοφία του Ηλία


Στην Ευρυτανία, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ο Κώστας Ντούζγος του Δημητρίου. Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Ευρυτανίας:

1
Μπερμπερής Μωυσής του Γεωργίου
2
Ντούσικος Λάμπρος του Κωνσταντίνου
3
Παπαζέκος Ιωάννης του Μιχαήλ
4
Πολλάκη Φανή του Παύλου

Στην Φθιώτιδα, υποψήφια αντιπεριφερειάρχισσα η Βασιλική Λέβα του Κωνσταντίνου. Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Φθιώτιδας:

1
Αργύρης Αγησίλαος του Αθανασίου
2
Γούναρη Ελένη του Χαραλάμπους
3
Δεδούσης Γεώργιος του Κλεομένη
4
Ζώμας Βασίλειος του Δημητρίου
5
Κανακάρης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου
6
Κώτσιαλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου
7
Λαμπροπούλου Αθανασία του Παναγιώτη
8
Μάμαλη - Μαντέ Χριστίνα του Ανάργυρου
9
Μούρτζου Γεωργία του Αθανασίου
10
Ντούσικος Κωνσταντίνος του Λάμπρου
11
Πολύμερος Χρήστος του Νικολάου
12
Σαρή Σουλειμάν Σαμπιχά του Απτουλά
13
Σουφλής Νικόλαος του Αναστασίου
14
Σταματόπουλος Δημήτρης του Γεωργίου
15
Τασούλας Θωμάς του Ιωάννη
16
Χαλτούπη Δέσποινα του Νικολάου
17
Ψιμογιάννου Ευμορφία του Κυριάκου

Στην Φωκίδα, υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ο Αποστόλης Τσιάμης του Κωνσταντίνου. Υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι Φωκίδας:

1
Μπερμπερής Μωυσής του Γεωργίου
2
Ντούσικος Λάμπρος του Κωνσταντίνου
3
Παπαζέκος Ιωάννης του Μιχαήλ
4
Πολλάκη Φανή του Παύλου


Διαθεσιμότητα συμμετοχής στο ψηφοδέλτιο εκφράστηκε από τον Τζαβέντ Μοχάμεντ του Φαζάλ, εκπρόσωπο της πακιστανικής κοινότητας στη Βοιωτία, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε λόγω της σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης, που περιορίζει τη δυνατότητα εκλογιμότητας αλλοδαπών πολιτών αποκλειστικά σε επίπεδο δήμων. Οι θέσεις, οι απόψεις και το βιογραφικό του θα περιληφθούν μαζί με των άλλων υποψηφίων.

Ομιλία του κ. Θανάση Χειμάρα στους ετεροδημότες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ, 13.10.10

Φίλες και Φίλοι Συμπατριώτες
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας.
Η συμμετοχή σας σήμερα εδώ, είναι πολύ σημαντική για εμένα, καθώς επιβεβαιώνει αυτό που πάντα πίστευα:
· Πως ανεξάρτητα από το που ζει ο καθένας μας, ο τόπος μας είναι σημαντικός.
· Πως ανεξάρτητα από το σε ποια πόλη ζούμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι μεταξύ μας, αλλά φίλοι.
· Όλοι διεκδικούμε τα ίδια πράγματα και φαίνεται πως όλοι μας καταλαβαίνουμε, ότι η πραγματική ανάπτυξη της περιοχής μας, θα έρθει μέσα από τη σύνθεση των διαφορών μας.
· Μέσα από ειλικρινή συνεργασία.

Φίλες και Φίλοι,
· Δεν εμφανίστηκα χθες στο πολιτικό στερέωμα της χώρας.
· Αγωνίζομαι χρόνια και αγαπώ αυτό που κάνω.
· Γι’ αυτό και προσπαθώ να εναρμονίζομαι με τις εξελίξεις και να τις προλαβαίνω αντί να με προλαβαίνουν αυτές.
· Με τα νέα δεδομένα καλούμαστε να συνδέσουμε τους νομούς μιας περιφέρειας.
· Καλούμαστε να συνδέσουμε τους κατοίκους διαφορετικών περιοχών, σε μια κοινή συνείδηση με ένα κοινό στόχο:
o Tην ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

· Είναι πολύ σημαντικό για μένα, που βρίσκεστε σήμερα εδώ.
· Και η παρουσία σας είναι σημάδι, πως νοιάζεστε για την περιφέρεια μας, πως νοιάζεστε για την ποιότητα της ζωής μας και για την εξέλιξη του τόπου μας.
Είμαι βέβαιος πως θέλετε, να επιστρέφετε σε έναν τόπο που σφύζει από ζωή.
Σε έναν τόπο, που πνέει ο αέρας της ανάπτυξης και όλα λειτουργούν με διαφάνεια και αξιοκρατία.

o Είμαι επίσης βέβαιος πως έχετε κουραστεί να ακούτε λέξεις όπως «υπόσχεση», «διαφάνεια», «αξιοπιστία», «αξιοκρατία». Τις χρησιμοποιώ κι εγώ.
o Είναι λέξεις που βεβαίως ηχούν όμορφα και που εμείς οι πολιτικοί χρησιμοποιούμε συχνά -και εσείς, βεβαίως - έχετε δίκιο να αναρωτιέστε, εάν τελικά τις εφαρμόζουμε.
o Σίγουρα, η καθαρή αλήθεια είναι, πως τίποτα δεν είναι τέλειο.
Πρώτοι εμείς, οι πολιτικοί-αυτοδιοικητικοί, πρέπει να δούμε τα λάθη μας.
o Αυτό επιχειρώ κι εγώ, γι’ αυτό και μπορώ να σας κοιτώ στα μάτια όταν μιλώ για διαφάνεια και αξιοπιστία.
o Και ευτυχώς για μένα που έχω μάρτυρα το πολιτικό παρελθόν μου. Σ’ αυτό στηρίζομαι κατά βάση.

Φίλες και Φίλοι
Η αιρετή Περιφέρεια και η Περιφερειακή Ανάπτυξη, είναι ιδέα και όραμα, για το οποίο εγώ και η ομάδα μου εργαστήκαμε.
Η πρόκληση για την υλοποίηση αυτού του οράματος και η εμπειρία μου στην αυτοδιοίκηση, ήταν στοιχεία που επίσης βάρυναν στην απόφασή μου:
· Να ζητήσω σήμερα από εσάς, να μου δώσετε τη δυνατότητα και την ευκαιρία, να υπηρετήσω και το θεσμό του αιρετού Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας.
· Ζητώ την αγάπη σας, την εμπιστοσύνη και την στήριξή σας
· Πιστεύω ότι δικαιούμαστε – και δικαιούμαι - σήμερα, να ζητάμε από τους πολίτες της περιφέρειας, να μας δώσουν την εντολή, να τους υπηρετήσουμε, γιατί πάντα βρισκόμασταν – και βρισκόμουν- κοντά στον πολίτη
· Πάντοτε στεκόμασταν – και στεκόμουν- μπροστά στις ανάγκες του και ανταποκρινόμασταν- και ανταποκρινόμουν- στις υποχρεώσεις μου και πάντοτε:
1. Με ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, σε όλες μας τις ενέργειες, κυρίως, στη Διαχείριση του Δημοσίου Χρήματος. Που είναι και πάγιο αίτημα και απαίτηση των πολιτών.
- Γιατί για εμάς η διαφάνεια, είναι ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.
- Γιατί υλοποιήσαμε και υλοποιούμε έργα ύψους 400 εκ. € τα τελευταία χρόνια στη Φθιώτιδα και φροντίσαμε οι αναθέσεις των έργων, να γίνονται, παραχωρώντας την πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, στην αντίστοιχη αρμόδια νομαρχιακή επιτροπή,
· 8 ολόκληρα χρόνια. Ο μοναδικός Νομός στην Ελλάδα.
2. Με ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ,
- Γιατί έχουμε επιλέξει ως στάση ζωής, να λέμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας, όσο και αν αυτή μας κοστίσει πολιτικά.
- Γιατί υπηρετήσαμε όλους τους πολίτες, χωρίς ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ και ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ, και…
3. Με ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
- Γιατί για εμάς, από την πρώτη ημέρα, η άσκηση πολιτικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με το αποτέλεσμα.
· Δεν σταματά στα λόγια και τις υποσχέσεις.
• Γιατί εμείς, απορροφήσαμε όλες τις πιστώσεις των έργων, που εντάξαμε στο Γ΄ ΚΠΣ και φροντίσαμε για την ένταξη όσων είχαν τυπικά προβλήματα στο ΕΣΠΑ. Ως έργα γέφυρες.
• Γιατί εμείς, δουλέψαμε όλοι μαζί, για να έχουμε έτοιμες μελέτες, ώστε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τελικά, επιπλέον πόρους από τις Κυβερνήσεις σε προγράμματα, Νομαρχιακά – Περιφερειακά – Τομεακά Υπουργείων.
• Γιατί ΕΜΕΙΣ δουλεύαμε υπεύθυνα και ασταμάτητα, για τον τόπο, όταν κάποιοι κυνηγούσαν φαντάσματα και προσπαθούσαν να δικαιολογήσουν την ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ και την ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ τους, επιρρίπτοντας τις ευθύνες της ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ τους, σε άλλους και σε εμάς!!!
• Γιατί η δυναμική και αδιαπραγμάτευτη παρέμβασή μας, σε όλα τα μεγάλα και μικρά θέματα, που απασχολούσαν τον τόπο, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν πάντοτε στα στενά όρια των αρμοδιοτήτων μας, αποτελούν εχέγγυα των νέων διεκδικήσεών μας.
Και αυτό το τελευταίο, είναι γνωστό σε όλη την Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα:
• Όλοι π.χ. γνωρίζουν τον αγώνα μας, για την κατασκευή του θανατηφόρου ΠΕΤΑΛΟΥ, του Ε-65 και του εκσυγχρονισμού του Σιδηροδρόμου, που δυστυχώς η σημερινή Κυβέρνηση σταμάτησε τη συνέχισή τους.
· Αλλά μετά τις εκλογές, θα πάρουμε νέες δυναμικές πρωτοβουλίες για την ολοκλήρωσή τους. Και να είστε βέβαιοι ότι θα το πετύχουμε.
· Το ίδιο κάναμε και πέρσι με το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο Μαλιακό.
· Ποτέ δεν κρυφτήκαμε και ποτέ δεν δηλώσαμε αναρμόδιοι.
· Και τώρα από την επομένη των εκλογών,
o Πιστέψτε με, πως δεν θα αφήσουμε να χαθεί ούτε μια μέρα, γιατί γνωρίζουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα της περιφέρειας μας και έχουμε τις λύσεις γι’ αυτά.
o Ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς…
Φίλες & Φίλοι
o Ο Καλλικράτης είναι, ένας νέος θεσμός και στην εφαρμογή του θα προκύψουν, όπως είναι αναμενόμενο, δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία με την εμπειρία και τον αγώνα μας θα τα ξεπεράσουμε.
o Και αυτό γιατί καλούμαστε να ενώσουμε 5 νομούς που μέχρι σήμερα ο καθένας από αυτούς είχε τη δική του γεωγραφική θέση, τα δικά του προβλήματα, τις δικές του προοπτικές ανάπτυξης.
o Τώρα οι πέντε νομοί αναζητούν ένα κοινό μέλλον και μια κοινή αναπτυξιακή πορεία.
o Ο κάθε νομός είναι ξεχωριστός, για διαφορετικούς λόγους, αλλά και ταλαιπωρημένος παράλληλα από τις ίδιες σχεδόν αιτίες.
o Τώρα θα μας ενώνει καθημερινά η αγωνία, για τα κοινά μας προβλήματα, και η προσπάθεια, για την αντιμετώπισή τους.
o Τώρα οι πολίτες της Στερεάς Ελλάδας, καλούνται να γεφυρώσουν τις διαφορές και να αποκτήσουν ένα κοινό χαρακτήρα και ένα κοινό στόχο, γιατί για εμάς πρέπει:
o Η Ανάπτυξη της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να είναι Μονόδρομος
o Πρέπει, όλοι μαζί, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που προσφέρει ο νέος θεσμός – παρά τις όποιες ελλείψεις του - να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά του και να αλλάξουμε την εικόνα της Περιφέρειας μας.
· Για να εξακολουθείτε να λέτε με υπερηφάνεια, πως είστε πολίτες της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
· Για να νοιώσετε πως οι άνθρωποί σας, όταν έρχεστε να τους επισκεφτείτε, είναι ασφαλείς και βλέπουν με αισιοδοξία το μέλλον τους,
· Για να μπορέσετε εσείς και τα παιδιά σας, να αισθανθείτε, πως μπορείτε να επιστρέψετε στον τόπο σας,
· Γιατί αυτός θα είναι έτοιμος να σας υποδεχθεί και να σας χαρίσει, ίσες ευκαιρίες με αυτές που αναζητήσατε κάπου αλλού.
Προτεραιότητές μας είναι :
1) Η ισόρροπη ανάπτυξη με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές και αναγκαίες υποδομές, που θα συντελέσουν σημαντικά στη μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
Γνωρίζουμε π.χ. το κάκιστο οδικό Δίκτυο της Εύβοιας αλλά και άλλων Νομών.
Τις τελευταίες ημέρες περιόδευσα πολλές περιοχές της Εύβοιας και απογοητεύτηκα από την έλλειψη υποδομών, κυρίως στο οδικό δίκτυο, για το οποίο κατά βάση, ευθύνεται η Αυτοδιοίκηση και όχι οι πολιτικοί.
2) Η στήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, με ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σήμερα περνούν την μεγαλύτερη οικονομική κρίση.
3) Η ανάληψη πρωτοβουλιών και η προώθηση ενεργειών, για την καταπολέμηση της ανεργίας που πλήττει κυρίως τις νέες και τους νέους, με την αύξηση της απασχόλησης.
4) Η στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.
5) Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος, το οποίο χαρακτηρίζει και αντανακλά το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας και αποτελεί το υπόβαθρο της Δημόσιας Υγείας, το οποίο έχει εγκαταλειφθεί ιδιαίτερα σε Βοιωτία & Εύβοια.
6) Η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού & του πολιτισμού, αφού η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας διαθέτει εξαιρετικό φυσικό πλούτο, ιστορική μνήμη χιλιετιών και βαριά πολιτιστική κληρονομιά.
· Επομένως, το μεγάλο στοίχημα για όλους μας, είναι η ενίσχυση της Περιφέρειάς μας σε όλα τα επίπεδα και η λύση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
· Ένα στοίχημα που θα το κερδίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, με προγραμματισμό και αγώνα:
o Είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με την κεντρική Κυβέρνηση -αν χρειαστεί – όποια κι αν είναι.
o Είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με τα προβλήματα και να δώσουμε λύσεις.


Φίλες & Φίλοι…
Στέκομαι εδώ, απέναντί σας.
Τώρα όμως, θα έρθω ανάμεσά σας, γιατί αυτό θέλω πραγματικά να σας ακούσω σαν ίσος προς ίσο.
Εσείς, περισσότερο από όλους, μπορείτε να μας συμβουλέψετε, γιατί ακούτε, βλέπετε και αφουγκράζεστε τα όσα λέγονται για την περιφέρεια μας, περισσότερο ξεκάθαρα και αντικειμενικά
Αυτό θέλω, απόψε, να συζητήσω μαζί σας από κοντά.

Κλείνοντας,
Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους, να βαδίσουμε μαζί, σε αυτή τη νέα πορεία!!!
Είναι χρέος όλων μας, να παραδώσουμε την Περιφέρεια του αύριο, καλύτερη από τη Περιφέρεια του σήμερα……… Και θα το πράξουμε… Να είστε Βέβαιοι…
Σας ευχαριστώ

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Το ψηφοδέλτιο της Ευβοίας για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Κλέαρχο Περγαντά

Παρουσιάστηκε και το ολοκληρωμένο ψηφοδέλτιο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με υποψήφιο Περιφερειάρχη τον Κλέαρχο Περγαντά, που περιλαμβάνει τους 27 υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους και τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη – Νομάρχη Ευβοίας Αθανάσιο Μπουραντά.
Ο συνδυασμός αποτελείται από στελέχη έμπειρα και δοκιμασμένα στους κοινωνικούς αγώνες με σημαντική προσφορά, όπως άλλωστε και στον επαγγελματικό στίβο.
Αποτελείται επίσης από νέους ανθρώπους που για πρώτη φορά διεκδικούν την ψήφο των συμπατριωτών μας και υπόσχονται να θέσουν στην υπηρεσία του τόπου και των πολιτών το νεανικό τους ενθουσιασμό και δυναμισμό όπως και την όρεξη για προσφορά και δημιουργία.
Ο συνδυασμός δεσμεύεται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το νέο θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και να τον εδραιώσει, για το συμφέρον της Στερεάς Ελλάδας και των Πολιτών της.
Να προωθήσει τα μεγάλα προβλήματα ολόκληρης της Περιφέρειας Στερεάς κάτι που δεν έκανε όπως είχε υποχρέωση η Κρατική Περιφέρεια, για λόγους που κατ’ επανάληψη έχουν αναφερθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας.
Ακολουθεί πίνακας υποψηφίων κατ΄ αλφαβητική σειρά:

ΣΥΝΔYΑΣΜΟΣ
« ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ»
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας
Αθανάσιος Μπουραντάς

1. ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ Αναστάσιος
Δικηγόρος – Αντινομάρχης πρ. Αναπληρωτής Νομάρχη, πρ. Δήμαρχος Ιστιαίας.


2. ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗ Παρασκευή (Βούλα)
Έμπορος- Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Εύβοιας- Πρόεδρος Εμπορικού Τμήματος Επιμελητηρίου Εύβοιας, μέλος Δ.Σ Εμπορικού Συλλόγου Χαλκίδας.

3. ΑΛΕΞΙΟΥ Γιώργος
Γιατρός- Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών -
Αντινομάρχης - Διετέλεσε Επιμελητής του
Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας

4. ΒΕΡΓΕΤΗΣ Βασίλειος
Έμπορος-Μέλος Δ.Σ. Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Εύβοιας- Νομαρχιακός Σύμβουλος-Μέλος Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Εύβοιας.

5. ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ Δημήτριος
Οικονομολόγος- Προϊστάμενος Διοίκησης Δήμου Μεσσαπίων
Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Εύβοιας Αντιπρόσωπος στην Π.Ο.Ε.-ΟΤΑ Αντινομάρχης
Αναπληρωτής Νομάρχη.

6. ΚΑΚΑΤΣΟΣ Γεώργιος
Φυσικός-Εκπαιδευτικός –Ιδιοκτήτης Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.

7. ΚΑΠΕΛΕΡΗΣ Σταμάτης
Νομαρχιακός Σύμβουλος-Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Εύβοιας- Διετέλεσε Αντινομάρχης-Αντιδήμαρχος Χαλκιδέων
Δ/νων Σύμβουλος ΕΤΑΝΑΛ
Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου Χαλκίδας.

8. ΚΑΠΟΛΟΣ Ιωάννης
Υπάλληλος Ι.Κ.Α- Δήμαρχος Ιστιαίας
Μέλος Δ.Σ. Ε.Α.Σ

9. ΚΑΡΑΒΑ Τριανταφυλιά (Ρόζυ)
Πολιτικός Μηχανικός-Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Νομαρχιακή Σύμβουλος


10. ΚΑΡΑΒΑΣ Χαράλαμπος
Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι - Γραμματέας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Εύβοιας

11. ΚΑΤΣΑΡΟΣ Νικόλαος
Δημοσιογράφος –Νομαρχιακός Σύμβουλος-
Διετέλεσε 2 -4ετίες Δημ. Σύμβουλος & Αντιδήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων 2003-2005.

12. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Δημήτριος
Δικηγόρος –Δήμαρχος Αυλώνος Εύβοιας

13. ΚΕΡΑΤΣΑΣ Μιχάλης
Λογιστής-Δημ. Σύμβουλος Δήμου Χαλκιδέων

14. ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ Ηλίας
Δημ. Σύμβουλος Δήμου Ελυμνίων- Δημ. Σύμβουλος & πρώην Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Δήμου Ελυμνίων-
πρώην πρόεδρος Α.Ο. Λίμνης
Πρ. Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Λίμνης.

15. ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ Κων/νος
Πρώην πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, Πρώην Δημοτικός Σύμβουλος & Αντιδήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων, πρώην Πρόεδρος Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων Τσαούσογλου, μέλος Λιμενικής Επιτροπής Χαλκίδας

16. ΛΙΛΗ Μαρία
Δικηγόρος - Δ.Σ. Πολιτιστικών Συλλόγων
Εύβοιας ΟΠΣΕ. Πρόεδρος Χαρ. Συλ.Αιδηψού
17. ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΚΗ Μαρία
Ιδιωτική υπάλληλος- πρ. Μέλος Δ.Σ. Νοσοκομείου Καρύστου- πρ. Πρόεδρος Συλλόγου Τουριστικών Επιχειρήσεων Μαρμαρίου.

18. ΜΙΜΟΥΣΗ Ασπασία (Σίσυ)
Τοπογράφος Μηχανικός- Εκλεγμένος Δήμαρχος Ιστιαίας


19. ΜΠΑΪΖΑΝΟΣ Κώστας
Καθηγητής Αγγλικών – Μηχανικός-
Μέλος Συνδέσμου Απόδημου Ελληνισμού.


20. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ Γεώργιος
Νοσοκομείο Χαλκίδας, Δημοτικός
Σύμβουλος & πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Χαλκιδέων, Αντιπρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου, Μέλος Δ.Σ. Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Χαλκίδας

21. ΜΠΑΡΑΚΟΣ Νικόλαος
Γεωλόγος- Μέλος Ν.Ε. και συντονιστής Ινστιτούτου Επιμόρφωσης ΠΑΣΟΚ Εύβοιας.

22. ΜΠΕΡΜΠΑΤΗΣ Στέργιος
Δικηγόρος

23. ΠΑΥΛΟΥ Χρήστος
Υπάλληλος Δ.Ο.Υ– Δήμαρχος Αυλίδας – Αντιπρόεδρος ΤΕΔΚΕ -πρώην Αντινομάρχης & πρ. Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Εύβοιας, Βοιωτίας.

24. ΠΙΣΧΙΝΑΣ Ανέστης
Αντινομάρχης -
Διετέλεσε Στέλεχος Εθνικής Τράπεζας - Μέλος Διοίκησης ΟΤΟΕ- Πρόεδρος Τραπεζοϋπαλλήλων
Ν. Ευβοίας & Γενικός Γραμματέας Συλλόγ. Υπαλλήλων Εθνικ. Τράπεζας Ελλάδας


25. ΣΑΝΙΔΑΣ Γεώργιος
Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών-Κοινωνιολόγος- Δήμαρχος Ανθηδώνας


26. ΤΣΑΛΛΑ Αρχοντούλα (Άρτζι)
Οικονομολόγος-Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

27. ΧΟΝΔΡΟΝΙΚΟΛΑ-ΤΣΑΛΑ Αθανασία
(Σούλα)
Νοσοκομείο Κύμης-Πρόεδρος Ένωσης Πολυτέκνων Κύμης & Περιχώρων-Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Κύμης- Μέλος Δ.Σ. Εταιρείας Ευβοϊκών Σπουδών Π.Κ.& Γραμματέας Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Εύβοιας.

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2010

Νέες εντάξεις έργων από την Περιφέρεια Στερεάς για τη Βοιωτία!


Μεταξύ αυτών αποφασίστηκε η στερέωση του Πύργου Σαιντ Ομερ στη Θήβα
Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνας Διαμαντοπούλου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 02 – «Υποδομές και Υπηρεσίες προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας», στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 22 – ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΙ 1 έργο προϋπολογισμού 7.880.000,00 Ευρώ :ΘΗΒΑ - ΛΙΒΑΔΕΙΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 9 + 900 ΕΩΣ Χ.Θ. 11 + 600 με προυπολογισμό 7.880.000,00.

Το έργο αφορά στην βελτίωση τμήματος της Εθνικής οδού Θήβα-Λιβαδειά και συγκεκριμένα του τμήματος από χ.θ.9+000 έως χ.θ.11+600. Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνεται και η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στη διασταύρωση προς Βάγια. Θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης, φυτεύσεων και ηλεκτροφωτισμού του ανισόπεδου κόμβου. Πέραν των δαπανών για την κατασκευή του έργου, περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για απαλλοτριώσεις, μετατοπίσεις δικτύων ΟΤΕ και ΔΕΗ καθώς και οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ. Επιπρόσθετα, στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας», και στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 58 – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ εντάχθηκαν 2 έργα προϋπολογισμού 1.300.000,00 Ευρώ :ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ ΣΑΙΝΤ ΟΜΕΡ ΣΤΗ ΘΗΒΑ με προϋπολογισμό 300.000,00 Στο πλαίσιο του έργου: «Στερέωση – Αποκατάσταση Πύργου Σαιντ Ομέρ στη Θήβα» θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:-Κατασκευή περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου-Απομάκρυνση νεωτερικών κατασκευών στο εσωτερικό του ισογείου χώρου και αποχωμάτωση ισογείου.-Στερέωση τοιχοποιιών-Στερέωση- αποκατάσταση τόξων και σωζόμενων θόλων-Κατασκευή νέου δαπέδου στο ισόγειο και εργασίες αντιμετώπισης ανερχόμενης υγρασίας, κατασκευή νέας πρόσβασης (με πρόβλεψη και για ΑΜΕΑ)-Αντικατάσταση δαπέδου στον όροφο-Κατασκευή υδρορροής για την απορροή των ομβρίων από τον όροφο-Κατασκευή- τοποθέτηση κουφωμάτων-Η/Μ εγκατάσταση-Επιστημονική τεκμηρίωση – δημοσίευση υλικού. Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η μελέτη συντάχθηκε για την 23η ΕΒΑ από ομάδα εργασίας αποτελούμενη από την υποφαινόμενη, τις κυρίες Ιφιγένεια-Ευγενία Δημητρίου και Φωτεινή Χαλβαντζή και τους κ. Γεώργιο Κουρμαδά και Δημήτριο Προκάκη, αποτελεί συνέχεια εργασίας που κατατέθηκε το 2008 στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ» του ΕΜΠ από την Αρχαιολόγο κα Πηνελόπη Κουρκούτη.

Στην Άμφισσα περιόδευσε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς


Στην Άμφισσα περιόδευσε σήμερα ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κλέαρχος Περγαντάς με την βουλευτή Φωκίδας κα. Αφροδίτη Παπαθανάση και την υποψήφια αντιπεριφερειάρχη και πρώην δήμαρχο Άμφισσας κα. Γιώτα Γαζή.
Αρχικά ο κ. Περγαντάς είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Άμφισσας κ. Ασημάκη Ασημακόπουλο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της οποίας ετέθησαν τα βασικά ζητήματα που απασχολούν το δήμο ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην δημιουργία υποδομών.
Ο κ. Περγαντάς μεταξύ άλλων δεσμεύθηκε ότι ως Περιφερειάρχης θα προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στη δρομολόγηση της επίλυσης του προβλήματος των σφαγείων και του βιολογικού καθαρισμού.
Παράλληλα αναδείχθηκε η ανάγκη επαναοριοθέτησης του Δελφικού Τοπίου, η ολοκλήρωση του κτηρίου των ΤΕΙ και η βελτίωση του δρόμου προς το χιονοδρομικό κέντρο.
Στη συνέχεια ο υποψήφιος Περιφερειάρχης συναντήθηκε με το νομάρχη κ. Νίκο Φουσέκη και μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου.
Στη συνάντηση χαρακτηρίσθηκε σαν έργο προτεραιότητας η ολοκλήρωση των μελετών και η κατασκευή του οδικού άξονα Θερμοπύλες – Άμφισσα – Ιτέα – Αντίρριο ενώ επισημάνθηκε και η ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων ανάπτυξης αγροτικών και ορεινών χώρων LEADER και ΟΠΑΑΧ .
Ακολούθως στη συνάντηση με τον κ. Διοικητή του νοσοκομείου Λαμίας και τα μέλη του Δ.Σ. το θέμα που κυριάρχησε ήταν η στελέχωση του με το κατάλληλο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό καθώς επίσης και η δικτύωση των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο περιφέρειας. Επίσης ζητήθηκε η ολοκλήρωση της μηχανογράφησης και η επέκταση του κτηρίου για τη στέγαση του φαρμακείου.
Στη συνάντηση με τον κ. Πρόεδρο και το Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου απασχόλησαν τα ζητήματα των υποδομών και της ανάπτυξης ενώ στη συνάντηση με τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών τέθηκε το θέμα της πιστοποίησης της ελιάς.
Παράλληλα τονίστηκε ότι πρέπει άμεσα να γίνει η δημοπράτηση της κατασκευής αρδευτικού συστήματος του κάμπου της Άμφισσας προϋπολογισμού 37 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
«Η Άμφισσα και γενικότερα η Φωκίδα είναι μια εξαιρετικά προνομιακή περιοχή, πλούσια σε ιστορικούς και πολιτιστικούς πόρους. Εμείς τα πλεονεκτήματα της Φωκίδας μπορούμε και θα τα μετατρέψουμε σε αναπτυξιακή προοπτική», τόνισε χαρακτηριστικά ο υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Κλέαρχος Περγαντάς μετά τις συναντήσεις.

Δεύτερος επικοδομητικός «γύρος» Χειμάρα στην Εύβοια


Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας σε Ερέτρια, Αμάρυνθο και Αυλωνάρι

Την Ερέτρια επισκέφθηκε το πρωί της Κυριακής 10 Οκτωβρίου 2010, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Θανάσης Χειμάρας. Ξεκίνησε από το Δημαρχείο Ερέτριας, όπου τον υποδέχθηκε εγκάρδια η Δήμαρχος Αμφιτρίτη Αλιμπαντέ.


Η Δήμαρχος Ερέτριας μεταξύ άλλων έθεσε υπ’ όψιν του κ. Χειμάρα δυο από τα σημαντικά θέματα που αφορούν την Ερέτρια και θα τον απασχολήσουν σύντομα, την υλοποίηση του Βιολογικού Καθαρισμού και τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της ολοκληρωθείσας μελέτης για την αντικατάσταση του Δικτύου Ύδρευσης.
Ανταπαντώντας ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Χειμάρας σημείωσε ότι είχε ακούσει από πριν καλά λόγια για τη δράση της Δημάρχου Ερέτριας, και ανέφερε: «Πρέπει πρώτα να δούμε τα προβλήματα και την ανάπτυξη…» και συνέχισε: «…και να βρούμε λύσεις με στενή συνεργασία και επαγγελματική δουλειά. Τέτοια ομορφιά, όπως στην Ερέτρια, πρέπει να αξιοποιηθεί. Ο τόπος θα πάει μπροστά όταν πρώτος και δεύτερος βαθμός Αυτοδιοίκησης συνεργαστούν στενά στη λύση των προβλημάτων…»
Στη συνέχεια, ο κ. Χειμάρας πέρασε από την αγορά της Ερέτριας όπου είχε τη ευκαιρία να συναντήσει πολλούς πολίτες και να τους ακούσει, συνοδευόμενος από τον Υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Σταμάτη Γκάβαλη και στελέχη του Συνδυασμού «ΜΑΖΙ για τη Στερεά Ελλάδα της Ανάπτυξης».
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο κ. Χειμάρας επισκέφθηκε τη αγορά της Αμαρύνθου και συναντήθηκε με τον υποψήφιο Δήμαρχο του νέου διευρυμένου Δήμου Ερέτριας κ. Βασίλη Βελέντζα ο οποίος τον συνόδευε σε όλη την περιδιάβασή του στο Δήμο Αμαρυνθίων.
Στο τέλος της ημέρας ο κ. Χειμάρας επισκέφθηκε το Αυλωνάρι, συνοδευόμενος από μεγάλη ομάδα στελεχών του Συνδυασμού του, όπου ήρθε σε επαφή με πολλούς πολίτες της Εύβοιας, ενώ επισκέφθηκε τα εκλογικά κέντρα όλων των υποψηφίων Δημάρχων Κούκη, Παπαναστασίου, Θωμά και Σιαγιάννη του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και συναντήθηκε με τους υποψηφίους Δημάρχους κ.κ. Παπαναστασίου και Κούκη με τους οποίους αντάλλαξε ευχές για δύναμη και καλό αγώνα.

Από το ψηφοδέλτιο της Βοιωτίας φανερώνει τη δυναμική του ο Κλέαρχος Περγαντάς
Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων που θα πλαισιώσουν τον Υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Μουλκιώτη.

Ανακοινώθηκε και επίσημα το ψηφοδέλτιο του Υποψήφιου Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και Νομάρχη Βοιωτίας κ. Κλέαρχου Περγαντά για το Νομό Βοιωτίας. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα συνδυασμό με πολλά και έμπειρα στελέχη της Αυτοδιοίκησης, όπως ο κ. Λουκάς Καράντζαλης και η κα Φανή Παπαθωμά καθώς και νεότερες δυναμικές υποψηφιότητες, χωρίς ωστόσο να λείπουν και πρόσωπα που στην 8χρονη διαδρομή του κ. Κλέαρχου Περγαντά στο Νομό ενίσχυσαν τον συνδυασμό του καθώς και τη φήμη του στα κέντρα λήψεως των αποφάσεων όπως ο κ. Γιάννης Τσιγαρίδας.

ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δικηγόρος, Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου - Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
ΓΚΙΖΙΛΗ- ΜΠΟΥΛΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) –Εκπαιδευτικός, Πρόεδρος Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Θήβας
ΓΚΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ –Δημοσιογράφος, Δικηγόρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΧΟΝΤΖΙΑΣ) ΗΛΙΑΣ - Επιχειρηματίας ,Δήμαρχος Σχηματαρίου
ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Τεχνολόγος – Γεωπόνος, Εκπαιδευτής , πρώην Αντινομάρχης, Πρόεδρος ΟΚΕ Βοιωτίας
ΚΑΛΜΠΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Δημόσιος Υπάλληλος Γεν. Νοσοκομείου Θήβας, Δημοτικός Σύμβουλος, πρώην αντιδήμαρχος Δερβενοχωρίων
ΚΑΜΟΥΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Ιατρός (Γενική Ιατρική – Εργασίας) πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ - Οικονομολόγος , Δ/ντής Τ.Ε.Δ.Κ. Βοιωτίας , Πρόεδρος της ΑΝΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας, πρώην Αντινομάρχης,(φωτογραφία)
ΚΟΛΛΙΑ -ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ –Δικηγόρος
ΛΑΣΠΗ – ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Α΄ Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας ομοσπονδίας ΑΜΕΑ ,Μέλος Δ.Σ. Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΕΑ), Αντινομάρχης ΜΠΑΚΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Χειριστής Ακτινολογικών Μηχανημάτων Νοσοκομείου Θήβας, πρώην Αντινομάρχης , πρώην Γενικός Γραμματέας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας
ΠΑΠΑΘΩΜΑ - ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΦΑΝΗ - Εκπαιδευτικός, Προισταμένη ΚΔΑΥ Νομού Βοιωτίας, Πρόεδρος Κ.Ε.Κ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης , πρώην Αναπληρωτής Νομάρχη –Αντινομάρχης )φωτογραφία)
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Συνταξιούχος Ιδιωτικός Υπάλληλος, πρώην Πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς, πρώην Αντινομάρχης
ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ– Αντιστράτηγος ε.α. , Αντινομάρχης (φωτογραφία)
ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –Οικονομολόγος
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Αντιστράτηγος ε.α. Ελληνικής Αστυνομίας, Πτυχιούχος Νομικής , Υποψήφιος Διδάκτωρ Ψυχολογίας
ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Οικονομολόγος – Στέλεχος Επιχειρήσεων
ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Δικηγόρος , πρώην Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος, πρώην Υποψήφιος Βουλευτής
«Το ψηφοδέλτιο για το Νομό Βοιωτίας ολοκληρώθηκε . Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα ότι δεκαεφτά αξιόλογοι άνθρωποι δήλωσαν με ενθουσιασμό συμμετοχή. Τους καλωσορίζω στη μάχη για τη μεγάλη Διοικητική Μεταρρύθμιση. Ο αγώνας μας είναι πολιτικός πολιτισμένος και νικηφόρος». Την παραπάνω δήλωση έκανε ο κ. Κλέαρχος Περγαντάς, Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας ύστερα από την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου του Νομού Βοιωτίας.

Τους υποψηφίους Περιφερειακούς Συμβούλος για την Ευρυτανία παρουσίασε ο Αθανάσιος Χειμάρας


Μέσα σε πολύ θετικό κλίμα, ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Αθάνασιος Χειμάρας παρουσίασε το Σαββατοκύριακο τους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους και άμεσους συνεργάτες του στο Νομό Ευρυτανίας. Τον κ. Χειμάρα υποδέχθηκε ο Νομάρχης Ευρυτανίας και υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Κοντογεώργος, μαζί με τον υποψήφιο Δήμαρχο Καρπενησίου Κώστα Μπακογιάννη, τον τ. Υπουργό και Βουλευτή Θανάση Μπούρα, πολλά αυτοδιοικητικά και πολιτικά στελέχη της Ευρυτανίας και πλήθος συγκεντρωμένων πολιτών.
Σε κλίμα ενθουσιασμού ο κ. Χειμάρας παρουσίασε τον Υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας Κώστα Κοντογεώργο και με τη σειρά του εκείνος ανακοίνωσε το συνδυασμό του παρουσιάζοντας με αλφαβητική σειρά τους πέντε υποψήφιους Περιφερειακούς Συμβούλους του.

Αναλυτικότερα, υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι είναι οι εξής:

Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ευρυτανίας
Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης
Κώστας Κοντογεώργος
Νομάρχης Ευρυτανίας, από τα Σελλά Ευρυτανίας
Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι
Θανάσης Γαλανός
Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ευρυτανίας, από το Καρπενήσι. Έμπειρο Αυτοδιοικητικό Στέλεχος, με τρεις θητείες στο Δήμο Καρπενησίου και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου.
Δημήτριος Ζήκας
Εκπαιδευτικός από τη Δυτική Φραγκίστα. Πρώην Αντινομάρχης Ευρυτανίας αλλά και με δυο θητείες στον Καποδιστριακό Δήμο Φραγκίστας, όπου υπήρξε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
Βασίλης Θεοδωρόπουλος
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός από την Χρύσω και το Καρπενήσι. Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευρυτανίας, αλλά και δυο φορές Αντινομάρχης.
Χρήστος Μπούρας
Δικαστικός Επιμελητής από το Μάραθο Αγράφων. Δήμαρχος Αγράφων τις δυο τελευταίες τετραετίες με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του, και πρόεδρος στην πρώην κοινότητα Μαράθου.
Μαρία Παναγιωτοπούλου
Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, από την Καταβόθρα και τον Ασπρόπυργο. Πρώτη Νομαρχιακή Σύμβουλος στην τρέχουσα περίοδο. Πρώην Αντινομάρχης Ευρυτανίας με πλούσια κοινωνική και επιστημονική δράση.
«Θεωρώ ότι η βασική ανάπτυξη της Ευρυτανίας ξεκίνησε από τον αείμνηστο Παύλο Μπακογιάννη. Συνεχίστηκε από όλους τους μετέπειτα πολιτικούς και έκανε ένα θετικό άλμα τα τελευταία χρόνια με τον σημερινό Νομάρχη και φίλο μου Κώστα Κοντογεώργο, ο οποίος διακρίθηκε πανελλαδικά με την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος» τόνισε ο κ. Χειμάρας, μεταξύ άλλων, από το κέντρο της Ευρυτανίας. «Πιστεύω ότι από την 01.01.2011 με τα νέα πλεονεκτήματα του Καλλικράτη και τα έμπειρα στελέχη μας, η Ευρυτανία και στο σύνολό της η Περιφέρειά μας, θα πρωτοστατήσει σε αναπτυξιακά έργα στη χώρα μας. Ο συνδυασμός μας θα κινηθεί σε 3 βασικούς άξονες, όπως άλλωστε ενεργούμε εμείς που συμμετέχουμε σε αυτόν τον συνδυασμό, όλα αυτά τα χρόνια, ως Αυτοδιοικητικοί: Εντιμότητα, Διαφάνεια και Αποτελεσματικότητα. Ακολουθώντας αυτούς τους άξονες, από την πρώτη κιόλας ημέρα της εκλογής μας, θα δώσουμε Προτεραιότητα: Στη δημιουργία ενιαίας Περιφερειακής συνείδησης σε όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την κάλυψη του αναπτυξιακού ελλείμματός της» κατέληξε ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Αθανάσιος Χειμάρας.

Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Ερώτηση για τα φωτοβολταϊκά σε γη υψηλής παραγωγικότητας κατέθεσε προς την Μπιρμπίλη η Βάσω Τσόνογλου


Ύστερα από τα διάφορα ζητήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά την αξιοποίηση της γης των αγροτών της περιοχής μας μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων ακόμη και σε αγροκτήματα χαρακτηρισμένα ως «υψηλής παραγωγικότητας», η Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Βοιωτίας κα Βάσω Τσόνογλου κατέθεσε προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Κ. Μπιρμπίλη.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Κ. Μπιρμπίλη
ΘΕΜΑ: Φωτοβολταικά σε αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας του Ν. Βοιωτίας
Κυρία Υπουργέ,
Οι αγρότες, ίσως περισσότερο από τις λοιπές κοινωνικές τάξεις, βιώνουν εντονότερα την σημερινή οικονομική κρίση, δεδομένης της ανασφάλειας στις παραγωγές και στην τιμή των προϊόντων τους, όσο και στις καθυστερήσεις στην καταβολή των κοινoτικών επιδοτήσεων. Σοβαρή λύση διεξόδου από την κρίση τους παρέχει η πολιτική βούληση της σημερινής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και το κυβερνητικό σχέδιο για την συμμετοχή τους στην φάση ανάπτυξης ώστε να συμμετέχουν οι αγρότες και στη διαδικασία παραγωγής ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ακόμη και γή υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάσταση φωτοβολταικών.
Με την σοβαρή αυτή επιλογή είναι βέβαιο ότι θα βοηθηθούν αρκετές αγροτικές οικογένειες στο ν’ αποκτήσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, σε μία περίοδο κρίσεως και οικονομικής ανέχειας. Ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση έχουν στραφεί αρκετοί αγρότες και από την Βοιωτία και θα πρέπει να ικανοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Επειδή κατά πληροφορίες οι κατατεθείσες αιτήσεις ξεπερνούν τις 5000 πανελληνίως, ενώ είναι γνωστό ότι η εγκατάσταση φωτοβολταικών κοστίζει ακριβά.
Εν όψει των ανωτέρω χρήσιμο είναι να υπάρξει συγκεκριμένη πληροφόρηση των αγροτών και για τον αριθμό των αιτήσεων που θα εγκριθούν για την Βοιωτία, ως και για το εάν υπάρχει πρόθεση αύξησης του πλαφόν των 100kw, έστω και στο μέλλον ώστε να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων.
Ερωτάται η κα Υπουργός:
Ποιος είναι ο αριθμός των αιτήσεων παροχής άδειας εγκατάστασης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των κατ’ επάγγελμα αγροτών για το Νομό Βοιωτίας?
Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα των, τυχόν, υπεράριθμων πανελλαδικά αιτήσεων?
Υπάρχει πρόθεση αναπροσαρμογής του πλαφόν των 100kw για το μέλλον?

Η Ερωτώσα Βουλευτής
Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη

Τι απαντά ο Νομάρχης Βοιωτίας κ. Κλέαρχος Περγαντάς…


Με αφορμή τα όσα υποστηρίζει σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε το «Αυτοδιοικητικό κίνημα περιφέρειας Στερεάς» (Το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Περιφέρειας Στερεάς ρωτά τον Nομάρχη Βοιωτίας και υποψήφιο περιφερειάρχη! ) σχετικά με την εναπόθεση της ερυθράς ιλύος στο βυθό του Κορινθιακού από την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς δήλωσε:«Με ομόφωνη απόφαση του, το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας το 2006 έθεσε το θέμα της κόκκινης λάσπης έτσι ώστε να βρεθούν οι τρόποι και οι τεχνολογίες, για να μην απορρίπτεται στο βυθό, παρά το γεγονός οτι είναι επεξεργασμένη και δεν είναι τοξική. Μετά την πρωτοβουλία και τις πιέσεις που άσκησε το Νομαρχιακό Συμβούλιο Βοιωτίας η «Αλουμίνιον της Ελλάδος» έχει εκπονήσει πρόγραμμα διαχείρισης της κόκκινης λάσπης έτσι ώστε από το 2011 να συγκεντρώνεται και να επεξεργάζεται επί εδάφους σε ειδικές εγκαταστάσεις και στη συνέχεια να διοχετεύεται σε άλλες χρήσεις όπως για παράδειγμα στην κεραμοποιεία».