www.endelfoisonline.gr

Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010

Το ολοκληρωμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα ανάπτυξης που χρειάζεται η χώρα μας


«Σήμερα η κοινωνία μας βιώνει τον φόβο, την ανασφάλεια, την αγωνία μιας πρωτόγνωρης κρίσης. Μια κρίση που τα ίδια της τα χαρακτηριστικά υπαγορεύουν την ανάγκη για αλλαγή, με μοναδική κατεύθυνση την ανάπτυξη». Αυτό τόνισαν, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου της Διοίκησης του ΣΘΕΒ από τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Δοντά παρόντων του Αντιπροέδρου κ. Ν. Νταναβάρα, του Γενικού Γραμματέα κ. Ευάγ. Κούρτη και του Γενικού Διευθυντή κ. Β. Κωσταγιάννη

Όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν οι παραγωγικές δυνάμεις ενός τόπου είναι αυτές που μπορούν να δημιουργήσουν ανάπτυξη και πλούτο προσφέροντας προοπτική και προκοπή σε όλους. Το επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρα μας χρειάζεται τώρα, περισσότερο από ποτέ, ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα, στηριζόμενο στην κατάλυση του πελατειακού κράτους, την υλοποίηση ριζικών θεσμικών αλλαγών και την άρση όλων εκείνων των εμποδίων που συντηρούν έναν επιχειρηματικό μεσαίωνα.

Οι κύριοι άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο πρόγραμμα ανάπτυξης είναι το άνοιγμα των αγορών, το φορολογικό πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά επενδυτικά εργαλεία.

Επίσης, καίριας σημασίας είναι:
§ Η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας, τομείς που, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, η χώρα μας υστερεί σημαντικά, ως βασική συνιστώσα αναπτυξιακής πολιτικής
§ Η ανάδειξη της ποιότητας και της εξωστρέφειας ως βασικών προτεραιοτήτων της επενδυτικής πολιτικής
§ Η προώθηση των δράσεων του ΕΣΠΑ
§ Η άρση δυσλειτουργιών στην υλοποίηση των ΣΔΙΤ
§ Η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης της μεταποίησης ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία και η εξειδίκευση των διαδικασιών ταχείας διεκπεραίωσης
§ Η εφαρμογή του συνοδευτικού υποστηρικτικού πλαισίου για το Ειδικό Χωροταξικό της Βιομηχανίας.

Σημαντική απόδειξη της αναγκαιότητας των παραπάνω προτάσεων αποτελούν τα ευρήματα της διεθνής έρευνας 2010 – 2011 για την ανταγωνιστικότητα του World Economic Forum, σύμφωνα με τα οποία ο διεθνής δείκτης ανταγωνιστικότητας μάς κατατάσσει στη θέση 83 από 139 χώρες, με κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την επιχειρηματικότητα τη γραφειοκρατία, τη διαφθορά, τους περιορισμούς στις εργασιακές σχέσεις και τους φορολογικούς κανονισμούς, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και την ανεπάρκεια σε υποδομές.

Τα κυριότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλία στην παρούσα συγκυρία

Η 5η ετήσια έρευνα για την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλία που εκπονήθηκε φέτος από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, με την υποστήριξη του Δικτύου «Συνεργασία», καταδεικνύει, μεταξύ άλλων, και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες των τεσσάρων νομών της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το ίδιο διάστημα, ο Σύνδεσμος διενήργησε ενδελεχή έρευνα για το ίδιο θέμα και διαπιστώθηκε ότι τα κυριότερα προβλήματα που δυσχεραίνουν την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Θεσσαλία στην παρούσα συγκυρία, συμπίπτουν με αυτά της έρευνας του Ινστιτούτου και μπορούν να συνοψισθούν στα παρακάτω σημεία:

Ø Η μεγάλη πτώση στον κύκλο παραγωγής των επιχειρήσεων από τη ραγδαία επιδείνωση της ζήτησης
Ø Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά και η έκταση του φαινομένου των ακάλυπτων επιταγών
Ø Η υψηλή φορολόγηση των επιχειρήσεων σε όλες τις εκφάνσεις της (φορολογία κερδών και μερισμάτων, ΕΤΑΚ και ΦΠΑ)
Ø Οι καθυστερήσεις πληρωμών από το Δημόσιο προς τις επιχειρήσεις (εξόφληση επενδυτικών προγραμμάτων, αποπληρωμή έργων και επιστροφή του ΦΠΑ, κυρίως στις εξαγωγικές επιχειρήσεις)
Ø Πάγια διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η γραφειοκρατία, η πολυνομία, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και ο κρατικός παρεμβατισμός.

Οι επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας εποχής. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν τους εκπροσώπους τους στην αιρετή Περιφέρεια, που με τη σειρά τους, θα κληθούν να ασκήσουν διοίκηση και με βάση τις αρμοδιότητες που έχει αυτός ο νέος θεσμός, πρέπει να προσδώσουν μία νέα δυναμική στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί, κατά την άποψή μας, με:

· την αναδιάρθρωση της αγροτικής οικονομίας και τη μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή τομέα
· τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της εξωστρέφειας, της ποιότητας και του καινοτόμου χαρακτήρα στις επιχειρήσεις
· τη μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση του τουρισμού και του πολιτισμού
· τη μεγαλύτερη δυνατή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού
· την επέκταση και αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών υποδομών
· την ενίσχυση της ενδοπεριφερειακής οικονομικής συνοχής
· την περιβαλλοντική προστασία και τον εξορθολογισμό στη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Είναι βέβαιο ότι χρειαζόμαστε μια Περιφέρεια Θεσσαλίας εξωστρεφή και κοινωνικοοικονομικά ανταγωνιστική στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Η αναπτυξιακή δυναμική των θεσσαλικών επιχειρήσεων έχει καμφθεί την τελευταία διετία εξαιτίας ενδογενών και εξωγενών παραγόντων. Ο νέος θεσμός θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την τοπική επιχειρηματικότητα. Κυρίαρχο μέλημα των νέων εκπροσώπων στην Περιφέρεια θα πρέπει να αποτελεί το πως θα εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή συνεργασία με τους φορείς που στηρίζουν και προωθούν την επιχειρηματικότητα για να δώσουν νέα ώθηση και δυναμική στον τομέα αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου