www.endelfoisonline.gr

Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Τι απαντά η Πολυκλινική Λαμίας στον Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκο Τσώνη
Aπάντηση της εδρεύουσας στην Αθήνα (οδός Μεσογείων, αριθμός 15) εταιρείας, με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, κ. ΤΣΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
3. κ. ΠΟΛΥΖΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
4. κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
5. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
7. Π.Ε.Σ.Υ. ΛΑΡΙΣΑΣ
8. ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Λαμία, 5 Ιανουαρίου 2011

Αξιότιμε κε Τσώνη,

Σχετικά με την ανακοίνωση σας, που δημοσιεύθηκε στις 15-12-2010, στο φύλλο της εφημερίδας «ΛΑΜΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ», στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεστε στο ότι θα πρέπει να καλυφθούν αντίστοιχες ιατρικές ανάγκες στη Φθιώτιδα με: 1) την εγκατάσταση Μαγνητικού Τομογράφου, 2) την κάλυψη όλων των Φθιωτών νεφροπαθών, 3) τη δημιουργία Κέντρου Αποκατάστασης Αναπήρων, κλπ, αισθανόμαστε την υποχρέωση να επισημάνουμε καλοπροαίρετα τα κάτωθι:

Συμφωνούμε απόλυτα για την ανάγκη παροχής της καλύτερης δυνατής κάλυψης, ή της γενικότερης άριστης προσφοράς ιατρικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών υγείας προς τους έλληνες πολίτες. Το θέμα της προστασίας της υγείας του όποιου κοινωνικού συνόλου, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και μέλημα οποιουδήποτε υπεύθυνου θεσμικού φορέα, καθώς και όσων διακονούν από κρίσιμες θέσεις τον ίδιο το χώρο της Υγείας, ή επηρεάζουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Και είναι πολλοί αυτοί που όντως αγαπήσανε και πραγματικά υπηρετήσανε, τον ευαίσθητο χώρο της Υγείας.

Αποτελεί τιμή η ιδιότητα του βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ιδιότητα από την οποία απορρέουν πολλές και σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις. Ο λόγος του βουλευτή επιβάλλεται να αποπνέει κύρος και να προϋποθέτει γνώση. Ειδικότερα για θέματα που σχετίζονται με το ευαίσθητο θέμα της Υγείας και ακόμα ειδικότερα όταν αυτά προέρχονται από βουλευτές που έχουν κατά τεκμήριο μεγαλύτερη ευαισθησία και αναφορά στο γνωστικό τους αντικείμενο, όπως εσείς που έχετε την ιδιότητα του ιατρού.

Δυστυχώς, διαβάζοντας την δημόσια ανακοίνωσή σας, με τις προτάσεις σας, που αφορούν το χώρο της Υγείας στο Νομό Φθιώτιδας, η αρχική εκτίμησή μας είναι ότι, είτε δεν έχετε την απαραίτητη γνώση του χώρου και του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται για να καταθέσει κάποιος υπεύθυνα ρεαλιστικές προτάσεις, είτε για λόγους που αγνοούμε, δεν θέλετε να λάβετε υπόψιν αυτή τη γνώση.

Και τούτο, καθ’ όσον:

Ως ιατρός γνωρίζετε άριστα, ότι οι περισσότερες από τις ιατρικές ανάγκες, των οποίων την σχετική κάλυψη εισηγείστε με τη δημόσια ανακοίνωση σας, δύνανται να καλύπτονται, και καλύπτονταν από την ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ, η οποία αποτελεί ότι πιο σύγχρονο υφίσταται στη περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από πλευράς κατασκευής και γενικότερου εξοπλισμού και μηχανημάτων. Ειδικότερα, σας υπενθυμίζω ότι η ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ διαθέτει :

1. Μαγνητικό Τομογράφο και μάλιστα υπερσύγχρονο.
2. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού με σύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης.
3. Υπερσύγχρονο Κέντρο Κλειστής Νοσηλείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.
4. Ξενώνα φιλοξενίας των συγγενών.
5. Γ’ κάμερα-Σπινθηρογραφηματα
6. Λιθοτρίπτη
7. Αγγειογράφο – Στεφανιογράφο, για αποκατάσταση εμφραγμάτων και
8. Τον απαραίτητο εξοπλισμό για γαστροσκοπήσεις – κολονοσκοπήσεις.

Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων, τονίζω με έμφαση ότι το κόστος αυτών των υπηρεσιών καλύπτονταν απόλυτα, με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με τα Δημόσια Ταμεία, χωρίς τη παραμικρή επιπλέον επιβάρυνση του Ελληνικού Δημοσίου, αφού, το κόστος κάλυψης των εν λόγω αναγκών, για το Ελληνικό Δημόσιο, ήταν και είναι το ίδιο: είτε οι ανάγκες αυτές καλύπτονταν από το Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, είτε από την ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ.

Συνεπώς, και με το δεδομένο ότι η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη της οικονομικής κρίσης, δεν κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους το Ελληνικό Δημόσιο θα έπρεπε να προβεί σε νέες δαπάνες πολλών εκατομμυρίων ευρώ, για νέες επενδύσεις και εξοπλισμούς, που θα αφορούσαν στην κάλυψη των ιατρικών αναγκών της περιοχής, όταν οι εν λόγω ιατρικές ανάγκες μπορούν να καλύπτονται, χωρίς το Ελληνικό κράτος να προβεί στην οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη.

Είναι απορίας άξια η χρονική συγκυρία των προτάσεών σας, όταν η η παρούσα οικονομική κατάσταση της χώρας επιβάλλει τον περιορισμό των πάσης φύσεως δαπανών και την τελική επιλογή των απολύτως απαραιτήτων ή αναγκαίων, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με άλλο τρόπο.

Παράλληλα, δεν σας κρύβουμε ότι μας λυπεί το γεγονός ότι, ενώ λαμβάνετε την πρωτοβουλία να κάνετε τέτοιες προτάσεις για την κάλυψη ιατρικών αναγκών, που, όπως προαναφέραμε, θα μπορούσαν να καλύπτονται από την ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ μας, χωρίς την οποιαδήποτε επιπλέον δαπάνη από πλευράς του Ελληνικού Δημοσίου, εντούτοις, δεν κάνετε κάποια σχετική παρέμβαση για άλλες περιπτώσεις που αφορούν χρονίζοντα ζητήματα και ελλείψεις της περιοχής, για την κάλυψη των οποίων δεν απαιτείται ούτε 1 ευρώ. Όπως είναι, για παράδειγμα, το τεράστιο πρόβλημα της μη κάλυψης της θέσης του Νομίατρου, για 8 χρόνια περίπου, αν δεν κάνουμε λάθος, με αποτέλεσμα τη θέση του υπεύθυνου - προϊσταμένου της Δημόσιας Υγείας να καταλαμβάνει, όχι Νομίατρος, αλλά ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ!

Είναι όντως πολύς ο καιρός, κ. Τσώνη, για να μην έχετε επιδείξει αντίστοιχη ευαισθησία και να ασχοληθείτε και εσείς ενεργά με το εν λόγω σοβαρό θέμα.

Η καταληκτική μας εκτίμηση λοιπόν είναι, ότι αφενός δεν υφίσταται αναγκαιότητα για τη πραγματοποίηση των δαπανών που δημοσίως εισηγείστε και δεν αντιλαμβανόμαστε τα ελατήρια που σας οδηγούν σε αυτές τις προτάσεις.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σπουδαιότητα του εν λόγω θέματος, που άπτεται επιπροσθέτως και του γενικότερου σχεδιασμού αγαστής συνεργασίας μεταξύ του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, σε θέματα Υγείας, κατά τρόπο που να καλύπτει απόλυτα και τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, αισθανόμαστε πως πρέπει την παρούσα απάντησή μας να την κοινοποιήσουμε δεόντως προς και σε όλους τους προαναφερόμενους αποδέκτες αυτής.

Με εκτίμηση,
Για την «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου