www.endelfoisonline.gr

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2011

Υπόμνημα στον Ξυνίδη στέλνουν οι επαγγελματίες της Θήβας


ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ Δίρκης 20 – Τα.κ 32200 Θήβα

Τηλ 6978007275 & fax :22620 27707ΑΡ. ΠΡΩΤ:26 ΘΗΒΑ

30 Μαρτίου 2011

Π Ρ Ο Σ: Αναπληρωτή Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Σωκράτη Ξυνίδη


Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Θέμα: Προβλήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.


Αξιότιμε κε Υπουργέ, Όπως γνωρίζετε, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην χώρα μας αντιπροσωπεύουν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και δίνουν δουλειά στο 60% των εργαζομένων. Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν, όμως, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: την συμβολή τους στην ανάπτυξη επιχειρηματικών ρίσκων καθώς και την ευελιξία προσαρμογής στα εκάστοτε οικονομικά δεδομένα. Η ανάπτυξη, όμως, των επιχειρήσεων αυτών δεν εξαρτάται μόνο από το προσωπικό ρίσκο που αναφέραμε αλλά και α) από τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες πολιτικές προς την κατεύθυνση δημιουργίας ευνοϊκού περιβάλλοντος για να γίνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες και β) από την εκάστοτε εφαρμοζόμενη φορολογική πολιτική. Δυστυχώς, στην χώρα μας και τα δύο αυτά στοιχεία δεν είναι ευνοϊκά για τις επιχειρήσεις. Παραμένουν καθηλωμένες, με αποτέλεσμα να αναβάλλονται οι προσπάθειες να επιτύχουν τον αντικειμενικό τους στόχο και να προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις περνούν μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο σήμερα και η οικονομία μας διέρχεται μια πολύ μεγάλη και βαθιά ύφεση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι: Α) Το φορολογικό, που εμποδίζει την ανάπτυξη και αποτελεί τροχοπέδη στην ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Β) Το αναπτυξιακό – χρηματοδοτικό, στο οποίο έχετε και την αρμοδιότητα. Εδώ σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν αυξημένα οικονομικά κίνητρα για συνεργασίες που θα οδηγήσουν στην μετεξέλιξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε μεγάλες επιχειρήσεις. Οι εκάστοτε αναπτυξιακοί νόμοι άφηναν στο περιθώριο τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και ακόμη δεν γνωρίζουμε τις διατάξεις του νέου αναπτυξιακού νόμου. Από απόψεως χρηματοπιστωτικού, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν έχουν ευχερή πρόσβαση στο Τραπεζικό σύστημα, το οποίο διάκειται δυσμενώς προς τις επιχειρήσεις αυτές. Επομένως, χωρίς χρηματοδότηση δεν μπορούν να προχωρήσουν στο εκσυγχρονισμό τους. Υπάρχουν, βέβαια, και λοιπά προβλήματα όπως για παράδειγμα τα γραφειοκρατικά, που επίσης ταλαιπωρούν και παρεμποδίζουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης. Εάν δεν αλλάξουν ριζικά οι δομές λειτουργίας των κρατικών υπηρεσιών, θα συνεχίσουν οι επιχειρήσεις να ζημιώνονται οικονομικά και εργασιακά. Τέλος, θέλουμε να επισημάνουμε ότι εάν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δεν προστατευθούν επαρκώς από την Πολιτεία, καθ’ όσον αφορά τον συνεχιζόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό από την εισαγωγή προϊόντων τρίτων χωρών και δεν παταχθεί το παρεμπόριο, που αποτελεί μάστιγα ειδικά για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τότε ο ρυθμός αναστολής των εργασιών τους ή του κλεισίματός τους συνεχώς θα αυξάνεται με ζημία της εθνικής οικονομίας μας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, θα συνεργασθείτε με την Ομοσπονδία μας, ώστε να παρουσιασθούν αναλυτικότερα τα προβλήματα και από την θέση που κατέχετε θα προβείτε στις απαραίτητες αναπτυξιακές λύσεις. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: - ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, κα. ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ - ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΒΟΥΛΗΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ,κ. ΚΛΕΑΡΧΟ ΠΕΡΓΑΝΤΑ -ΔΗΜΑΡΧΟ ΘΗΒΑΣ, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. -Π.Ο.Ε.Σ.Ε - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Ε.Β.Ε. - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου