www.endelfoisonline.gr

Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Η απάντηση του Χρήστου Παπουτσή στη Β. Τσόνογλου για τις κλοπές των μετασχηματιστώνΑναφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή κατέθεσε η Βουλευτής Βοιωτίας Βασιλική Τσόνογλου – Βυλλιώτη σχετικά με τα αυξανόμενα κρούσματα κλοπών ή καταστροφών μετασχηματιστών ισχύος της ΔΕΗ.
Η Βουλευτής επισυνάπτει στον κ. Υπουργό σχετικό έγγραφο της ΔΕΗ/Περ. Θήβας και ζητά την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου προκειμένου να εξαλείψουν αυτά τα φαινόμενα από τα οποία πολλές καλλιέργειες κινδυνεύουν να καταστραφούν εξαιτίας της έλλειψης άρδευσης.
Επιπλέον τονίζει πως σοβαρός κίνδυνος υπάρχει και για την ανθρώπινη ασφάλεια καθώς πολλοί αγρότες μη γνωρίζοντας τον κίνδυνο συνήθως πλησιάζουν τα σημεία των συμβάντων πριν ειδοποιήσουν την ΔΕΗ.

ΑΝΑΦΟΡΑ
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κο. Χρήστο παπουτσή
Θέμα: Κλοπές- καταστροφές μετασχηματιστών ισχύος από το δίκτυο της ΔΕΗ/περ. Θήβας

Αθήνα 30 Μαρτίου 2011

Σας επισυνάπτω το υπ’ αριθμ πρωτ. 50584/28-03-2011 ΔΠΚΕ/Περιοχή Θήβας που αφορά τις κλοπές και καταστροφές μετασχηματιστών. Κατά το χρονικό διάστημα 11/09/2006 – 24/03/2011 έχουν κλαπεί ή καταστραφεί 486 μετασχηματιστές ενώ έχουν παρατηρηθεί και γενικότερες ζημιές η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει τα 3.000.000 ευρώ. Τα περισσότερα περιστατικά συνέβησαν τέλη του 2010 και το α’ τρίμηνο του 2011.
Η περιοχή δεν δύναται να καλύψει με δικά της μέσα τους μετασχηματιστές και να αποκαταστήσει βλάβες και ζημιές, μια περιοχή που καθημερινά κατακλύζεται από πλήθος αγροτών καθώς εξαιτίας των ζημιών και της αδυναμίας άρδευσης οι παραγωγές τους κινδυνεύουν να καταστραφούν.
Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θήβας έχουν αποσταλεί 70 επιστολές και έχουν κατατεθεί δεκάδες μηνύσεις.
Η περιοχή χρειάζεται φύλαξη σε καθημερινή βάση και ενίσχυση της περιοχής με ηλεκτροτεχνίτες από άλλες μονάδες προκειμένου να αποκατασταθούν οι μέχρι πρότινος βλάβες.

Η Βουλευτής
Βασιλική Τσόνογλου -Βυλλιώτη


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Απριλίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Π.Κανελλοπούλου 4 ΕΛΕΓΧΟΥ
Τ.Κ. 101 77 Α Θ Η Ν Α ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
210 69 20 287-FAX: 210 69 94 841 ΕΝΤΑΥΘΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 7017/4/13048
ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κα ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-
ΒΥΛΛΙΩΤΗ
2.ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ:
α)Γραφείο κ.Αρχηγού
β)Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας

ΘΕΜΑ: Κλοπές – Φθορές μετασχηματιστών της ΔΕΗ

ΣΧΕΤ.: Π.Α.Β. 4698/ 04-04-2011


Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Β.ΤΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΒΥΛΛΙΩΤΗ,σας γνωρίζουμε ότι, το ζήτημα της κλοπής καλωδίων από σιδηροδρομικές γραμμές του Ο.Σ.Ε. και εγκαταστάσεις – υποσταθμούς της Δ.Ε.Η. και της μετέπειτα καύσης-απογύμνωσής των για τη συλλογή του μετάλλου, με σκοπό την πώληση τους, έχει απασχολήσει τις αστυνομικές Υπηρεσίες και για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου αυτού, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κατόπιν μελέτης και σχεδιασμού, έχουν αναληφθεί επιμέρους δράσεις .Οι δράσεις αυτές εξειδικεύονται με διαταγές, που αποστέλλονται στις περιφερειακές Υπηρεσίες προς υλοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό δίδονται εντολές, οδηγίες και κατευθύνσεις για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή, της συγκεκριμένης μορφής εγκληματικότητας και εκδηλώνεται ένα πλέγμα ενεργειών στο οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται:

· Η εκπόνηση-επικαιροποίηση Ειδικών Σχεδίων Δράσης για την πρόληψη και την καταστολή των ήδη διαπραχθέντων αδικημάτων.
· Η ανάπτυξη στοχευμένων εμφανών και μη αστυνομικών δράσεων πρόληψης και καταστολής, προσαρμοσμένων στις ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Με βάση αυτά διατίθενται αστυνομικές δυνάμεις για τον έλεγχο των εμφόρτων οχημάτων μεταφοράς πρώτων υλών παρασκευής προϊόντων χαλκού, των επιχειρήσεων επεξεργασίας σιδήρου (ΣΚΡΑΠ) και των εργοστασίων χαλκού.
· Η οργάνωση σχεδιασμού άμεσης ανταπόκρισης, αντίδρασης και κινητοποίησης του μηχανισμού διαχείρισης από τις Αστυνομικές Αρχές , στις περιπτώσεις αυτοφώρων εγκλημάτων.
· Ο ορισμός αξιωματικών από κάθε Αστυνομική Διεύθυνση, που έχει στην περιφέρεια της δίκτυο του Ο.Σ.Ε.,Δ.Ε.Η. κ.λπ., στους οποίους μπορούν να απευθύνονται οι εκπρόσωποι του Φορέα, σε περιπτώσεις τέλεσης εγκληματικών πράξεων σε βάρος του.
· Η διαρκής συνεργασία μεταξύ των Αστυνομικών Υπηρεσιών και των αρμοδίων φορέων (γεωργικών ενώσεων), με σκοπό την ανταλλαγή όλων των διαθέσιμων πληροφοριών και την υπόδειξη λήψης προληπτικών μέσων από πλευράς των αγροτών για την αποφυγή θυματοποίησής τους.
· Η δραστηριοποίηση του πληροφοριακού δικτύου των Υπηρεσιών Ασφαλείας, για τη συγκέντρωση πληροφοριών, οι οποίες θα συντείνουν στην εξιχνίαση των κλοπών που έλαβαν χώρα, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς τους.
· Η δραστηριοποίησης των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου, των Ο.Π.Κ.Ε., των Ο.Ε.Π.Τ.Α., των Ομάδων ΔΙ.ΑΣ. κ.λπ.
· Η εκδήλωση των ενδεδειγμένων αστυνομικών και δικονομικών ενεργειών σε κάθε αναγγελία κλοπής-φθοράς, προς ανακάλυψη και σύλληψη των δραστών.
· Η σύσταση Ειδικών Ομάδων Ασφαλείας, οι οποίες αναπτύσσουν στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις κατά μήκος του δικτύου του Ο.Σ.Ε. της περιφέρειας τους, των εγκαταστάσεων και δικτύου της Δ.Ε.Η. ως και παρόμοιων εν γένει χώρων.

Σε ότι ειδικότερα αφορά στο ζήτημα της κλοπής μετασχηματιστών της Δ.Ε.Η στη Θήβα και στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας σύμφωνα με ενημέρωση μας, σας γνωρίζουμε ότι πράγματι διαπράττονται κλοπές από το δίκτυο της Δ.Ε.Η. το οποίο εκτείνεται σε πολύ μεγάλη αγροτική περιοχή.
Οι μετασχηματιστές αυτοί αφαιρούνται από αρδευτικά αντλιοστάσια (γεωτρήσεις), που βρίσκονται σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, μακριά από κατοικημένες περιοχές και σε αρκετές περιπτώσεις μη προσπελάσιμες, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δυσχερή την επιτήρηση τους από εποχούμενες αστυνομικές περιπόλους. Η πλειοψηφία των δραστών δεν είναι κάτοικοι της περιοχής των Θηβών και ενεργούν κατά μικρές ομάδες, συνήθως των 2 ατόμων, που προσεγγίζουν τις ανωτέρω περιοχές πεζοί.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η διαπίστωση των κλοπών από τους παθόντες ή άλλους υπεύθυνους εγκαταστάσεων και καλλιεργειών , συνήθως, γίνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά τις περιοδικές επισκέψεις που πραγματοποιούν, γεγονός που δε συμβάλλει στην ενημέρωση των αστυνομικών Αρχών και στην ταχεία εκδήλωση των απαραίτητων αστυνομικών και δικονομικών ενεργειών, ιδίως σε ότι αφορά τη συλλογή των βραχύβιων αποδείξεων, ήτοι αυτών που υπόκεινται σε ταχεία μεταβολή, αλλοίωση ή εξαφάνιση. Επίσης, για το λόγο αυτό δυσχεραίνεται
και η έγκαιρη-άμεση και διενέργεια αναζητήσεων.

Παρά τις ανωτέρω δυσχέρειες, οι αστυνομικές Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας με μεθοδικότητα μελετούν, καταγράφουν και αξιολογούν τους τρόπους ενέργειας την δραστών (modus operandi) και στο πλαίσιο του προαναφερομένου σχεδιασμού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν εκπονήσει ειδικότερα σχέδια δράσης προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής ευθύνης των, κατά την κατάρτιση των οποίων (σχεδίων) συνεκτιμώνται και οι τρόποι ενεργείας των δραστών, οι ειδικές συνθήκες κάθε περιοχής, ως και κάθε σχετική πληροφορία και στοιχείο.

Στο πλαίσιο της δράσης των εν λόγω Υπηρεσιών εντάσσεται η πραγματοποίηση περιπολιών στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. και στις αγροτικές εκτάσεις καθώς και η διενέργεια ελέγχων σε μάντρες παλαιών σιδήρων, προς εντοπισμό ποσοτήτων χαλκού προερχομένων από μετασχηματιστές.
Επίσης, αστυνομικό προσωπικό διενεργεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε έμφορτα οχήματα. Πέραν αυτών, οι αστυνομικές Υπηρεσίες οργανώνουν και εγκαθιστούν ενέδρες σε καίρια σημεία, προς εντοπισμό οχημάτων που μεταφέρουν ποσότητες χαλκού ή προσώπων που κατέχουν εργαλεία ,τα οποία είναι πρόσφορα για την τέλεση των συγκεκριμένων εγκληματικών πράξεων.

Πλέον αυτών, από την Αστυνομική Διεύθυνση Βοιωτίας έχει ορισθεί αξιωματικός του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, ως σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και Δ.Ε.Η., για την ανταλλαγή απόψεων, προτάσεων και την πραγματοποίηση άμεσης επικοινωνίας σε περιπτώσεις διάπραξης σχετικών εγκλημάτων.

Από τη δραστηριοποίηση του προσωπικού των αστυνομικών Υπηρεσιών στη Θήβα, η οποία συνεχίζεται συνελήφθησαν από το μήνα Δεκέμβριο 2010 και εντεύθεν, 8 άτομα εκ των οποίων 6 αλλοδαποί και 2 ημεδαποί Ρομά ,για παράβαση των άρθρων 374,382 και 393 του Π.Κ. και παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Συνολικά εξιχνιάσθηκαν 73 κλοπές σε μετασχηματιστές της ευρύτερης περιοχής της Θήβας. Επίσης κατασχέθηκαν 4 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι δράσεις κατά την κλοπή των μετασχηματιστών, ποσότητες χαλκού προερχόμενες από μετασχηματιστές και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων, τα οποία επίσης χρησιμοποιούσαν οι δράστες κατά τη διάπραξη των κλοπών.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι προς τις Υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας δόθηκαν, εκ νέου, εντολές και οδηγίες για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των υφισταμένων της Υπηρεσιών, την κατάλληλη αξιοποίηση των μέσων που διαθέτουν και την περαιτέρω δραστηριοποίηση του προσωπικού, ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ή συγκεκριμένη μορφή εγκληματικής δράσης όχι μόνο στη Θήβα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τοπικής αρμοδιότητας της ανωτέρω Αστυνομικής Διεύθυνσης, καθότι ελήφθη υπόψη και η ενδεχόμενη μετατόπιση της συγκεκριμένης παράνομης δραστηριότητας, σε άλλες περιοχές της Βοιωτίας , που μπορεί να προκληθεί από την εντατικοποίηση των αστυνομικών ενεργειών στην περιοχή της Θήβας. Πλέον αυτών, δόθηκαν εντολές και κατευθύνσεις για την επιτήρηση μεταξύ άλλων και του σιδηροδρομικού δικτύου, των εγκαταστάσεων και εν γένει των χώρων από τους οποίους δύναται να αφαιρεθούν καλώδια. Επίσης επισημάνθηκε η σημασία της συνεργασίας με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες άλλων Υπουργείων και Φορείς, για την πρόληψη-αποτροπή και εν γένει λυσιτελή αντιμετώπιση των ανωτέρω εγκληματικών δραστηριοτήτων στη Βοιωτία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου