www.endelfoisonline.gr

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Η "ηγετική ομάδα" του Γιώργου Κοτρωνιά για τον Δήμο Λαμιέων


Με απόφαση του Δημάρχου Λαμιέων Γιώργου Κοτρωνιά, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι, ενώ στην ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες.
Συγκεκριμένα όρισε:
* Αντιδήμαρχο στους τομείς Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ. Παιδείας και Αναπληρωτή Δημάρχου, τον κ. Κουτσοβέλη Σωτήρη .
* Αντιδήμαρχο στους τομείς Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Πρασίνου, Δημοτικής Αστυνομίας και Αδειών Καταστημάτων, τον κ. Καλαμπαλίκη Δήμο
* Αντιδήμαρχο στους τομείς Τεχνικών Υπηρεσιών, Νέων Τεχνολογιών και Μηχανημάτων του Δήμου τον κ. Ευαγγελίου Παναγιώτη
* Αντιδήμαρχο στους τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού, Εθελοντισμού και Πρόνοιας, τον κ. Μουστάκα Κωνσταντίνο
*Αντιδήμαρχο στους τομείς Τοπικής Ανάπτυξης, Άρδευσης, Ύδρευσης, Ηλεκτροφωτισμού, Τοπικών Κοινοτήτων και Πολιτικής Προστασίας, τον κ.Μαντζάνα Δημήτριο
Η θητεία των Αντιδημάρχων εκ του Νόμου είναι διετής, αλλά οι ορισθέντες θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους την 31η Δεκεμβρίου 2011.
Οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι, συγκροτούν την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων της οποίας προεδρεύει ο Δήμαρχος. Η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής θα γίνει την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Υπάτης.
Όπως είναι γνωστό η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α)Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
β)Συντονίζει την κατάρτιση και παρακολουθεί την εκτέλεση του Επιχειρησιακού Προγράμματος το οποίο και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
γ)Καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και έχει την ευθύνη υλοποίησής του.
δ)Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή.
ε)Έχει την ευθύνη για την πιστή τήρηση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια i) Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ii) κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των Δημοτικών Υπηρεσιών κατά την ισχύοντα νομοθεσία.
ζ)Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, το Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη, στον οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των Υπηρεσιών του Δήμου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
η)Εισηγείται το σχέδιο του Κανονισμού Πληροφόρησης των πολιτών και του Κανονισμού Διαβούλευσης.
θ)Εισηγείται τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών, σε εναρμόνιση με τα αντίστοιχα σχέδια της Περιφέρειας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
ι)Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει την δράση των Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του
Δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο
Με αποφάσεις του Δημάρχου, όπως ο νόμος προβλέπει αλλά και με πρόταση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο για άλλες περιπτώσεις, θα εκχωρηθούν στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στην Νομοθεσία. Επιπλέον, με άλλη πρόταση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα εκχωρηθεί δικαίωμα υπογραφής στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως επίσης στους προέδρους και τους εκπροσώπους των Τοπικών κοινοτήτων για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου.
Επιπλέον, στη Δημοτική Κοινότητα Λαμιέων, θα μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου.
Με άλλη απόφαση του ο Δήμαρχος Λαμιέων, ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Παλιαλέξη Ηλία υπεύθυνο για την εποπτεία των διαδικασιών προσαρμογής των Δημοτικών Υπηρεσιών στο νέο Νομοθετικό πλαίσιο και συγκεκριμένα για την εκπόνηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), τις συγχωνεύσεις Ν.Π.Δ.Δ., Επιχειρήσεων, Οργανισμών κ.λ.π.
Με άλλη απόφαση του ο Δήμαρχος Λαμιέων, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φώσκολο Παναγιώτη και στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Σαγιά Γεώργιο, αναθέτει την ευθύνη για την εκπόνηση:
1)Κώδικα Δεοντολογίας για τους αιρετούς εκπροσώπους του Δημοτικού Συμβουλίου
2)Κανονισμό μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών
3)Σχέδιο του Κανονισμού Πληροφόρησης των Πολιτών και του Κανονισμού Διαβούλευσης
4)Σχέδιο Χάρτας Δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων και του Οδηγού του Δημότη
ΔΕΥΑΛ – ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΝΠΔΔ- ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ
• Το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3852/2010, προβλέπει την αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των Διοικητικών Συμβουλίων τους, μέχρι το πέρας της διαδικασίας συγχώνευσης .
• Το σύνολο των ΝΠΔΔ και Οργανισμών του Δήμου θα ενταχθεί σε Διευθύνσεις και Υπηρεσίες με τον υπό σύνταξη Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του νέου Δήμου.
Είναι μια διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Απρίλιο, με την ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)από το Δημοτικό Συμβούλιο, την έγκριση του και τη δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ..
• Τέλος, για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις του νέου Δήμου, κινείται ήδη η διαδικασία συγχώνευσης σε μία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου