www.endelfoisonline.gr

Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2011

Στην τελική ευθεία το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας


Εντός των ημερών υπογράφεται η σύσταση του "Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας", με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ και το "Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ" που αφορά στην αλιεία, με αρχικό προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ, στα πλαίσια του ΕΤΕΑΝ.
"Το ελληνικό δημόσιο θα εγγυηθεί για δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ETEπ) προς τις ελληνικές τράπεζες εφόσον αυτές δεσμευθούν ότι θα συμμετέχουν στις προκηρύξεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), ώστε να δημιουργηθεί ρευστότητα στην αγορά και αναθερμανθεί η οικονομία" δήλωσε ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα σε ημερίδα με θέμα "Η Χρηματοδότηση της Επιχειρηματικότητας στη νέα Ελληνική Οικονομία". Όπως υπογράμμισε ο κ. Χρυσοχοΐδης η ενεργοποίηση αυτών των ευνοϊκών δανείων της ΕΤΕΠ προς τις ελληνικές τράπεζες έχει ως αποκλειστικό στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τις τράπεζες θα επιλέγει η ίδια η ΕΤΕπ, μετά από διαπραγμάτευση και με βάση τους κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της, με την απαραίτητη όμως μεσολάβηση της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε ότι από την επόμενη εβδομάδα μέχρι το τέλος του 2011 θα δοθεί το πρώτο πακέτο για την άμεση στήριξη των επιχειρήσεων, ύψους 1,6 δισ. ευρώ, από το ΕΤΕΑΝ και το JEREMIE, το οποίο θα διοχετευθούν στην αγορά μέσω ευνοϊκών δανείων από τις τράπεζες.Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους των χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και της επιχειρηματικής κοινότητας, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέπτυξε τους βασικούς πυλώνες πρωτοβουλιών του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.Οι πυλώνες, οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους και στοχεύουν στην ενίσχυση των επενδύσεων και της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση με την αξιοποίηση νέων και σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, είναι οι εξής: - Το νεοσύστατο Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) που θα αποτελέσει το νέο κρατικό χρηματοδοτικό φορέα της επιχειρηματικότητας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 1,5 δισ. ευρώ αποτελούν ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και περίπου 213 εκατ. ευρώ μετρητά. Μέσω του ΕΤΕΑΝ θα δίνονται χαμηλότοκα και με ευνοϊκούς όρους δάνεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα:Το "Ταμείο Επιχειρηματικότητας", όπου το κράτος συνεισφέρει 400 εκατ. ευρώ, από πόρους του ΕΣΠΑ και μετά από διαγωνισμό θα επιλεγούν Τράπεζες που αναμένεται να συνεπενδύσουν στο εν λόγω Ταμείο ποσά ύψους 800 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθούν 1,2 δισ. ευρώ ανακυκλούμενα δάνεια σε ΜΜΕ επιχειρήσεις. ii. Το "Ταμείο Εξοικονομώ κατ' οίκον", το οποίο θα διαθέσει μαζί με τις Τράπεζες συνολικά ποσά ύψους 800 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά. Το πρόγραμμα αυτό ξεκινά από 1η Φεβρουαρίου και έχουν ήδη επιλεγεί για την εφαρμογή του 4 τράπεζες. iii. Το "Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ" που αφορά στην αλιεία, με αρχικό προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ και το "Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας", με αρχικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ (υπογράφεται εντός των ημερών η σύστασή του. iv. Το ταμείο JEREMIE, στο οποίο θα τοποθετηθούν συνολικά 500 εκατ.ευρώ σε αναλογία 50/50 δημόσιοι πόροι του ΕΣΠΑ και χρήματα των τραπεζών. Από 1η Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμα στην αγορά τα πρώτα 120 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων, το πολύ με τριετή λειτουργία. Ακόμη, έχει ήδη δημοσιευθεί προκήρυξη για την επιλογή τραπεζών που θα διαθέσουν 60 εκατ. ευρώ για μικροδάνεια και θα δημοσιευθεί σύντομα προκήρυξη 180 εκατ.ευρώ για επενδύσεις στον τομέα της ψηφιακής σύγκλισης. Σε τρεις περίπου μήνες τα ποσά αυτά θα είναι διαθέσιμα στην αγορά. - Ο νέος Επενδυτικός Νόμος με τον οποίο θα προκηρυχθούν ενισχύσεις μέσα στο 2011 για επενδυτικά σχέδια ύψους 4 δισ. ευρώ, με φοροαπαλλαγές, στοχευμένες ενισχύσεις και leasing. - Η ενεργοποίηση ευνοϊκών δανείων της ΕΤΕΠ, με εγγύηση ελληνικού δημοσίου, προς τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες με αποκλειστικό στόχο τη χρηματοδότηση επενδύσεων και κεφαλαίου κίνησης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Έχει ήδη υπογραφεί από τον Ιούλιο ένα πρώτο δάνειο της ΕΤΕπ, ύψους 2 δις. ευρώ, για τη χρηματοδότηση της εθνικής συμμετοχής στο ΕΣΠΑ. Ο κ. Χρυσοχοΐδης κάλεσε τις τράπεζες, τους παραγωγικούς φορείς, και τους ανθρώπους της αγοράς να αγκαλιάσουν τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και να προσδώσουν κύρος με τη συμμετοχής τους ώστε να μπουν ξανά μπροστά οι μηχανές της ελληνικής οικονομίας. Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε ο υπουργός, "Οι πρωτοβουλίες μας δεν αποτελούν ούτε εξαγγελίες ούτε ασκήσεις επί χάρτου. Είναι συγκεκριμένες δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και ήδη υλοποιούνται. Πολλοί επικαλούνται την ανάπτυξη ως το βασικό ζητούμενο της εποχής μας. Δεν είναι απλά ζητούμενο. Είναι εθνικό στοίχημα για το 2011 και τα χρόνια που έρχονται. Για αυτό και απαιτείται πανεθνική προσπάθεια και κινητοποίηση, εντός και εκτός συνόρων".Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και το Υπουργείο Οικονομικών, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου