www.endelfoisonline.gr

Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Την Πέμπτη, 05 Μαΐου 2011 συνεδριάζει η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(για την πρώτη τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών)


Καλούνται όλα τα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών (εκπρόσωποι φορέων και κληρωθέντες δημότες) σε συνεδρίαση της Επιτροπής, την Πέμπτη, 05 Μαΐου 2011, ώρα 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημαρχείο, Πλατεία Κεχαγιά Άμφισσας) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1) Ενημέρωση για τους γενικούς κανόνες λειτουργίας και τον Κανονισμό της Επιτροπής.
2) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος (έτους 2011) του Δήμου.
3) Γνωμοδότηση επί του προϋπολογισμού (έτους 2011) του Δήμου
----------------------------------------------------------------------------------------------Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΑΝΑΣ
(Αντιδήμαρχος)Με την υπ’ αριθμ. 93/2011 (Αρ. Πρακτ. 10ο/14.04.2011) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία (μεγαλύτερη της απαιτούμενης πλειοψηφίας των 2/3, καθώς μειοψήφισε μόνο ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Τσελές) η σύσταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν.3852/2010), σύμφωνα με τον εγκριθέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών Κανονισμό Διαβούλευσης (Απόφαση 92/2011).
Οι συλλογικοί φορείς που υπέβαλαν πρόταση υποψηφιότητας εμπρόθεσμα και συγκέντρωναν τα προσόντα συμμετοχής κατά τον ανωτέρω κανονισμό ήταν σαράντα τρεις (43).
Ακλούθησε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου διαδικασία απομείωσης των φορέων αυτών με κλήρωση ανάλογα με την κατηγορία στην οποία είχαν ενταχθεί, ώστε τελικά να προκύψει ο μέγιστος επιτρεπόμενος κατά νόμο αριθμός φορέων, που είναι τριάντα επτά (37). Με την διενεργηθείσα αυτήν κλήρωση αποκλείστηκαν: α) το Ε.Β.Ε. Φωκίδας, β) ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας, γ) ο Ναυτικός Όμιλος Ιτέας, δ) ο Σύλλογος Γυναικών Φωκίδας, ε) ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κίρρας και στ) ο Σύλλογος Προστασίας Φυσικού Κάλλους και Πυροπροστασίας Παρνασσού.
Έτσι ο τελικός κατάλογος φορέων που συμμετέχουν, διά των ορισθέντων εκπροσώπων τους, στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών, είναι οι κάτωθι:

ΦΟΡΕΑΣ/ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΙΑ»
2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΟΣ
3 Σ.Γ.Κ. 2ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ
4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΚΙΔΑΣ
5 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
6 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ Ή ΣΟΥΒΑΛΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ΄
7 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ
8 Σ.Γ.Κ. & Κ.ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠ.ΧΡΙΣΣΟΥ
9 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ
10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΩΜΗΣ
11 ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ¨ΦΟΙΒΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ¨
12 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ Δ.Ε.ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ
13 ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ
14 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΕΛΦΩΝ
15 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΤΕΑΣ ¨Ο ΔΕΣΜΟΣ¨
16 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ¨ΜΑΚΑΡΟΣ¨
17 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
18 Σ.Γ.Κ. ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΤΕΑΣ
19 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ
20 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΆΜΦΙΣΣΑΣ
21 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΙΣΣΟΥ
22 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝ.& ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
23 ΚοιΣΠΕ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΛΙΚΑΣ»
24 Σ.Γ.Κ. 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ
25 Σ.Γ.Κ. 1ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΤΕΑΣ
26 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΦΩΚΙΔΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΙΟΣ»
27 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΗΣΑΪΑΣ»
28 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ ΦΩΚΙΔΑΣ «ΒΟΙΟΝ»
29 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ «Ο ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ»
30 ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΤΕΑΣ
31 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛ. ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΙΤΕΑΣ «Ο ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ»
32 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΠΑΓΓ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΛΦΩΝ - ΧΡΙΣΣΟΥ
33 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤ/ΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ – ΚΟΜΜΩΤΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
34 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ «Η ΠΡΟΟΔΟΣ»
35 ΑΚΑΔΗΜΙΑ «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
36 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΚΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
37 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ ΙΤΕΑΣ -ΚΙΡΡΑΣ
Εν συνεχεία και σύμφωνα με την ίδια Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διενεργήθηκε κλήρωση ενώπιον της αρμόδιας υπαλλήλου δημοτολογίου, κας Γεωργίας Τσινταβή, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των δώδεκα (12) δημοτών της Επιτροπής, οι οποίοι κατανέμονται (με βάση την αναλογία εγγεγραμμένων εκλογέων στις τελευταίες εκλογές) ανά δημοτική ενότητα του Δήμου, ως εξής:
Δ.Ε. Άμφισσας … τέσσερις (4)
Δ.Ε. Γαλαξιδίου … ένας (1)
Δ.Ε. Γραβιάς … ένας (1)
Δ.Ε. Δελφών … ένας (1)
Δ.Ε. Δεσφίνας … ένας (1)
Δ.Ε. Ιτέας … δύο (2)
Δ.Ε. Καλλιέων … ένας (1)
Δ.Ε. Παρνασσού … ένας (1)
Από την κλήρωση προέκυψαν κατά σειρά αναδείξεως οι εξής εγγεγραμμένοι εκλογείς ανά Δ.Ε. :
Δ.Ε. Άμφισσας. Βασικοί: α) Αναγνωστόπουλος Αντώνιος του Ιωάννη, β) Κατσαρέλης Ευθύμιος του Γεωργίου, γ) Πετράκης Σίμος του Παναγιώτη, δ) Μαγκλάρας Ευθύμιος του Γεωργίου. Επιλαχόντες: α) Μαργώνης Κωνσταντίνος του Λουκά, β) Φωτιάς Δημήτριος του Ηλία, γ) Κούκου Παρασκευή του Ευθυμίου, δ) Εμμανουηλίδη Βασιλική του Εμμανουήλ, ε) Σκούτα Διαμάντω του Ιωάννη, στ) Καραδήμα Ελένη του Παναγιώτη, ζ) Ξηρός Ευάγγελος του Λεωνίδα και η) Στρέμπελα Γεωργία του Ανδρέα
Δ.Ε. Γαλαξιδίου. Βασικός: Τουρνατζής Μάριος του Ευσταθίου. Επιλαχόντες: α) Χατζηγιάννης Ηλίας του Παρασκευά και β) Γεροσίδερης Παναγιώτης του Αθανασίου.
Δ.Ε. Γραβιάς Βασικός: Χριστοδούλου Ιωάννης του Ευσταθίου. Επιλαχόντες: α) Μπάκα Παναγιώτα του Δημητρίου και β) Παππάς Αναστάσιος του Γεωργίου
Δ.Ε. Δελφών. Βασικός: Τόγιας Παναγιώτης του Δημητρίου. Επιλαχόντες: α) Γκόλφης Θεόδωρος του Νικολάου και β) Φέκα Παναγούλα του Δημητρίου.
Δ.Ε. Δεσφίνας. Βασικός: Μακρής Νικόλαος του Ευθυμίου. Επιλαχόντες: α) Κοκκόρου Μάρθα του Γεωργίου και β) Γεωργαντά Παρασκευή του Χαραλάμπους.
Δ.Ε. Ιτέας. Βασικοί: α) Σχοινά Αγγελική του Στυλιανού και β) Ρεστέμη Αικατερίνη του Ιωάννη. Επιλαχόντες: α) Μπούκιος Πέτρος του Παύλου, β) Καρσλίδη Ινέσσα του Παύλου, γ) Μαχαιρα Ευγενία του Ευθυμίου και δ) Μαργαρίτης Ιωάννης του Κωνσταντίνου.
Δ.Ε. Καλλιέων. Βασικός: Ρουφαγαλας Ανδρέας του Λάμπρου. Επιλαχόντες: α) Σουλιώτης Γεώργιος του Αθανασίου και β) Αργυρόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου.
Δ.Ε. Παρνασσού. Βασικός: Ψαριανού Αικατερίνη του Νικολάου. Επιλαχόντες: α) Σάλτα Παγώνα του Κωνσταντίνου, β) Καλλιμάνης Λουκάς του Ευσταθίου, γ) Γατσινου Χαραλαμπούλα του Αθανασίου, δ) Μαρρέ Γεωργία του Αθανασίου.
Κατόπιν πρόσκλησης του Προεδρείου στους ανωτέρω δημότες, αποδέχτηκαν τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Διαβούλευσης: Από τη Δ.Ε. Άμφισσας. Οι Βασικοί: Κατσαρέλης Ευθύμιος του Γεωργίου, Πετράκης Σίμος του Παναγιώτη και Μαγκλάρας Ευθύμιος του Γεωργίου και
Ο πρώτος Επιλαχών, Μαργώνης Κωνσταντίνος του Λουκά.
Από τη Δ.Ε. Γαλαξιδίου. Ο Βασικός: Τουρνατζής Μάριος του Ευσταθίου.Από τη Δ.Ε. Γραβιάς. Η πρώτη Επιλαχούσα: Μπάκα Παναγιώτα του Δημητρίου
Από τη Δ.Ε. Δελφών. Η δεύτερη Επιλαχούσα: Φέκα Παναγούλα του Δημητρίου
Από τη Δ.Ε. Δεσφίνας. Ο Βασικός: Μακρής Νικόλαος του Ευθυμίου
Από τη Δ.Ε. Ιτέας. Η Βασική: Ρεστέμη Αικατερίνη του Ιωάννη και ο πρώτος Επιλαχών: Μπούκιος Πέτρος του Παύλου.
Από τη Δ.Ε. Καλλιέων. Ο Βασικός: Ρουφαγάλας Ανδρέας του Λάμπρου.
Από τη Δ.Ε. Παρνασσού. Ο δεύτερος Επιλαχών: Καλλιμάνης Λουκάς του Ευσταθίου
----------------------------------------------------------------------------------------------
Οι ορισθέντες εκπρόσωποι των ως άνω τριάντα επτά (37) συλλογικών φορέων, οι δώδεκα (12) κληρωθέντες ως άνω δημότες, καθώς και ο Αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Μανανάς, που ορίστηκε με Απόφαση Δημάρχου, θα αποτελούν τα πενήντα (50) μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δελφών με διετή θητεία, θα προεδρεύει δε αυτής ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος, κ. Αθανάσιος Μανανάς.
----------------------------------------------------------------------------------------------Άμφισσα, 21.04.2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου